Archiv autora: admin

Připomínky k plánu mobility

Odbor dopravy MMB Kounicova 67 601 67 Brno elektronickou poštou na adresu: info@mobilitabrno.cz V Brně dne 21.3.2016 V řádné lhůtě tímto zasíláme své připomínky ke konceptu návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna dostupnému na webové adrese www.mobilitabrno.cz (v textu dále jako “plán mobility”). Na úvod považujeme za nutné uvést, že celý dosavadní postup schvalování plánu mobility považujeme za účelový a neobjektivní. Proces přípravy nemá apolitický charakter a je z něj zřejmý zájem upřednostnit konkrétní zájmové a nátlakové skupiny. O tomto faktu jednoznačně vypovídá sdělení na stránkách www.mobilitabrno.cz, kde se uvádí: „RMB vybrala na svém jednání dne 22. 12. 2015 vizi Zbyňka Sperata. Tato vize, doplněná návrhem dělby přepravní práce Brna na kole a Dejchej Brno, bude podkladem pro zpracování návrhové části Plánu mobility.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že orgány města, zpracovávající příslušné vstupní podklady, neměly žádný zájem oslovit jiné skupiny občanů, než ty ekologistické. Mezi občany jsou podklady distribuovány až v pozdějším termínu s tím, že do přelomu dubna a května, kdy mají být připomínky zapracovány, není možné všechny připomínky relevantně posoudit a zapracovat. Dle našeho názoru jsou tyto termíny velmi krátké z toho důvodu, aby byl co nejmenší prostor pro diskuzi a zpracování připomínek. Publicita záměru schválení plánu mobility je navíc prakticky nulová a velmi mizivá propagace přišla až v tu chvíli, kdy mělo již město zpracovány zcela účelově sestavené podklady. Rozporujeme rovněž připomínkování plánu mobility prostřednictvím internetu. Toto prostředí je uživatelsky...

Pokračovat ve čtení

Facebook