Členové Brno autem kandidují za koalici ODS s podporou Svobodných v nadcházejících komunálních volbách. Budeme hájit vaše zájmy jak v zastupitelstvu města Brna, tak na radnicích městských částí. Zlepšíme společně dopravu a parkování v Brně. Přijďte nám dát svůj hlas!

ODS s podporou Svobodných


Úvod | Kandidáti | Program | Kampaň | Jak volit? | Často kladené dotazy


Úvod

Je tomu opravdu tak, vstupujeme do brněnské politiky. Nemohli jsme se dívat na to, co se za poslední čtyři roky stalo s dopravou v Brně. Pozastavená stavba Velkého městského okruhu, všudypřítomné kolony, rušení parkovacích míst, složitý a nedomyšlený projekt rezidentního parkování — tyto výsledky práce zastupitelů ANO, Žít Brno a Zelených vidíme kolem sebe dnes a denně.

Musíme to změnit k lepšímu.

Od našeho vzniku na začátku roku 2016 aktivně bráníme zájmy a práva brněnských řidičů. Za zmínku stojí například zjištění počtu najetých kilometrů náměstků Andera a Hollana, medializace záměru postavit závory v historickém jádru Brna, protest proti uzavření ulice Nádražní v rámci Dne bez aut, informování o záměru rezidentního parkování a další naše aktivity. Podařilo se nám vybudovat facebookovou komunitu čítající téměř deset tisíc členů.

To však nestačí.

Pokaždé, když jsme vedení města dali vědět, jaký je názor brněnských řidičů na nějaké dopravní opatření, radní a zastupitelé ignorovali naše stanovisko a protlačili si své zájmy. Příkladem budiž projekt rezidentního parkování: nasbírali jsme 3600 podpisů pod petici, odevzdali ji a na výsledek našeho snažení primátor Vokřál reagoval obligátně. Následně byla Radou města Brna a zejména náměstkem Mrázkem (stejně jako primátor Vokřál je z hnutí ANO) prosazena ta nejhorší možná varianta doplněná o zákaz vjezdu do centra, což vedlo k dopravnímu chaosu.

Došli jsme tedy k závěru, že jediná možnost, jak efektivně prosazovat zájmy řidičů, je demokratická obměna zastupitelů. Proto kandidujeme spolu s ODS a Svobodnými se společným programem zlepšení dopravy v Brně.

Kandidáti

Všichni naši kandidáti jsou rodilí Brňáci a v Brně prožili většinu jejich života. Není jim lhostejné, co se v jejich okolí děje a v posledních letech se intenzivně věnují tématu dopravy.

O koho konkrétně se jedná?


David Pokorný
místopředseda spolku Brno autem
(magistrát a Brno-Řečkovice a Mokrá hora)

Jan Mandát
předseda spolku Brno autem
(magistrát a Brno-střed)

Pavel Mises
analytik spolku Brno autem
(magistrát a Brno-střed)

Oldřich Peprla
člen spolku Brno autem
(magistrát a Brno-Líšeň)

Tomáš Ferby
člen spolku Brno autem
(magistrát)

Jestliže chcete naplno využít svého hlasovacího práva, zaškrtněte prosím celou kandidátní listinu, ne pouze jednotlivé kandidáty. Více informací naleznete v sekci Jak volit.

Program

V zastupitelstvu města Brna a jeho městských částí se budeme držet následujících programových zásad:

  1. Respektování potřeb občanů — při rozhodování o dopravě musí být brány do úvahy skutečné potřeby občanů, které musí být zjišťovány na základě „tvrdých“ dat, ne dojmů. Koncepce dopravy nesmí být stanovována na základě aktivistických vizí a požadavků nátlakových skupin. S tím souvisí svobodná volba způsobu dopravy — město nesmí nikomu nařizovat, jak se má přepravovat. Nikdy nepodpoříme výdaje na propagaci určitého druhu dopravy.
  2. Odmítáme úbytku parkovacích míst — je potřeba budovat nové parkovací kapacity a ne rušit stávající. V rámci rekonstrukcí ulic nesmí zanikat parkovací místa. Projekty je naopak potřeba připravovat tak, aby nedocházelo k omezování jednotlivých skupin účastníků provozu.
  3. Doprava bez šikany a omezení — retardéry a zóny 30 se musí uplatňovat pouze tam, kde nezbude jiná možnost. Nesouhlasíme s plošnou koncepcí „zklidňování“ dopravy. Rychlost se musí měřit jen na nebezpečných úsecích a pouze Policií ČR. Úsekové měření považujeme za mechanický nástroj výběru peněz bez skutečného vlivu na bezpečnost.
  4. Tranzitní doprava pryč z centra — na dobudování Velkého městského okruhu musí být kladena nejvyšší priorita. Centrum města není vhodné místo pro vedení tranzitní dopravy.
  5. Správa komunikací bez chaosu — město Brno musí usilovat o převedení všech komunikací na jeho území pod jeho správu. Zjednoduší a zefektivní to údržbu. Dopravním stavbám je potřeba zajistit celoživotní cyklus — pravidelně monitorovat kvalitu a dlouhodobě plánovat jednotlivé opravy podle priority — nejvytíženější komunikace musí mít přednost.
  6. Dopravní stavby s minimem omezení — město musí zavést jednotný systém plánování údržby komunikací a organizace uzavírek. Dopravní stavby musí být plánovány s dlouhodobějším výhledem a uzavírky musí být efektivně koordinovány. Zhotovitelé staveb musí mít stanoveny striktní podmínky pro jejich dokončení, včetně nařízení práce v noci a o víkendech, kde je to z hlediska legislativy možné.
  7. Rezidentní parkování jen jako součást uceleného opatření — parkovací zóny jsou pouze regulací, nikoliv vytvářením nových míst. Zavedeny mohou být pouze poté, co bude vybudováno dostatečné zázemí pro nerezidenty, tedy síť záchytných parkovišť P+R a parkovacích domů. Samostatné zóny odmítáme jako nekoncepční řešení.

Chcete zjistit více? Přečtěte si náš společný program s ODS a Svobodnými.

Kampaň

Hlavní kampaň ODS s podporou Svobodných („zlepšíme v Brně dopravu i parkování“) doplňujeme vlastními aktivitami.

V srpnu 2018 jsme měli rozsáhlou reklamní kampaň. Mohli jste po celém Brně vidět naše plakáty a billboardy týkající se tvorby kolon. Jeden z billboardů nám poškodili cykloaktivisté.

Co se kolon týče, jsme přesvědčeni, že jsou v Brně způsobeny zejména dvěma faktory: nedostatečnou silniční infrastrukturou a chybějící koordinací staveb. Oboje je možné ovlivnit z pozice zastupitele. Namísto toho, aby úředníci byli úkolováni trávit čas vymýšlením různých megalomanských regulací typu rezidentní parkování či Plán mobility, měli by se věnovat zásadním dopravním stavbám a správně je naplánovat. Za to je zodpovědné vedení města.

Kupříkladu od roku 2012 nebyl postaven ani metr Velkého městského okruhu, stavba ustala a řidiči jsou dále nuceni jezdit přes centrum. Stávající koalice má okolo toho jenom spoustu výmluv, ve skutečnosti však pro ně nějaký okruh není prioritou.

Oproti tomu v září jsme se zaměřili na složitý a nedomyšlený projekt rezidentního parkování. Máme několik billboardů a k nim třítýdenní kontaktní kampaň v místě plánovaných zón.

Pojďte se s námi setkat vždy ve všední dny mezi 16. a 19. hodinou na níže uvedených místech a dostanete od nás malý dárek.

Datum Místo
pondělí, 17. září křižovatka Lužánecká/Lidická
úterý, 18. září křižovatka Drobného/Lužánecká
středa, 19. září křižovatka nám. 28. října/M. Horákové
čtvrtek, 20. září křižovatka M. Horákové/tř. Kpt. Jaroše
pátek, 21. září křižovatka Kounicova/Moravské nám.
pondělí, 24. září křižovatka Botanická/Kotlářská
úterý, 25. září křižovatka Lidická/Pionýrská
středa, 26. září Burešova, před Nejvyšším soudem
čtvrtek, 27. září Kounicova, u Tyršova sadu
pondělí, 1. října Konečného náměstí
úterý, 2. října křižovatka Grohova/Veveří
středa, 3. října Žerotínovo nám., před Bílým domem
čtvrtek, 4. října Česká, u okna s pizzou

Kromě těchto venkovních aktivit investujeme nemalé prostředky do online reklamy.

Jak volit?

Volit v brněnských komunálních volbách mohou pouze obyvatelé s místem trvalého pobytu v Brně. Pokud zde bydlíte, ale nedisponujete jím, zajděte si nejprve na magistrát přepsat trvalý pobyt.

Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Volební místnost naleznete na webu tmapy.cz na základě vašeho místa trvalého pobytu. Je potřeba si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo pas. V případě, že vám nebyly doručeny hlasovací lístky, nevadí, dostanete je přímo u volební komise.

Volí se zastupitelstvo magistrátu a dané městské části, dostanete tedy obálku a dva volební lístky. V některých částech se kromě toho volí i do Senátu, což znamená zvláštní obálku a lístek navíc.

Na rozdíl od jiných voleb je možné křížkovat kandidáty napříč stranami. Jestliže nám chcete co nejvíce pomoct a zároveň plně využít svého hlasovacího práva, zakřížkujte prosím velké políčko u názvu kandidujícího subjektu „Občanská demokratická strana s podporou Svobodných“ a nic jiného. Na magistrát kandidujeme s volebním číslem 12, volební číslo v jednotlivých městských částech lze zjistit na jejich webu. Oba lístky s křížkem poté společně vložíte do obálky a tu hodíte do připravené volební urny.

Přejeme vám šťastnou ruku u voleb!

Často kladené dotazy

Nebylo lepší zůstat u aktivismu a nevstupovat do politiky?

Bylo by to skvělé, dál se zabývat aktivitami v našem spolku a nezabředávat do praktické politiky. Avšak popravdě nás nebavilo pořád dokola sledovat arogantní vyjádření z magistrátu a některých městských částí. Mohli jsme donekonečna argumentovat, jaké škody napáchají různá opatření proti automobilové dopravě a navrhovat sebelepší konstruktivní řešení, vždy to však dopadlo stejně: politici ignorovali názor nás i občanů a zařídili se podle sebe. Plán mobility, rezidentní parkování, likvidace parkovacích míst, pasivita vůči stavbě Velkého městského okruhu… všechno špatně.

Nevidíme proto jinou možnost, než ovlivnit politiku demokraticky zevnitř, tedy z pozice zastupitelů.

Proč zrovna spolupráce s ODS a Svobodnými?

Jednali jsme s různými stranami o volební spolupráci a s těmito dvěma subjekty jsme nalezli největší programovou shodu. ODS nás přesvědčila, že bude stát na straně řidičů. Nemluvě o tom, že někteří členové spolku jsou zároveň i členy Svobodných.

Neměla ODS na svědomí zavedení parkovacích zón?

Ne, parkovací zóny jsou produktem společného snažení ANO, Žít Brno a Zelených. ODS byla toto volební období v opozici a neměla tak možnost ovlivnit výslednou podobu zón.

Je sice pravda, že ODS měla před čtyřmi roky modré zóny v programu, ale tehdejší koncept toho s paskvilem známým pod názvem rezidentní parkování neměl moc společného. Rozhodně nedává smysl omezovat parkování návštěvníků, aniž by jim byla umožněna alternativa v podobě sítě odstavných parkovišť typu P+R. Na tom jsme se také shodli ve volebním programu: nejprve potřebujeme vybudovat dostatek parkovacích míst, až teprve poté se můžeme bavit o nějaké regulaci. Současný systém je nesmyslný a má daleko ke komplexnímu balíčku řešení, jenž prosazujeme.

Dokážete po volbách zrušit rezidentní parkování?

Nebudeme slibovat nesplnitelné: parkovací zóna už teď v historickém jádru je a bude problém se jí zbavit. Domníváme se, že celkové zrušení zón je právně problematické. Rozhodně ale uděláme maximum pro to, aby byl dopad na občany co nejmenší. Nechceme se uchylovat k populistickým výkřikům, že rezidentní parkování jako celek zrušíme, protože nejsme bezvýhradně přesvědčeni o legalitě takového postupu.

S jistotou však můžeme zaručit, že budeme vyžadovat zrušení nesmyslného systému návštěvnických hodin (zadávání registrační značky auta pizzařů apod.), neopodstatněného zákazu vjezdu do centra a dalších kontroverzních prvků rezidentního parkování. Kromě toho uděláme maximum proti dalšímu rozšiřování zón do doby, než budou vyřešena všechna navazující opatření — síť záchytných parkovišť P+R, nové parkovací domy atd.

Tedy tomu, co bylo zavedeno 1. září, zamezíme těžko, ale zóny chystané 1. listopadu a později můžeme zbrzdit.

Proč jste nepodali žalobu na zpackaný systém rezidentního parkování?

Jsme přesvědčeni o tom, že zavedení parkovacích zón nebylo po právní stránce v pořádku. Přínos projektu nebyl dostatečně doložen, připomínky veřejnosti nebyly řádně vypořádány a zejména kontroverzní zákaz vjezdu do historického jádra nemá dle našeho názoru oporu v legislativě. Pohrávali jsme si s myšlenkou dát to k soudu. Než jsme však stihli naše námitky vycizelovat, žaloba byla podána někým jiným. Držíme palce, aby uspěla.

S kým chcete jít do koalice?

To záleží od výsledku voleb. Navíc nebývá taktické ani obvyklé prozrazovat veřejně předem koaliční preference. Ale přesto: kromě ODS a Svobodných nás napadají strany jako Brno+, ČSSD a KDU-ČSL, s nimiž jednoduše zvládneme nalézt v oblasti dopravy shodu. Těžko říct, kdo se do zastupitelstva nakonec dostane a kdo bude mít skutečně zájem podpořit náš program.

Pokud volby skončí stejným průšvihem jako minule, nezbylo by nám nic jiného, než jít na čtyři roky do opozice a pokračovat v kritice vedení města. Věříme však, že Brňané se letos rozhodnou lépe.


Napadá vás jiný dotaz? Napište nám.