Přispějte

Náš spolek není zelenou politickou „neziskovkou“. Naše aktivity hradíme ze svého a ze soukromých příspěvků podporovatelů; nikdy jsme nežádali o dotace, granty, ani o jiné peníze z veřejných zdrojů. Veškeré prostředky investujeme do provozu spolku a propagace jeho myšlenek. Spolek provozujeme ve svém volném čase, aktivismus nás neživí.

Přispějte nám prosím zasláním daru, abychom mohli lépe prosazovat vaše zájmy. Do zprávy pro příjemce nám můžete napsat, jak máme zaslané peníze využít (propagační video, petice apod.).

Brno autem, z.s.
Číslo účtu: 2901030097/2010


Zaslat 100 Kč spolku Brno autem
Zaslat 500 Kč spolku Brno autem
Zaslat 1000 Kč spolku Brno autem

(Poznámka: nejedná se o pořádání veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, nýbrž o žádost o bezúplatný příjem, tedy dar pro veřejně prospěšného poplatníka v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.)