Odbor dopravy MMB plánuje zrušení odbočovacího pruhu v ul. Seifertova. Toto opatření by vedlo ke zcela zásadnímu zhoršení plynulosti provozu. Pokud se zrušením odbočovacího pruhu nesouhlasíte, je možné podat připomínky k příslušnému návrhu opatření povahy a to ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění.

Lhůty zveřejnění najdete na úřední desce, pro jistotu vkládáme do textu zde:

Text příslušného OOP a výkresovou dokumentaci si můžete rovněž stáhnout na úřední desce, nebo zde:

0248767_21_12_Pril._vykres_c.01.1_Seifertova-17.3.22

0248767_21_12_Pril._vykres_c.02.1_Seifertova-17.3.22

0248767_21_12_Seifertova_III-37915_nOOP-17.3.22-2

Návrh připomínek je možné si stáhnout zde:

Seifertova – připomínky občan

Situaci budeme dále sledovat a samozřejmě vstoupíme i do osobního jednání s Odborem dopravy MMB. Dle posledních informací nesouhlasí se zrušením odbočovacího pruhu ani zástupci městské části Brno-sever a rovněž připravují příslušné kroky.

 

Jan Mandát, předseda spolku