Obdrželi jsme kopii stížnosti, která byla podána dne 10.4.2018 v souvislosti s rušením parkovacích stání v centru Brna. Celý text si můžete přečíst níže. Podání zveřejňujeme v původní podobě bez redakční úpravy.

 

Městská část Brno-střed

Odbor dopravy a majetku

 

V Brně 10.dubna 2018

 

Stížnost na rušení parkovacích míst pro rezidenty, majitele R a RP karet

 

V souvislosti se započatou rekonstrukcí Dominikánského náměstí a ulice Veselá, a v jejím důsledku zrušených parkovacích míst, došlo ke katastrofální situaci s parkováním pro nás rezidenty.

Nejprve si dovolíme uvést rekapitulaci vývoje počtu parkovacích míst v „horní oblasti“ Brna střed, tedy mezi ulicí Českou, náměstím Svobody a ulicí Masarykovou na jedné straně a ulicí Husovou na straně druhé, v posledních cca 20 letech.

Zrušená parkovací místa:

Šilingrovo náměstí – nyní jen vyhrazená stání, zrušeno cca 15 parkovacích míst.

Parkoviště u Petrova – zrušeno cca 15 parkovacích míst.

Biskupská, malé náměstí – 50% vyhrazená stání, zrušeno cca 5 parkovacích míst.

Zelný trh – po rekonstrukci zmizelo 50% parkovacích míst, zbylá parkovací místa jsou vyhrazená stání. Jen v dolní části je cca 10 parkovacích míst, která jsou ale mimo zimního období většinově obsazena dodávkami prodejců. Tedy reálně místo desítek parkovacích míst nezbylo téměř žádné. Zrušeno cca 65 parkovacích míst.

Horní část Zelného trhu, nad sloupem Nejsvětější Trojice – úplný zákaz parkovaní, zrušeno cca 20 parkovacích míst.

Ulice Panská – zde se parkovalo po pravé straně ulice, zrušeno cca 20 parkovacích míst.

Ulice Starobrněnská – zde se parkovalo po levé straně ulice, zrušeno cca 20 parkovacích míst.

Kapucínské náměstí – dříve parkování bez omezení, nyní jen vyhrazená stání. Zrušeno cca 20 parkovacích míst.

Parkoviště na ulici Besední – nyní stavba filharmonie, zrušeno cca 100 parkovacích míst.

Ulice Veselá – firemní vyhrazená stání cca 10, pravá strana vyhrazená stání s povolením Městské části Brno střed. Zrušeno cca 20 parkovacích míst.

Celkově tedy bylo v posledních přibližně 20 letech v této oblasti zrušeno cca 310 parkovacích míst, která mohli dříve využívat rezidenti.

Současné možnosti parkování – před zahájením rekonstrukce Dominikánského náměstí:

Dominikánské nám. – cca 60 parkovacích míst.

Ulice Veselá – cca 80 parkovacích míst.

Ulice Radnická – cca 15 parkovacích míst.

Ulice Solniční – cca 15 parkovacích míst.

Ulice Opletalova – cca 35 parkovacích míst.

Celkem 205 parkovacích míst.

 

Z toho je nyní v souvislosti s rekonstrukcí Dominikánského náměstí zrušeno:

Dominikánské nám. – cca 60 parkovacích míst.

Ulice Veselá – cca 55 parkovacích míst.

Zrušeno celkem cca 115 parkovacích míst. Tedy vice než 50% všech parkovacích míst.

 

Rekapitulace:

Původní celkový počet parkovacích míst, která mohli využívat residenti, byl 515 (310 + 205) parkovacích míst.

Celkový počet zrušených parkovacích mist (310 + 115) je 425 parkovacích míst.

 Z původních cca 515 míst tedy po 20 letech zbylo cca 90 parkovacích míst.

A to vše v době, kdy ve středu Brna dochází ke generační výměně, kdy se do centra stěhují mladé rodiny s jedním až dvěma auty a dochází k mnohonásobnému zvýšení počtu aut rezidentů.

Přes dlouholeté a opakované sliby týkající se řešení parkování pro rezidenty tak došlo ke zcela opačné situaci, kdy bez jakékoliv náhrady bylo v souvislosti s výše uvedenou rekonstrukcí zrušeno dalších více jak 50% parkovacích míst.

Řešení odboru dopravy předkládající jako náhradní parkování plochy v „dolní části“ Brna střed snad nemůže být myšleno vážně. Tato oblast také dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích míst.

Popisovaná situace se odehrává bez jakéhokoliv dřívějšího oznámení ze strany radnice, o vzniklém stavu jsme se dozvěděli až umístěním značek se zákazem vjezdu a tím i možnosti parkování.

Všechna moderní velká města světa se snaží o udržení obyvatel v centrech tak, aby se tato nestala jen vylidněnými kancelářskými enklávami. Odbor dopravy Brna střed se však (navzdory předvolebním proklamacím) snaží o pravý opak, a to jak rezidentům, majitelům automobilů, co nejvíce zkomplikovat život v centru.

Snad jen jako výsměch rezidentům lze chápat skutečnost, že jediná parkovací místa zachovaná na Dominikánském náměstí slouží pro potřeby Radnice Brno střed.

Situaci vnímáme jako naprosto krizovou, každý den po návratu z práce každý z nás hledá 1 – 1,5 hodiny volné parkovací místo. Nehledě na náš ztracený čas a psychickou újmu, tím, že „kroužíme“ centrem města, určitě také nepřispíváme k plynulé dopravě a čistotě ovzduší.

Žádáme Vás o okamžité řešení vzniklé situace, a to nejpozději do pondělí 16. dubna.

Pokud do té doby neobdržíme odpověď s jasným, okamžitým návrhem řešení naší situace, bude následovat první protestní shromáždění občanů, o kterém Vás budeme včas informovat. Samozřejmě za účasti médií.

Naše návrhy krátkodobého řešení:

Umožnit rezidentům, držitelům RP karet, neomezené bezplatné parkování v parkovacím domě Domini park.

Vyhradit pro rezidenty, držitele R a RP karet, dostatečně velkou plochu na Zelném trhu na místě určeném pro trhy a v horní části nad sloupem Nejsvětější Trojice.

Umožnit parkování na Kapucínském náměstí.

Zakázat vjezd všech automobilů do centra města mimo držitelů výjimek opravňujících k vjezdu.

To vše při striktní kontrole automobilů vjíždějících do centra. Dříve Městská policie prováděla nonstop kontroly vozidel, nyní je zcela zrušila.

Také kontrola parkujících automobilů je naprosto nedostatečná, mnoho automobilů parkuje bez zaplacení parkovného nebo s propadlými parkovacími lístky.

Zhruba polovina parkovacích míst je během dne, kdy platí zákaz vjezdu do této oblasti, obsazena automobily bez jakékoliv vyjímky.

Identita stěžovatelů je nám známa, z pochopitelných důvodů ji nezveřejňujeme.