Někteří lidé podporují zavedení rezidentního parkování jenom proto, že mají zkreslené informace o připravovaném systému parkovacích zón. Pojďme se podívat na nejčastější omyly.

Díky rezidentnímu parkování zaparkuji před domem

Rezidentní parkování neznamená garanci parkovacího místa. Zaplacením ročního poplatku získáte pouze tiket do parkovací loterie. Nevíme o tom, že by existovalo vyhodnocení počtu parkovacích míst v dané lokalitě v porovnání s plánem vydaných oprávnění. Víme však, že v Praze vydávají více parkovacích karet, než je počet vyhrazených stání. Stejný scénář předpokládáme i v Brně.

Rezidentní parkování zvýší počet míst pro rezidenty

Rezidentní parkování naopak sníží celkový počet parkovacích míst. Zóny musí být vyznačeny v souladu s normami, takže zaniknou dosud tolerovaná ne úplně legální parkovací místa.

Bydlím v Brně, a proto mám nárok na parkovací oprávnění

Nárok na parkovací oprávnění rezidenta mají pouze osoby s místem trvalého pobytu v parkovací zóně (nebo vlastníci nemovitostí). Rozhodující je tedy údaj evidence obyvatel, nikoliv faktické bydliště. Ten, kdo si z jakéhokoliv důvodu nebude moct přepsat místo trvalého pobytu do svého bydliště, bude mít smůlu. Kromě toho z logiky věci bude několik tisíc osob s úřední adresou v budově magistrátu (Husova 5) oprávněno parkovat v přilehlých zónách.

Rezident zaplatí jen 900 Kč ročně

Rezident podle aktuálního návrhu zaplatí 900 Kč za první vozidlo, za každé další pak 9000 Kč. Vyššímu poplatku za další vozidlo se může vyhnout přepsáním automobilu na rodinného příslušníka s místem trvalého pobytu na stejné adrese. Každopádně v oblastech placeného stání, kde nebude platit jeho oprávnění, pak zaplatí hodinovou sazbu jako každý jiný návštěvník. Vytvořili jsme kalkulačku, abyste mohli odhadnout, kolik by vás to mohlo ve skutečnosti stát.

Zmizí auta „přespolních“

Stačí, aby si daný člověk změnil místo trvalého pobytu, a stane se z něj rezident, který může v parkovací zóně legálně stát. Nebude k tomu ani nutné, aby na daném místě bydlel — zcela jistě se najdou podnikavci, kteří začnou nabízet přepsání místa trvalého pobytu k nim, případně nabídnou k pronájmu své nevyužité oprávnění rezidenta parkovat.

Zmizí auta slovenských studentů a jiných cizinců

Přestože není právní otázka parkování cizinců uspokojivě zodpovězena, podle nám známého návrhu mají mít cizinci s přechodným pobytem stejné možnosti jako občané s místem trvalého pobytu. I kdyby tomu tak nebylo, budou si moct za parkování zaplatit, nebo stát tam, kde zóny nejsou. Jejich vozidla nezmizí, pouze se „přelijí“ z jedno místa do druhého.

Rezidentní parkování vyžene dlouhodobě odstavená vozidla

Dlouhodobě odstavená vozidla jsou buď vraky nebo vozidla lidí, kteří je příliš často nevyužívají. Vraky musí být zlikvidovány ve zvláštním režimu, což s rezidentním parkováním nesouvisí. Málo využívaných vozidel z ulic nejspíše mnoho nezmizí, protože 900 Kč ročně obvykle nebude pro jejich vlastníky zase natolik zásadní výdaj, aby se jich zbavili. Naopak očekáváme, že někteří lidé začnou jezdit méně, aby nemuseli platit na místech, kde jsou návštěvníci.

Rezidentní parkování pomůže brněnským řidičům

Jsme přesvědčeni o tom, že rezidentní parkování zkomplikuje brněnským řidičům život svojí složitostí (různé režimy na různých místech), omezí jejich pohyb po městě a zvýší jim náklady na dopravu.

Musí se dokončit již rozběhnutý projekt

Rezidentní parkování se v Brně připravuje už zhruba deset let. Je tristní, že za takovou dobu nebyly domyšleny následky z jeho zavedení. Nikdo zastupitele nenutí, aby projekt spustili. Stávající koalice se touto argumentací pouze snaží vyhnout negativním reakcím občanů. Považujeme za tragikomické, že Žít Brno, které tak dlouho kritizovalo předchozí magistrátní koalici, teď vehementně prosazuje její projekt.

Rezidentní parkování nemá alternativu

Alternativou je budování nových parkovacích míst, parkovacích domů a také odstavných parkovišť, zároveň k tomu přehodnotit cenovou politiku parkování v Brně. Tato opatření jsou skutečným řešením, na rozdíl od složitých a omezujících zón.

Rezidentní parkování zlepší životní prostředí

Protože se počet parkovacích míst nezvýší, kroužení okolo bloku při hledání volného parkovacího místa bude nadále častým jevem. Co se týče samotného dopadu na prostředí, ulice budou zohyzděny dalšími dopravními značkami, všudepřítomnými čárami na silnici a tisícovkou nových parkovacích automatů.

Lidé chtějí rezidentní parkování

Rádi bychom viděli nějaký seriózní výzkum, ze kterého to plyne. Jediným nám známým průzkumem mezi veřejností byla v roce 2013 internetová anketa městské části Brno-střed, v níž bylo pro zavedení parkovacích zón pouze 27,89 % respondentů. Rezidentní parkování je projektem úředníků a politiků. Má regulovat dopravu a přinést do městské pokladny více peněz díky rozpočtovému určení daní, ne navýšit parkovací kapacitu.

Nenašli jste zde odpověď? Přečtěte si naši webovou stránku o rezidentním parkování.