V návaznosti na jednání na MMB jsme připravili k rezidenčnímu parkování dotazy, které jsme zaslali odpovědným osobám k zodpovězení. Otázky celkem komplexně vystihují naše připomínky k rezidenčnímu parkování. Postupně se objevují další sporné momenty, proto budeme rezidenční parkování připomínkovat průběžně. Další dotazy zveřejníme po jejich odeslání odpovědným osobám. Odpovědi na otázky vypsané níže uveřejníme ihned poté, co budou ze strany MMB vypořádány.

 1. Předpokládáme, že zóny bude možné vyznačit pouze na legálních parkovacích stáních. Zaniknou tak nelegální parkovací místa kde se parkování dosud tolerovalo. Máte představu, kolik procent parkovacích míst zanikne? Nebo lépe: kolik parkovacích míst je teď a kolik jich bude po zavedení rezidenčního parkování? Bude se ztráta parkovacích míst kompenzovat zavedením odstavných parkovišť nebo parkovacích domů?
 2. Kdo, kde a jak bude vydávat povolení k parkování rezidenta? Jaké mzdové náklady na úředníky to přinese? Jakou administrativní zátěž to bude znamenat pro občany? Jakým způsobem se bude za povolení platit?
 3. Kolik se plánuje vyhradit míst pro parkování nerezidentů? (Kolik placených a kolik neplacených?) Budou v oblastech s rezidenčním parkováním i neoznačená „volná“ parkovací místa?
 4. Došlo u plánovaných zón ke zjištění stávající poptávky po parkování na základě dopravního průzkumu? Byla zpracována analýza dopravy v klidu, bilance parkování v území a to nejen současného stavu, ale i včetně výhledu v navrhovaném území?
 5. Jaká relevantní alternativa bude nabídnuta mimobrněnským studentům a pracujícím?
 6. Co cizinci žijící v Brně, kteří nemohou získat místo trvalého pobytu? Kde budou parkovat?
 7. Co s osobami, které mají úřední trvalý pobyt — adresu ohlašovny Husova 5? Budou považovány za rezidenty?
 8. Jak se změní dosavadní podmínky placeného parkovného?
 9. O kolik se zvýší se náklady na činnost městské policie a ODSČ? Kolik nových strážníků a úředníků bude muset být přijato?
 10. Městská policie nasbírá obrovské množství dat o zaparkovaných autech. Jaká je garance, že data nebudou zneužita? Kdo všechno k nim bude mít přístup?
 11. Kolik bude stát zavedení první fáze a jaké budou předpokládané roční náklady? Mohli bychom dostat k dispozici rozpočet celého projektu?
 12. Jaká je časová návratnost celé investice? Postačí uvést výpočet pro první fázi.
 13. Jaká je garance toho, že „fond mobility“ (do kterého se budou vkládat vybrané poplatky za rezidenční parkování – pokud bude skutečně zřízen) bude transparentní? Budou jeho součástí vybrané pokuty za stání nerezidentů v rezidenční zóně? Co přesně z něj bude hrazeno – jaké výdaje budou na tento fond vázány?
 14. Kolik bude stát aplikace pro chytré telefony? Kolik informační systém na parkování? Byla na to vypsána veřejná zakázka? Je znám výsledek? Pod jakým označením je zakázka vyvěšená na profilu zadavatele? Můžeme vidět technickou dokumentaci celého parkovacího systému?
 15. Jaká omezení budou stanovena pro výměnu registrační značky v mobilní aplikaci (např. z důvodu opravy automobilu)? Co když rezident udělá chybu a zadá omylem špatnou registrační značku a dostane se do správního řízení?
 16. Jaké operační systémy budou mobilní aplikací podporovány? Jaké možnosti budou mít lidé bez chytrého telefonu, bez mobilního připojení k internetu a techničtí antitalenti?
 17. Co lidé bez podpory prémiových SMS (někteří virtuální operátoři, firemní telefony a cizinci s roamingem)?
 18. Jaké jazyky budou podporovány (kromě češtiny)?
 19. Bude možnost hradit parkování přes web (bez mobilní aplikace)? Jaké budou platební možnosti? Kde všude bude možné platit hotově?
 20. Kde budou parkovat vícedenní návštěvy?
 21. Budou se budovat P+R? Budou mít uživatelé P+R zvýhodněnou jízdenku na MHD? Bude zavedena možnost platby kartou u P+R? Budou P+R podporovat vícedenní parkování?
 22. Jak bude řešeno zásobování, zejména v centru, tj. zóna 1-01?
 23. Jakým způsobem bude probíhat informační kampaň o zavedení změn v parkování? Kolik bude stát? Jak osloví mimobrněnské návštěvníky? A jak cizince?
 24. Kolik se plánuje parkovacích domů a odstavných parkovišť a v jakých lokalitách? Zvládne město ze svého rozpočtu uspokojit poptávku všech řidičů, kteří nebudou oprávněni stát v rezidenční zóně?
 25. Nebylo by jednodušší sjednotit statut rezidenta a abonenta? V noci mají být preferováni rezidenti ale jak k tomu přijdou podnikatelé třeba v pohostinství kteří mají provoz do noci a podobně?
 26. Jaký způsobem přesně se bude informovat o způsobu placení? Když je poblíž parkovací automat tak si každý odvodí, že má zaplatit a jak ale když bude jen zóna označena jako placená tak kde si to návštěvník přesně přečte? Ty informace k placení budou docela obsáhlé, budou na každé značce která bude vymezovat zónu?
 27. Jaké budou náklady na pořízení monitorovacích automobilů, které budou snímat značky zaparkovaných automobilů? Kolik se jich pořídí a kolik zaměstnanců je bude obsluhovat? Tyto automobily budou hodně jezdit, s jakou životností se počítá? Budou využívat ekologický pohon? Jak bude řešen režim ochrany osobních údajů – analogicky třeba ke Google Street View? Kamery mohou zaznamenat i obličeje apod.
 28. Jak budou řešeny přestupky řidičů bez povolení nebo kterým skončí zaplacený čas? Bude se toto řešit botičkami, odtahy nebo jen ve správním řízení?

 

Za spolek Brno autem Jan Mandát & Pavel Mises