Spolek Brno autem vám jako první přináší informace k plánovanému zavádění systému rezidentního parkování. Ptali jsme se za vás a máme tak k dispozici některé informace ještě před oficiálním startem informační kampaně 1. září.

Něco se tedy brzy dozvíte oficiální cestou. Podle toho, co dosud víme, je záměr rezidentního parkování v mnoha ohledech neurčitý: magistrát veškeré aspekty neprojednal a vyhrazuje si prostor pro změnu. Nejsou zatím ani stanoveny ceníky plateb za parkování, ovšem je jasné, že za parkování v Brně se platit bude ve větší míře, než dosud.

Rezidentní parkování se bude zavádět po etapách. V první fázi (1. května 2017) to potká centrum města, ve druhé fázi (1. září 2017) další oblasti Brna-středu a dále se bude šířit do Králova Pole a Nového Lískovce a postupně dál. Rezidentní parkování si všechny městské části nepřejí; dosud není jasné, kde všude bude a v jakém rozsahu: v některých lokalitách se uvažuje pouze o částečném zavedení.

Město bude rozděleno na oblasti (zóny). Jedna taková oblast bude pokrývat několik málo ulic a předplatitel bude moct za fixní roční poplatek zaparkovat ve své zóně, nebo v nějaké z navazujících. Výjimkou bude zóna 1-01 (historické centrum Brna), kam bude omezeno parkování (a nejspíše i vjezd) pouze pro místní.

Čistě modré zóny (pouze pro rezidenty) jako v Praze se zřizovat nebudou, budou naopak  kombinované – v jedné zóně by přes den ideálně měl zaparkovat rezident (fyzická osoba s místem trvalého pobytu v dané oblasti), abonent (typicky firma nebo jiná právnická osoba) na základě registrace a návštěvník, který zaplatí jednorázově přes mobilní aplikaci nebo SMS (vypadá to, že platba hotovostí bude omezena – větší počet nových parkovacích automatů by byl finančně velmi nákladný). Na noc mají být preferováni rezidenti, lidé s místem trvalého pobytu jinde tedy přes noc u domu nezaparkují.

Jednotlivé fáze podle oblasti nebo městské části se mohou lišit, záleží na tom, kdo bude v daném místě a čase preferován. Obvykle tento režim bude platit 23 hodin denně: mezi 6. a 7. ranní bude možné zaparkovat volně téměř kdekoliv. Otázkou je, zdali bude ponechána výjimka i o víkendech a ve dnech pracovního klidu.

Systém má fungovat v návaznosti na registrační značku vozidla, nebudou se vydávat žádné karty ani nálepky. Administrace má být pro uživatele přístupná přes internet, bude možnost záměny registrační značky vozidla dle potřeby. Zpoplatnění bude podobně jako v Praze, první vozidlo bude relativně levné, druhé a další za výrazně vyšší poplatek. Pravděpodobně bude existovat několik cenových pásem a stání na ulici bude dražší než v parkovacím domě.

Rozpočet nám nebyl zatím představen, prý není přesně známo, kolik bude zavedení rezidentního parkování stát a kolik peněz přinese. Budeme však tato důležitá data vyžadovat.

Dodržování režimu v rezidentních zónách bude hlídat městská policie prostřednictvím dvou služebních vozů, které budou osazeny kamerami snímajícími registrační značky vozidel zaparkovaných v zóně. Tyto dva vozy pojedou v odstupu cca 3 minuty a porovnají je s databází předplatitelů. V případě, že někdo nebude registrován, spáchá tím přestupek a úřad se mu bude snažit udělit pokutu. Autoři koncepce tvrdí, že ze začátku bude městská policie benevolentní, ale těžko říct, jak to bude skutečně probíhat v praxi. To, že nebudete pokutováni, vám nikdo zaručit nemůže.

Tolik ve stručnosti informace z pátečního jednání s náměstkem pro dopravu Matějem Hollanem a odpovědnými úředníky. Za hodinu jsme stihli vyjasnit pouze základní náležitosti, a proto jsme sepsali dotazy, která jsme adresovali na magistrát. Otázky a následně i odpovědi samozřejmě zveřejníme, tomuto tématu se budeme v nadcházejících týdnech intenzivně věnovat.

Vnímáme v brněnském záměru jistý pozitivní posun oproti tomu, jak špatně bylo rezidentní parkování zavedeno v Praze. Nicméně dle aktuálního zákona o pozemních komunikací nelze rezidentní parkování realizovat ke spokojenosti všech a pokud vedení města nezohlední potřeby většiny řidičů, bude tento systém parkování stejně jako v Praze spíše komplikací, než výhodou. Jak je známo, ďábel se skrývá v detailech.

Neodpustíme si poznámku k celému záměru: vypadá to, že u rezidentního parkování nejde ani tak o zvýšení parkovací kapacity (ba naopak, pravděpodobně některá parkovací místa zaniknou), ale o vybírání peněz za parkování, za povolení rezidenta a abonenta a také za občany, kteří budou donuceni si změnit místo trvalého pobytu na Brno. A hlavně, bylo výslovně zmíněno i „vyčištění veřejného prostoru od aut“. Závěr si z toho udělejte sami.

za spolek Brno autem Jan Mandát & Pavel Mises