Úsekovým měřením a jeho (ne)smyslností jsme se již zabývali v roce 2017. Na začátku roku toto téma média oprášila a zničehonic jsme kolem sebe slyšeli názory různých lidí na potřebu zavedení úsekového měření. Byla to zejména reportáž pořadu Události z regionů, v níž bylo využito jedné tragické dopravní nehody v loňském roce.

Náš spolek s tímto zjednodušeným pohledem na bezpečnost silniční dopravy nesouhlasí a odmítá nutnost zavedení úsekového měření na území města Brna. Jistě, z hlediska bezpečnosti na silnicích máme v Brně stále prostor pro zlepšení, ale tahání peněz z kapes řidičů situaci rozhodně nepomůže.

Proto vítáme aktivitu Rady města Brna, která nepodlehla mediálnímu tlaku a namísto zbrklého zavádění projektu úsekového měření navrhovaném předchozí koalicí ustavila v únoru Pracovní skupiny pro bezpečnost v dopravě v Brně, jejíž jsme součástí. Hodláme na prvním zasedání této pracovní skupiny předložit náš plán pro zlepšení dopravní bezpečnosti, který pomůže nalézt skutečnou příčinu dopravních nehod a přinese opatření k jejich snížení.

Pavel Mises, spolek Brno autem