Vytvářet nová parkovací místa není úplně jednoduché. Jednou z efektivních cest však může být změna nevhodného dopravního značení. Rada městské části Brno-střed dne 6.5.2019 schválila požadavek na změnu dopravního značení v ulici Hrnčířská. Smyslem této úpravy je odstranit zákazové značky s dodatkovými tabulkami, které fakticky vytvářejí vyhrazená parkovací stání pro vozidla Armády České republiky.

Odstraněním těchto zákazových značek se dosud blokovaná parkovací stání zpřístupní všem řidičům.

Celý materiál si můžete přečíst zde: usnesení RMČ BS Hrnčířská

Podnět ke zrušení zákazových značek v Hrnčířské jsme podali na základě stížnosti občanů. Ti nás upozornili na vyhrazená, avšak dlouhodbě neužívaná, parkovací stání. Pokud víte o podobně nesmyslném dopravním značení, dejte nám vědět na info@brno-autem.cz

 

Jan Mandát

předseda spolku, radní MČ Brno-střed