Zítra a pozítří nás čekají volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Abychom vám usnadnili rozhodování, zeptali jsme se všech kandidujících lídrů, kterým se podařilo sestavit plnou či téměř plnou kandidátní listinu, na nejzásadnější otázku pro motoristy z Brna a okolí.

„Jak hodláte prosadit z pozice krajského zastupitele dostavbu pro Jihomoravský kraj důležitých pozemních komunikací, jako je D43, D52, D55, nebo I/42?“

Z odpovědí lze lehce poznat, kdo ví, o čem píše, nebo jen mlátí prázdnou slámu, či v horším případě nám ani neráčil odpovědět. Reakce kandidátů řadíme dle času doručení — kdo byl rychlejší, je více nahoře.

 

Moravané (Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.)

„Jsem motoristou, který tráví každý den v kolonách v Brně, jelikož hromadná doprava mi neumožňuje se efektivně pohybovat po městě, a který se často pohybuje po jihomoravských silnicích velmi špatné úrovně – třeba oproti sousedním Dolním Rakousům. Je to jedině přebujelé, do sebe a svých tunelů zahleděné pražské centrum – nikoliv chudé a nekompetentní kraje – kdo má finance a kompetence ke stavbě tak potřebných staveb jako jsou brněnské nádraží a podzemní kolejový diametr, severojižní moravská dálnice D43, spojení do Vídně D52 apod. Kraje si na samosprávu pouze hrají, přitom nedokážou připravit ani platné zásady územního rozvoje. Proto je nutné moravské kraje sloučit do osvědčené skutečně samosprávné Moravskoslezské země a tu vybavit financemi a kompetencemi, aby tento celomoravský a prastarý dluh s chybějícími dálnicemi a dalšími dopravními stavbami okamžitě vyřešila. To prosazuji všemi svými silami po celý svůj život a budu to prosazovat i jako krajský zastupitel Jihomoravského kraje, dají-li mi k tomu voliči mandát.“

 

Svobodní a Soukromníci (Ing. Petr Pořízek, MBA)

„Pro dostavbu klíčových dopravních komunikací, které zmiňujete, je především nutné schválit ‚Zásady územního rozvoje‘. To že je kraj dosud nemá je obrovská ostuda současného vedení kraje. Hejtman Hašek nedokázal ani za 2 volební období tento dokument řádně schválit. Teď narychlo před volbami úřad sice finišuje, ale pokud to bude ‚šito horkou jehlou‘, tak opět hrozí napadení od různých aktivistů. Jako zastupitel bych všemožně tlačil a kontroloval postup příprav a neustále vynucoval dodržování harmonogramu.

Ke klíčovým stavbám v kraji navíc řadím dostavbu Velkého městského okruhu Brno. V úseku Brno-Židenice se projektové práci zastavily někde v roce 2006. To je katastrofa zejména pro občany a jejich zdraví, protože termín dokončení se pohybuje v horizontu let 2030-2035. Pokud ředitelství silnic a dálnic není ochotno nebo schopno v projektu pokračovat, mělo by projektování a budování VMO přejít pod organizaci města Brna a Jihomoravského kraje. O to bych se chtěl jako politik zasadit.“

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (Ing. Roman Celý)

„1) Je důležité, abychom vydali zásady územního rozvoje, které jsou připraveny na mimořádné zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na den 5. 10. 2016. Toto odblokuje přípravu dálnice v úseku Černá hora – Lysice – hranice Pardubického kraje.

2) Urychleným dopracováním územní studie jako podkladu pro rozhodnutí o zbývající části trasy Černá hora – Lysice – Kuřim – D1 v situaci zastaralého územního plánu Města Brna z roku 1994.

3) Osobně již dlouhodobě podporuji aktivity poslance Ing. arch. Jaroslava Klašky k legislativnímu zjednodušení urychlené intenzívní přípravy velkých a liniových staveb typu dálnice (připravované komplexní rozhodnutí ve stavebním zákoně).“

 

ANO 2011 (JUDr. Bohumil Šimek)

„Prosadit je, by nebylo složité, pokud by v jejich dostavbě nebránil nedokončený územní plán. Konkrétně zmíněné komunikace neměly určené koridory, kudy by vlastně měly vést a jak by se měly napojovat na komunikace v dalších krajích. Pokud se územní plán schválí, byť je dělaný na poslední chvíli, nemyslím si, že to povede k dostavbě, protože stále je tam hodně oblastí, které jsou nejasné tzv. ‚bílá místa‘. Takže za mne je prosazení závislé na kvalitních podkladech, pokud se územní plán dopracuje do stavu, kdy nebude mít bílá místa, pak prosazení dostavby těchto komunikací nebude problém, protože jejich důležitost je nezpochybnitelná. Takže v případě, že dostanu příležitost v krajském zastupitelstvu, zasadím se o to, aby byl tento dokument dopracován do detailu a měl přesah i směrem k napojení do dalších krajů a napojení na města v JMK.“

 

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.)

„Navrhuji prosazení těchto projektů ne silou, ale kvalitním zpracováním, kde se nebude tolik hledět na minimalizaci nákladů, ale na minimalizaci dopadů na místa, kudy tyto silnice povedou (třeba i nad rámec norem). Pokud budou dopady naprosto minimální, stavba nezhorší současný stav dopravní obslužnosti a nezvýší zbytečně hlučnost a prašnost, nebude se schválením takových staveb problém.“

 

Starostové pro Jižní Moravu (Mgr. Martin Maleček)

„Jsou to stavby, které budou realizovány ze státní úrovně, tedy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Z pozice krajského zastupitele budu v první řadě prosazovat, aby bylo co nejrychleji vyřešeno trasování D43, které je v území brněnska již několik let ‚horkým bramborem‘ jak pro Jihomoravský kraj, tak pro město Brno. Díky tomu také nemáme stále krajský územní plán, Zásady územního rozvoje JMK. Situace vyústila v to, že se budou patrně dva dny před volbami schvalovat neúplné ZÚR JMK, tedy bez brněnské aglomerace. Především je tedy v tomto směru třeba dohlédnout na rychlé a kvalitní zpracování územní studie pro brněnskou aglomeraci, což znamená včetně posouzení synergickým a kumulativních jevů na životní prostředí a zdraví občanů tak, jak to požaduje stanovisko ministerstva životního prostředí. V otázce D52 nebo D55 je trasování těchto pozemních komunikací jasnější, nicméně i zde je třeba brát v úvahu odpor některých obcí s navrženými trasami. Pokud bude trasování těchto komunikací s konečnou platností schváleno, vzhledem k tomu, že jejich potřeba je obsažena v Politice územního rozvoje ČR, věřím, že se podaří z úrovně JMK prosadit jejich co nejrychlejší vybudování.“

 

Svoboda a síla (Bc. Viktor Lošťák)

„I podle těch nejoptimističtějších odhadů výstavba D43 nezačne dříve než v roce 2025, byť samozřejmě zcela rozumím, proč tuto silnici podnikatelé i občané kraje naléhavě žádají. Podobně je to i s dalšími silnicemi. Problém v zásadě není v prosazení, zda se silnice stavět mají nebo ne, ale v řadě dílčích potíží, zejména v trasování a vyřešení lokálních problémů, tj. například dopracování územních studií. Zde může kraj pomoci obcím finančně i jednáním, na začátku všeho je však především stanovení výstavby silnic jako priority nejvyššího významu. Trval bych na výslovné formulaci tohoto typu, tj. že dopravní infrastruktura a jmenovitě určené dopravní stavby budou nejen rozpočtovou prioritou nové koalice ve vedení Jihomoravského kraje.

Jednou z potíží, proč tyto stavby váznou, jsou často zcela bezúčelné protesty spolků, které se sice zaštiťují ekologií, ve skutečnosti jim však jde pouze o čerpání veřejných prostředků, aniž by je samotná agenda, kterou se tváří prosazovat, zajímala nebo se jich nějak týkala. V tomto směru by měl pomoci stěžejní bod našeho programu, tj. zastavení financování všech politických neziskových organizací z úrovně kraje. Na druhé straně tím rozhodně nechci říci, že místní občané, jichž se stavba silnic opravdu bezprostředně týká, by měli být se svými oprávněnými požadavky nějak opomíjeni nebo odstrkováni. Nic takového bych si ani nemohl dovolit, už proto, že jsem zastupitel městské části Brno-Bystrc, která leží na trase jedné z variant dálnice D43 (dříve R43). Co se týče těchto stále nedořešených částí plánovaných komunikací, budeme prosazovat etapizaci jejich přípravy a, pokud to bude nutné, i samotné stavby, tak, aby nesporné části mohly být uvedeny do provozu co nejdříve.“

 

Ti, kteří (zatím) neodpověděli

E-mail s dotazem jsme odesílali hromadně 9. září 2016 a až do zveřejnění článku čekali, zdali nám někdo odpoví. Od následujících stran, koalic a hnutí jsme se odpovědi nedočkali.