Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly komunální volby, z nichž vyvstala současná podoba brněnského magistrátu. Jako tradičně, málokdo se zajímal o program kandidujících politických subjektů a hodně lidí dalo na klamný dojem. Výsledky budeme sklízet ještě dva roky. Nedopusťme prosím, aby došlo ke stejné chybě v nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů.

Pojďme si tedy po uplynutí poloviny mandátu zrekapitulovat, co slibovalo deset stran, jimž voliči udělili nejvíce hlasů, ohledně zlepšení parkování v Brně.

ANO 2011 (19,92 %)

Prosadíme chybějící strategii parkování včetně rezidenčního parkování a motivačních prvků pro eliminaci automobilové dopravy v centru města. Zavedeme skutečně fungující záchytná parkoviště v návaznosti na moderní systém městské dopravy evropského typu – „Zaparkuj a využij městskou hromadnou dopravu“ (P+R).

Česká strana sociálně demokratická (17,67 %)

Chceme pokračovat ve výstavbě parkovacích domů i podporovat soukromé projekty, které zlepší parkování ve městě Brně. Do jednoho roku dokončíme nový parkovací dům v Panenské ulici. V nejbližší době vybudujeme nové parkovací prostory v budoucím Janáčkově kulturním centru. Chystáme projekty park and ride (v lokalitě Olomoucká, Veveří a u Ústředního hřbitova). Zavedením systému parkovacích zón v nejproblematičtějších lokalitách chceme umožnit bezproblémové parkování místních rezidentů. Na místech, kde je to možné a rozumné, legalizujeme dosud nelegální parkovací místa.

Žít Brno s podporou Pirátů (11,89 %)

Budeme podporovat řidiče v tom, aby auto nechali co nejdál od centra a pro dopravu využili zejména MHD. K tomu by mělo vést odstupňování ceny parkovného (čím blíže k centru, tím dražší) a zároveň uznání parkovacího lístku, případně parkovací karty jako jízdního dokladu do MHD (takzvané park and ride). Ruku v ruce s tímto krokem vytvoříme odstavná parkoviště v okrajových špatně využitelných lokalitách (například u Tesca v Králově Poli) a zavedeme nové spoje, které budou zajišťovat rychlé spojení mezi odstavným parkovištěm a blízkými uzly MHD.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (11,83 %)

Není nad to, když si můžete ve městě vyřídit vše co potřebujete a nemusíte se ohlížet na docházkovou vzdálenost a ještě hledat vhodné parkování. Prosadíme krátkodobá parkovací místa s maximální časovou délkou do 30 minut.

Občanská demokratická strana (7,62 %)

Podstatné pro Brno je:

 • snadnější zaparkování před svým domem nebo bytem,
 • uvést do praxe připravený ucelený systém parkování,
 • nová parkovací místa úpravou silnic a dopravních značek,
 • modré parkovací zóny zejména v centru města pro stálé obyvatele za symbolický poplatek,
 • dokončit soustavu parkovacích domů v centru,
 • záchytná parkoviště na okraji města, účtenka poslouží jako lístek pro MHD,
 • slabší doprava v centru, méně hluku, zplodin a prachu,
 • posílení role MHD.

Strana zelených (7,38 %)

Ulice přeplněné parkujícími auty považujeme za jeden z nejvážnějších problémů v Brně. Je třeba jej řešit inteligentním systémem parkování, který bude nutit k efektivnějšímu využívání míst. Zelení podporují zavedení rezidenčního systému parkování, detailní podmínky jeho fungování v jednotlivých čtvrtích však musí být otevřené a důkladně projednány s místními obyvateli.

Vyšší množství aut směřujících do centra už brněnské ulice neunesou. Proto je třeba řidičům nabídnout jiné způsoby, jak se pohodlně a rychle do centra dostat — například možnost zaparkovat mimo centrum s komfortním napojením na MHD a jízdenkou zdarma. Nově postavené parkovací domy v centru musí být využity k přesunu aut, která dosud zabírají prostor na chodnících a veřejných prostranstvích. Inteligentním nastavením cen parkovného toho lze dosáhnout.

Komunistická strana Čech a Moravy (6,73 %)

 • vytvářet na příjezdech do města záchytná parkoviště v návaznosti na systém MHD

TOP 09 (6,57 %)

Parkování je chápáno jako veřejná služba a město by nemělo ztratit kontrolu nad možností ovlivnění jednotlivých regulativů jako je například cena parkovného. Realizace strategie parkování v městě Brně musí být v souladu s celkovou koncepcí brněnské dopravy, a to na základě ověřených zkušeností ze zahraničí. Případné rozhodnutí o zřízení parkovacích zón by mělo být plně v kompetenci městských částí, avšak za určitých podmínek. Pokud se městské části rozhodnou vybudovat parkovací zóny pro rezidenty, musí tato místa přes den (cca v době 7-17 hod.) sloužit návštěvníkům oblasti. Městská část by dále měla vymezit retenční parkovací plochy, které umožní parkování nad limit omezení parkovací zóny a pro dlouhodobé návštěvníky oblasti. Chceme zajistit smysluplný rozvoj park and ride (P+R), park and kiss (P+K) a také rozvoj statické dopravy s ohledem na budoucí potřeby města.

“A co Brno?” (3,60 %)

 • podpora vzniku nových parkovacích míst

Strana svobodných občanů (2,41 %)

Lepší parkování v Brně:

 • povolíme stání všude tam, kde je to dobře možné
 • při rekonstrukcích navýšíme nebo alespoň zachováme počet parkovacích míst
 • k parkování upravíme i další místa
 • parkoviště nesmí být zbytečně zpoplatňována
 • jasné NE rezidenčním parkovacím zónám
 • městská policie musí řidičům sloužit, ne je šikanovat

 

Závěrem výtah z dohody o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 –2018

Doprava

Budeme  usilovat  o  dokončení  velkého  městského  okruhu. Vytvoříme  síť  záchytných  parkovišť a parkovacích  domů  s  inteligentním  navigačním  systémem.  Ve  spolupráci  s  městskými  částmi zavedeme  postupně  systém  rezidenčního  parkování.  Podpoříme  rozvoj sítě  tramvajových a trolejbusových  tratí.  Zrealizujeme  prodloužení  tramvajové  tratě  do  bohunického  kampusu a na Kamechy.  Zatraktivníme  veřejnou  dopravu  a  cyklodopravu  s  cílem  zvýšit  její konkurenceschopnost vůči automobilové dopravě. Efektivně zlevníme předplatní jízdenky Městské hromadné  dopravy  (dále  jen  „MHD“).  Doplníme  spoje  tam,  kde  je  třeba.  Budeme  odstraňovat bariéry  ve  vozech  i  na  zastávkách  MHD.  Vytvoříme  reálný,  bezpečný  a  funkční  systém cyklodopravy v Brně. Umožníme bezpečné parkování kol.

Jak vypadají předvolební sliby přetavené ve skutečnost, si můžete ověřit každý sám.