Mezi reakcemi na naši kritiku zavedení změny organizace dopravy v ulici Za Divadlem se často vyskytoval jeden motiv: řidiči jsou hloupí, jezdí podle paměti a ne podle značek a vlastně je to celé jejich chyba. Ač souhlasíme, že neznalost dopravního značení neomlouvá, nedokážeme se s tímto názorem úplně ztotožnit.

Ano, je pravda, že řidiči mají povinnost sledovat dopravní značení a řídit se jím. Stejně tak ale mají povinnost pozorovat dění kolem sebe (aby do nikoho nevrazili), dívat se do zrcátek (aby nikdo nevrazil do nich) a na tachometr (aby nepřekročili nejvyšší povolenou rychlost). A k tomu se zabývají spoustou drobných úkonů, jako je řazení, sledování otáček motoru, ovládání směrovek atd. Navíc pokud se řidič na daném místě nachází poprvé, jeho pozornost je zaměřena na zjišťování, kam vlastně má jet.

Řízení vozidla je tedy komplexní činnost. Čím více řidiči budou sledovat dopravní značení, zdali v něm náhodou nedošlo v nějaké změně, tím méně se budou věnovat jiným důležitým aktivitám a vzroste tak riziko nebezpečné situace. Říká se tomu kognitivní zátěž a její důležitost potvrzuje i statistika nehodovosti. Když člověk nahlédne do seznamu příčin dopravních nehod, zjistí, že nejčastěji je uváděn důvod řidič se plně nevěnoval řízení vozidla. Nejenom nepřiměřená rychlost, ale hlavně nepozornost způsobuje dopravní nehody.

priciny-dopravnich-nehod

Při každém návrhu dopravního značení je potřeba s tímto faktorem počítat. Prioritou příslušných úřadů v této oblasti by tak mělo být, aby značení bylo co nejvíce intuitivní (snadno pochopitelné) a konzistentní (ve vzájemném souladu), jeho změny předvídatelné a zejména se snažit o úspornost a nestavět značku někam, kde není potřeba. Jinak dochází k tzv. inflaci dopravního značení s důsledkem jeho naprostého ignorování.

Úprava dopravního značení u Mahenova divadla nebyla předvídatelná (změna se udála náhle, bez předchozího upozornění) a kromě toho ani neproběhla konzistentně (na zemi zůstaly parkovací čáry z minulé úpravy).

Jak se mělo podle nás při této zásadní změně postupovat správně?

  1. Nedělat tu změnu v polovině ledna, ale třeba v červenci, kdy to zasáhne nejméně řidičů a kdy je menší riziko nepřízně počasí.
  2. Umístit na místo alespoň na měsíc dopředu ceduli „pozor, ode dne X. Y. proběhne změna dopravního značení“ a případně zvážit doplnění přenosným značením s platností od daného data.
  3. Informovat v médiích, že k této změně dojde; za Brno autem bychom takovou výzvu velice rádi zveřejnili.
  4. Zároveň se změnou svislého značení uzpůsobit i vodorovné, aby nedocházelo k matoucím situacím.

Dokud v Brně nezajistíme tyto základní kroky, nemůžeme se pak divit, že řidiči budou zmatení a změny (i když jsou třeba k lepšímu) ponesou s nelibostí.

 

Pavel Mises, spolek Brno autem