Brno má za sebou první dva týdny rezidentního parkování v historickém jádru. Praxe potvrdila, že projekt je nekoncepční a nepřipravený. Pokračovat v rozšiřování zón, nedojde-li k zásadní změně koncepce rezidentního parkování, je podle představitelů ODS Brno město a spolku Brno autem nepřijatelné.

Podle Markéty Vaňkové, kandidátky ODS na primátorku města Brna, je nutné ihned po volbách zrušit zpoplatnění rezidentního parkování. „Tyto poplatky vnímám jako nově uvalenou daň na Brňany,“ uvedla Vaňková, podle které jsou modré zóny pouze změnou značení již existujících míst a nemohou samy o sobě vyřešit problém s deficitem parkovacích kapacit v městě Brně.

Zrušení rezidentního parkování jako celku však podle jeho předsedy Jana Mandáta  pravděpodobně nebude možné. „Taková prohlášení a sliby jsou jen populistickou proklamaci bez opory v realitě. Rezidentní parkování již v jisté specifické podobě v centru města existovalo a lokalitu historického jádra není možné ponechat bez určitých omezení,“ míní Mandát. Nutné je však přistoupit po volbách k razantní změně.

Občané si stěžují na složitý systém registrace, v Rooseveltově byl odstraněn parkovací automat a zmatení řidiči přeplnili parkovací domy. V Domini parku bylo některé dny v minulém týdnu plně obsazeno. „Vyznačení modrých zón způsobilo aktuálně zánik několika desítek parkovacích stání a celkový úbytek v rámci první a druhé vlny se odhaduje na necelých patnáct stovek,“upozorňuje Jan Mandát, který jako nestraník kandiduje do zastupitelstva Brno-střed na kandidátce ODS.

V první řadě musí dojít k navrácení zákazů vjezdu na původní rozsah, jako například v případě Jezuitské. Neprodleně navazovat by mělo navrácení návštěvnického režimu do ulic, ve kterých existoval dříve (například právě Jezuitská, Mozartova). Musí rovněž proběhnout revize vodorovného značení. V rámci vyznačování zón zaniklo bez náhrady velké množství parkovacích míst a tento postup musí být přezkoumán. Tyto kroky by měly nynější stav přiblížit k původnímu „předzónovému”, který řidiče tolik neomezoval. Pro další rozšíření zón pak musí být nevyhnutelně splněny dvě podmínky – upuštění od květinkového systému, který omezuje pohyb řidičů-rezidentů po Brně, a vybudování záchytných P+R parkovišť a parkovacích domů. Z tohoto pohledu považujeme za zásadní zprovoznění již dokončeného komplexu podzemních garáží na Veselé, které mají být součástí JKC.

Současně s těmito kroky musí být zastaveno výběrové řízení na dohledový kamerový systém za zcela nepřijatelných třicet milionů korun.

Dodržování parkovacího režimu má přímo na místě kontrolovat městská policie. Kamerový systém, který pouze generuje pokuty, je stejně jako úsekové měření pouhým výběrem peněz od přestupců a nemá nic společného se skutečným vymáháním práva. Úředníci navíc mají problém „vytáhnout“ potřebná data ze zapůjčeného monitorovacího vozidla, takže je otázkou, zda vůbec budou přestupky proti rezidentnímu parkování stíhány.

„Teprve po všech těchto krocích je možné v projektu rezidentního parkování a zavádění modrých zón pokračovat,“ uvedl Jan Mandát. „Spolek Brno autem není proti zvýhodnění rezidentů, které vítá. Odmítáme však omezování řidičů-rezidentů zákazy vjezdu a složitým systémem, který je v důsledcích svého zavedení spojen s omezením pohybu automobilů po městě a zbytečnou administrativou,“ doplnil.  

Podle předsedy brněnské ODS Roberta Kerndla má být rezidentní parkování součástí uceleného balíčku opatření. „Nakreslit zóny a současně nevybudovat nová parkovací místa a odstavná parkoviště je jednoznačně proti zájmům všech obyvatel města Brna,“dodal předseda Kerndl.

Brno, 17.9.2018