Archiv autora: Brno autem

Zdražení parkovného – podklady

Podařilo se nám zajistit podklady k plánovanému zdražení parkovného v centru Brna. Zdražení se má týkat ulic v historickém jádru města. Zásadními změnami jsou například navýšení parkovného až na 80,- Kč / hod pro osobní automobily a také zpoplatnění nočních hodin, nedělí a svátků. Tyto časy přitom byly dosud zdarma. Níže si můžete stáhnout materiály k jednání Rady MČ Brno-střed, které se bude konat v pondělí 4.12.2017. Parkovani-navrh-usneseni Pr-1-Cenik Pr-2-Cenik-usneseni O výsledku hlasování vás budeme informovat. Doufáme, že radní Brna-středu a města Brna jsou natolik rozumní, že dvojnásobné zdražení parkovného nezavedou.   Jan Mandát, předseda spolku  ...

Pokračovat ve čtení

Dáme na Odbor dopravy

Brněnský participativní rozpočet, známý pod marketingovým názvem Dáme na vás, probíhá letos poprvé. A my jsme do něj přihlásili celkem čtyři projekty, z toho se dva dostaly do finálního hlasování a jeden z nich, nazvaný Bezpečný „nekruhový“ objezd na Lesné, má stále šanci uspět. Až do dnešní noci (tedy do středy 22. listopadu 2017, 23:59:59) pro něj můžete hlasovat. Pokud máte místo trvalého pobytu v Brně, prosím, podpořte nás. Je to jednoduché, hlasování vám nezabere více než pět minut – stačí vyplnit datum narození, číslo občanského průkazu a můžete vyjádřit svůj názor. Konkrétně tento náš projekt je užitečný tím, že zvýší dopravní bezpečnost na Lesné, aniž by došlo k výrazné změně dopravního značení. A jaký je náš názor na participativní rozpočet? Předně musíme pochválit organizaci projektu: koordinátorky byly nápomocné a ochotné, webové stránky přehledné a vše proběhlo hladce a bez větších komplikací. Kéž by všechno v Brně fungovalo takto. Přestože se naše názory se zodpovědným politikem, panem Koláčným, v lecčems liší, uznáváme, že tady odvedl dobrý kus práce. Otázkou je, kolik to celé stálo. Nemáme na mysli realizační náklady jednotlivých projektů ve výši 20 milionů korun, ale režijní náklady. Spolek Brno+ v červenci psal o 1 milionu korun, touto dobou už jistě budou náklady několikanásobně vyšší. Stály tyto vynaložené prostředky za to? To zjistíme až po realizaci vítězných projektů. Co se týče návrhů, pro které lidé hlasují, v době psaní...

Pokračovat ve čtení

Připomínkujte omezení provozu u nádraží

V minulém týdnu jsme informovali o plánovaném omezení provozu v lokalitě ulic Nádražní a Benešovy. Záměrem omezení je ve stručnosti znemožnit odbočení z Masarykovy směrem k nádraží s tím, že z Nádražní nebude možné odbočit na Benešovu a od Koliště zase nebude možné odbočit směrem do Nádražní. Detaily naleznete v odkazovaném článku. Omezení má být realizováno takzvaným opatřením obecné povahy. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, umožňuje v § 172 odst. 4 těm, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Lhůta pro podání připomínek je 30 dnů od zveřejnění. Veřejná vyhláška byla zveřejněna dne 23.10.2017 s tím, že za doručenou se má patnáctým dnem po zveřejnění. Lhůta pro podání připomínek tak začala běžet od 7.11.2017. Do 7.12.2017 můžete zasílat odboru dopravy Magistrátu města Brna své připomínky.  Pokud jste vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, můžete ve stejné lhůtě podávat písemně odůvodněné námitky. Pokud se chcete do připomínkování zapojit, využijte naše vzorové připomínky (ve formátu Word (.docx) nebo .pdf). Můžete si je dle potřeby doplnit nebo upravit, případně využijte jen původní znění. Připomínky je potřeba doručit magistrátu poštou, osobně na podatelnu, případně datovou schránkou, nejpozději však do...

Pokračovat ve čtení

Omezení provozu kolem Hlavního nádraží

Nedávno Česká televize zveřejnila reportáž o omezení provozu v oblasti přednádražního prostoru (ulice Nádražní a Benešova), kde se komicky vyjadřoval pan náměstek Hollan. O této plánované změně informoval i Brněnský deník. O co přesně se jedná? Již dlouho se mluví o „zklidnění“ dopravy v lokalitě brněnského Hlavního nádraží. Zklidňování dopravy je módní termín využívaný ekoaktivisty a zelenými, jenž ve skutečnosti znamená její výrazné zkomplikování a omezení. Na Hlavním nádraží mělo ke „zklidnění“ dojít zakázáním automobilové dopravy v jednom směru na základě studie s pochybným zadáním. Proti tomu jsme loni protestovali v rámci Dne bez aut a vytvořili jsme petici, na níž reagoval magistrát. Naše snaha byla částečně úspěšná. Aktuální návrh „zklidnění“ dopravy před Hlavním nádražím nepočítá s úplným zrušením provozu v jednom směru, dojde ale k významným omezením. Podle veřejné vyhlášky má dojít k následujícím opatřením: z Masarykovy nebude možné odbočit doleva směrem Benešova/Koliště, respektive k budově Hlavního nádraží; z Nádražní nebude možné odbočit směrem na Benešovu (ke Grandhotelu), směr bude přikázán směr Koliště; po odbočení z Koliště doprava pod viadukt nebude možné odbočení doleva směr Nádražní, ale bude možné jet pouze doprava směr autobusové nádraží; přidání dopravních značek snižující nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h. (zdroj grafiky: Brněnský deník) O těchto opatřeních magistrát tvrdí, že mají zvýšit bezpečnost dopravního prostoru u Hlavního nádraží a mají být přínosem pro plynulost provozu a všechny jeho účastníky. Plánovaná změna dopravního značení nám vůbec...

Pokračovat ve čtení

Facebook