Archiv autora: Brno autem

Předvolební vyúčtování

V roce 2018 jsme kývli na nabídku vstoupit do politiky. A dva členové našeho spolku se stali členy zastupitelstva městské části Brno-střed a jeden zastupitelstva města Brna. Pavel Mises se rozhodl již nekandidovat a David Pokorný z Brno autem odešel a založil si vlastní hnutí. A protože jsem dnes jediný aktivní člen našeho spolku, který se (znovu) uchází o veřejnou funkci, považuji za nutné věnovat krátký článek shrnutí dosavadního vývoje. K popisovaným tématům jsem se pokoušel dohledat také související mediální výstupy. Spolek Brno autem jsme zakládali v roce 2016 jako protiváhu cykloaktivistům a jako subjekt, který by měl hájit zájmy mlčící většiny společnosti, která auta potřebuje pro svoji práci a nebo osobní život. Se stejnými zájmy jsme v roce 2018 kandidovali do veřejných funkcí na společných kandidátkách ODS, Svobodných a Brno autem. Čtyřleté volební období je paradoxně poměrně krátké na nějaké zásadní projekty, protože v české státní správě a samosprávě všechno extrémně dlouhou dobu trvá. Přesto je ale dost dlouhé na to, aby se dala udělat spousta dobré práce. Ihned po nástupu do funkcí na podzim 2018 nás čekala řada urgentnímu úkolů. Například zastavit zelené nesmysly jako plánovanou pěší zónu na Veveří. To byl obskurní projekt z Hollanovských dob, který měl Veveří předělit pěší zónou. Jak by to zhoršilo dopravu v celém městě si asi každý umíte představit. Záměr této pěší zóny městská část Brno-střed nakonec odmítla. Kromě zelených...

Pokračovat ve čtení

Připomínky ke zrušení odbočovacího pruhu v ul. Seifertova

Odbor dopravy MMB plánuje zrušení odbočovacího pruhu v ul. Seifertova. Toto opatření by vedlo ke zcela zásadnímu zhoršení plynulosti provozu. Pokud se zrušením odbočovacího pruhu nesouhlasíte, je možné podat připomínky k příslušnému návrhu opatření povahy a to ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. Lhůty zveřejnění najdete na úřední desce, pro jistotu vkládáme do textu zde: Text příslušného OOP a výkresovou dokumentaci si můžete rovněž stáhnout na úřední desce, nebo zde: 0248767_21_12_Pril._vykres_c.01.1_Seifertova-17.3.22 0248767_21_12_Pril._vykres_c.02.1_Seifertova-17.3.22 0248767_21_12_Seifertova_III-37915_nOOP-17.3.22-2 Návrh připomínek je možné si stáhnout zde: Seifertova – připomínky občan Situaci budeme dále sledovat a samozřejmě vstoupíme i do osobního jednání s Odborem dopravy MMB. Dle posledních informací nesouhlasí se zrušením odbočovacího pruhu ani zástupci městské části Brno-sever a rovněž připravují příslušné kroky.   Jan Mandát, předseda...

Pokračovat ve čtení

Seznam vraků předán Městské policii

Všichni ví, že Brno není nafukovací, a proto jsme se vrhli na odstraňování vraků z ulic našeho města. Rozhodli jsme se tedy chopit iniciativy, všechny vaše podněty zaevidovat a zpracovat. Vaše aktivita nás opravdu ohromila, protože nám přišly stovky zpráv, děkujeme. Každé místo jsme osobně prošli, nafotili, zkontrolovali dotčené vozy a ověřili, že se opravdu může jednat o vrak. Legislativní pravidla určující, co je a není vrak, totiž nejsou úplně přímočará. Vytvořili jsme systém na zpracovávání vašich podnětů, takže pokud najdete ve svém okolí další nepojízdná auta, nebojte se nám ozvat na e-mail info@brno-autem.cz. Rádi budeme v započaté aktivitě pokračovat. A co jsme udělali se současnou evidencí? V úterý 4. 5 jsme se setkali s vedoucím Odboru pořádkových útvarů MP Brno Mgr. Pavlem Čermákem a předali mu celý soupis. Fotky, adresy, specifikaci. Na samotné odtažení vozidel totiž potřebujeme součinnost městské policie. Mgr. Čermák sepsanou evidenci ocenil a slíbil, že se každému předanému podnětu bude věnovat. Nebojte, aby k odtažení skutečně došlo si ohlídáme. David Pokorný, místopředseda...

Pokračovat ve čtení

Řešíme vraky v ulicích města

Vraky řešíme! Děkujeme všem, kteří nám zaslali údaje o vracích. Všechny jsme zaevidovali, popř. nafotili a zjistili zda odpovídají právní definici a mohou být odtaženy. Kompletní evidenci předáme na příslušná místa a zajistíme řešení situace. Nyní máme přislíbenou schůzku s policejním orgánem. Pokud víte o dalších vracích, kteří blokují veřejné prostranství, tak můžete informace stále zasílat na pokorny.david@brno.cz nebo do zpráv či komentářů. Sídliště Komárov Malenovice – Kulkova – Hády Křižovatka ulic Grmelova a Renneská třída Bratří Žůrků Neklež Křižovatka ulic Potácelova a Krásného Křižovatka ulic Strmá a Závětří Turgeněvova Podnásepní Došlíková Vlhká Dornych Vránova … David Pokorný, místopředseda...

Pokračovat ve čtení

Úsekové měření (znovu) zrušeno

Úsekové měření se nakonec zavádět nebude! Dohodli se na tom zástupci Policie ČR a města. Jsme rádi, že usilovný tlak přinesl své ovoce a zúčastněné strany přijaly naše argumenty. Vždyť pravděpodobnost, že dojde v Husovickém tunelu k nehodě, je přibližně 21x menší, než že do vás uhodí blesk. Případně to můžeme srovnat s pravděpodobností, že se vám podruhé narodí jednovaječná dvojčata. Rozhodně netvrdíme, že mají řidiči v Brně jezdit jako blázni. Existují úseky, kde si měření dovedeme představit i my – opravdu nebezpečné úseky (u škol, u přechodů, …), na kterých se nedodržuje předepsaná rychlost. Ale tunel, který je i dle bezpečností studie VUT bezproblémový až do 80 km/h, mezi takové úseky nepatří. Měření by zde způsobilo akorát zvýšený příjem do rozpočtu města, určitě ne zvýšení bezpečnosti. Bohužel v málokterých obcích se měří odůvodněně. I u nás se pod vládou minulého vedení města chystalo měření na několika bezpečných komunikacích dálničního typu, a to v návaznosti na „bezpečnostní studii“, která se zaobírala hlavně maximalizací výběru odpustků. V Brně politici k dopravě přistupují s rozumem, ale je jen otázkou času, než se objeví další nadšený aktivista, co to s námi bude myslet dobře. Rozhodně neusneme na vavřínech a budeme pro vás situaci nadále hlídat. David Pokorný, místopředseda...

Pokračovat ve čtení

Facebook