Archiv autora: Brno autem

Připomínky ke zrušení odbočovacího pruhu v ul. Seifertova

Odbor dopravy MMB plánuje zrušení odbočovacího pruhu v ul. Seifertova. Toto opatření by vedlo ke zcela zásadnímu zhoršení plynulosti provozu. Pokud se zrušením odbočovacího pruhu nesouhlasíte, je možné podat připomínky k příslušnému návrhu opatření povahy a to ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. Lhůty zveřejnění najdete na úřední desce, pro jistotu vkládáme do textu zde: Text příslušného OOP a výkresovou dokumentaci si můžete rovněž stáhnout na úřední desce, nebo zde: 0248767_21_12_Pril._vykres_c.01.1_Seifertova-17.3.22 0248767_21_12_Pril._vykres_c.02.1_Seifertova-17.3.22 0248767_21_12_Seifertova_III-37915_nOOP-17.3.22-2 Návrh připomínek je možné si stáhnout zde: Seifertova – připomínky občan Situaci budeme dále sledovat a samozřejmě vstoupíme i do osobního jednání s Odborem dopravy MMB. Dle posledních informací nesouhlasí se zrušením odbočovacího pruhu ani zástupci městské části Brno-sever a rovněž připravují příslušné kroky.   Jan Mandát, předseda...

Pokračovat ve čtení

Seznam vraků předán Městské policii

Všichni ví, že Brno není nafukovací, a proto jsme se vrhli na odstraňování vraků z ulic našeho města. Rozhodli jsme se tedy chopit iniciativy, všechny vaše podněty zaevidovat a zpracovat. Vaše aktivita nás opravdu ohromila, protože nám přišly stovky zpráv, děkujeme. Každé místo jsme osobně prošli, nafotili, zkontrolovali dotčené vozy a ověřili, že se opravdu může jednat o vrak. Legislativní pravidla určující, co je a není vrak, totiž nejsou úplně přímočará. Vytvořili jsme systém na zpracovávání vašich podnětů, takže pokud najdete ve svém okolí další nepojízdná auta, nebojte se nám ozvat na e-mail info@brno-autem.cz. Rádi budeme v započaté aktivitě pokračovat. A co jsme udělali se současnou evidencí? V úterý 4. 5 jsme se setkali s vedoucím Odboru pořádkových útvarů MP Brno Mgr. Pavlem Čermákem a předali mu celý soupis. Fotky, adresy, specifikaci. Na samotné odtažení vozidel totiž potřebujeme součinnost městské policie. Mgr. Čermák sepsanou evidenci ocenil a slíbil, že se každému předanému podnětu bude věnovat. Nebojte, aby k odtažení skutečně došlo si ohlídáme. David Pokorný, místopředseda...

Pokračovat ve čtení

Řešíme vraky v ulicích města

Vraky řešíme! Děkujeme všem, kteří nám zaslali údaje o vracích. Všechny jsme zaevidovali, popř. nafotili a zjistili zda odpovídají právní definici a mohou být odtaženy. Kompletní evidenci předáme na příslušná místa a zajistíme řešení situace. Nyní máme přislíbenou schůzku s policejním orgánem. Pokud víte o dalších vracích, kteří blokují veřejné prostranství, tak můžete informace stále zasílat na pokorny.david@brno.cz nebo do zpráv či komentářů. Sídliště Komárov Malenovice – Kulkova – Hády Křižovatka ulic Grmelova a Renneská třída Bratří Žůrků Neklež Křižovatka ulic Potácelova a Krásného Křižovatka ulic Strmá a Závětří Turgeněvova Podnásepní Došlíková Vlhká Dornych Vránova … David Pokorný, místopředseda...

Pokračovat ve čtení

Úsekové měření (znovu) zrušeno

Úsekové měření se nakonec zavádět nebude! Dohodli se na tom zástupci Policie ČR a města. Jsme rádi, že usilovný tlak přinesl své ovoce a zúčastněné strany přijaly naše argumenty. Vždyť pravděpodobnost, že dojde v Husovickém tunelu k nehodě, je přibližně 21x menší, než že do vás uhodí blesk. Případně to můžeme srovnat s pravděpodobností, že se vám podruhé narodí jednovaječná dvojčata. Rozhodně netvrdíme, že mají řidiči v Brně jezdit jako blázni. Existují úseky, kde si měření dovedeme představit i my – opravdu nebezpečné úseky (u škol, u přechodů, …), na kterých se nedodržuje předepsaná rychlost. Ale tunel, který je i dle bezpečností studie VUT bezproblémový až do 80 km/h, mezi takové úseky nepatří. Měření by zde způsobilo akorát zvýšený příjem do rozpočtu města, určitě ne zvýšení bezpečnosti. Bohužel v málokterých obcích se měří odůvodněně. I u nás se pod vládou minulého vedení města chystalo měření na několika bezpečných komunikacích dálničního typu, a to v návaznosti na „bezpečnostní studii“, která se zaobírala hlavně maximalizací výběru odpustků. V Brně politici k dopravě přistupují s rozumem, ale je jen otázkou času, než se objeví další nadšený aktivista, co to s námi bude myslet dobře. Rozhodně neusneme na vavřínech a budeme pro vás situaci nadále hlídat. David Pokorný, místopředseda...

Pokračovat ve čtení

Zavede PČR úsekové měření v Brně?

Bude se zavádět měření v Husovickém tunelu? Poslední dny nám přišlo spousty dotazů na toto téma. Zpočátku jsme informace dementovali, protože podobných poplašných zpráv jsme zažili několik. Nakonec jsme ovšem museli přiznat, že se o žádnou kachnu nejedná. Ředitelství silnic a dálnic se po dohodě s Policií ČR dohodlo na spuštění kamerového systému. K našemu překvapení naprosto bez vědomí města. Později jsme zjistili, že o plánovaném spuštění nebyl informován nejen brněnský radní pro dopravu, ale ani radní pro dopravu MČ, vedoucí jednotlivých odborů, ředitel městské policie nebo ředitel Brněnských komunikací. Hned jsme si domluvili schůzku s ředitelem brněnského závodu ŘSD i se zástupci policie. Co se tedy stalo? Celý příběh se začal psát v roce 2014, kdy Policie ČR (ústy gen. Tržila) po dohodě s tehdejší brněnskou koalicí požádala o postupné zavádění úsekového měření ve všech našich tunelech. Jakmile přišla v roce 2019 na řadu oprava Husovického tunelu, nechalo ŘSD nainstalovat preventivně i kamery na sledování nebezpečného nákladu. Ty jsou ale schopné zároveň úsekově měřit, a tak v návaznosti na několik let starý pokyn začali s jejich zprovozňováním. Nutná kalibrace kamer byla dokončena v dnešních dnech a policie se tedy okamžitě chytila iniciativy. Měřit se bude, přestupky chtějí předávat našemu úřadu. I když s tím vedení města nesouhlasí, nemá v zákoně oporu se přestupkům nevěnovat. Najednou jsme se ocitli v situaci, kdy nemáme úředníky, které bychom k tomu účelu mohli vyčlenit. Nemáme systém, kterým by se mohli přestupky mezi policií a městem...

Pokračovat ve čtení

Facebook