Archiv autora: Brno autem

Záměr obnovení zrušených stání na Moravském náměstí

V souvislosti se zaváděním oblastí placeného stání (modrých zón) zrušil OD MMB několik parkovacích míst na Moravském náměstí. K rušení parkovacích stání by nemělo docházet bez dostatečného odůvodnění a adekvátní náhrady. Dotčená místa bývala hojně využívaná a s ohledem na šířku chodníku nedocházelo při parkování ani k ohrožení chodců, ani k omezování projíždějících vozidel. Po konzultaci s dopravními specialisty jsme se pokusili nalézt pro obnovení zrušených míst vhodné řešení. Výsledkem je návrh na vyznačení čtyřech stání zahrnutých do režimu OPS. Zpracovaný záměr byl kladně posouzen Komisí dopravy městské části Brno-střed a schválen i Radou městské části Brno-střed. Celé usnesení si můžete přečíst zde. Nyní bude celá věc v rukou OD MMB, který bude (doufejme) respektovat požadavek městské části a zrušená stání obnoví. V případě, že víte o dalších podobně zrušených místech, napište nám přes e-mail nebo na sociálních sítích.   Jan Mandát, předseda spolku              ...

Pokračovat ve čtení

Dojednáno: Úsekové měření v Husovickém tunelu nebude

Nepříjemné překvapení přinesla probíhající rekonstrukce Husovického tunelu. Ředitelství silnic a dálnic zde totiž nechalo naistalovat kamery sloužící pro sledování nebezpečného nákladu, které se dají velmi jednoduše využít i pro úsekové měření rychlosti. Vedení města zpočátku jejich využití nevylučovalo, a dokonce zmiňovalo plánované zavedení měření na několika dalších úsecích. Tyto úseky vytipovala již minulá koalice na základě, dle jejich slov, bezpečnostní analýzy. Že se o žádnou bezpečnostní analýzu nejedná nám došlo hned po přečtení prvních stran. Celá studie se zabývala maximalizací výběru z pokut, zde idylicky nazvaných odpustky. Tomu mimo jiné nasvědčoval už výběr daných úseků – Ostravská, Olomoucká, Jihlavská nebo Sportovní. Všechno přehledné úseky bez zvýšené nehodovosti. Naprosto minimální nehodovost je mimo jiné i v Husovickém tunelu. Průměrně se zde za rok nestanou více jak tři nehody. Podle oficiální policejních statistik je navíc v Brně pouze 0,04 % nehod způsobených překročením maximální povolené rychlosti, což je jediná příčina, které by mohlo případné úsekové měření zabránit. Nebojíme se říct, že úsekové měření slouží pouze jako kasička pro město. Z výše uvedených důvodů nevěříme, že může mít na těchto úsecích blahodárný vliv na bezpečnost. S radostí ovšem můžeme oznámit, že se nakonec ve městě žádné měření zavádět nebude. Po vzájemné debatě a vyjasnění si jednotlivých argumentů, jsme se na tom shodli s brněnským radním pro dopravu Petrem Kratochvílem. Souhlasíme s ním, že v současné době nedává smysl řidičům ještě více komplikovat cestu. Musíme ovšem zůstat i nadále ve...

Pokračovat ve čtení

Proč jsou nízkoemisní zóny v Brně špatný nápad

V médiích se v předchozím týdnu objevily zprávy o hrůzných nálezech ekologistických aktivistů. Podle jejich názoru je Brno nadměrně znečištěno oxidem dusičitým a je potřeba s tím něco udělat, nejlépe zavést nízkoemisní zónu. S tímto závěrem zásadně nesouhlasíme a dovolíme si předložit argumenty proti. Ale nejprve se podívejme na uvedené mediální citace a na jejich autora. „Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v okolí městského okruhu a v širším centru, konkrétně v ulici Otakara Ševčíka, na Zvonařce a dvou místech na Kolišti,“ uvedl lékařský expert v oblasti zdravotních rizik Miroslav Šuta. […] „Může pomoct zavedení nízkoemisních zón, zpoplatnění vjezdu do měst nebo snížení maximální rychlosti. Inspiraci přináší zahraniční státy, třeba Nizozemsko, Švédsko či Německo,“ podotkl Šuta. Postup aktivistů z měsíčního měření extrapolovat situaci za celý rok považujeme za nesprávný, protože měření v určitém období ovlivňuje sezónnost. Ale pojďme přesto vzít do úvahy, že je tomu tak. Místa, kde dle jejich měření k tomu došlo, jsou očekávaná: na Zvonařce probíhají stavební práce týkající se přeložení tramvajové linky na ulici Plotní (komunikace na Zvonařce byla v té době zúžená do jednoho pruhu v obou směrech) a ulice Koliště a Otakara Ševčíka jsou dlouhodobě přetížené, protože nahrazují páteřní trasu Velkému městskému okruhu (o jehož blokování se dlouhodobě snaží právě různí ekologičtí aktivisté). Nic z toho nedokážou ovlivnit nízkoemisní zóny. Samotné tvrzení, že „Brno dusí oxid dusičitý“, je mírně řečeno nepřesné a jde o obvyklé...

Pokračovat ve čtení

Nová parkovací místa ve Vsetínské

Požadavek občanů na úpravu provozu v ulici Vsetínská a přilehlém okolí vyvolal místní šetření. V jeho průběhu jsme narazili na možnost zřídit v této ulici nová parkovací místa. Materiál jsme předložili do dopravní komise a na základě jejího doporučení pak Rada městské části Brno-střed schválila požadavek na realizaci nových parkovacích stání v této ulici. Jedná se o úsek, kde jsou dva chodníky. Jeden podél domu a druhý souběžně se silnicí. Parkování je zamýšleno na chodníku přilehlém k silnici s tím, že chodník podél domu zůstane dál dostupný pro pěší. Efektivně se tak vyřeší nedostatek parkovacích stání a zůstane zachována dopravní obslužnost ve stávajícím rozsahu jak pro pěší, tak pro motoristy. Na fotografii vidíte dotčený úsek ulice, kde má být realizováno stání na chodníku přilehlém k vozovce.   Celé usnesení Rady MČ Brno-střed si můžete přečíst zde.   Jan Mandát předseda spolku, radní MČ Brno-střed  ...

Pokračovat ve čtení

Nová parkovací místa v Hrnčířské

Vytvářet nová parkovací místa není úplně jednoduché. Jednou z efektivních cest však může být změna nevhodného dopravního značení. Rada městské části Brno-střed dne 6.5.2019 schválila požadavek na změnu dopravního značení v ulici Hrnčířská. Smyslem této úpravy je odstranit zákazové značky s dodatkovými tabulkami, které fakticky vytvářejí vyhrazená parkovací stání pro vozidla Armády České republiky. Odstraněním těchto zákazových značek se dosud blokovaná parkovací stání zpřístupní všem řidičům. Celý materiál si můžete přečíst zde: usnesení RMČ BS Hrnčířská Podnět ke zrušení zákazových značek v Hrnčířské jsme podali na základě stížnosti občanů. Ti nás upozornili na vyhrazená, avšak dlouhodbě neužívaná, parkovací stání. Pokud víte o podobně nesmyslném dopravním značení, dejte nám vědět na info@brno-autem.cz   Jan Mandát předseda spolku, radní MČ...

Pokračovat ve čtení

Facebook