Archiv autora: Brno autem

Rezidentní parkování sníží počet parkovacích míst

Z úterní prezentace zavádění rezidentního parkování na Brně-středu jsme si odnesli jeden natolik závažný poznatek, že o něm musíme napsat do zvláštního článku. O rezidentním parkování politici a úředníci tvrdí, že vyřeší nedostatek míst k zaparkování. S tím nemůžeme souhlasit. Na základě zkušeností z Prahy víme, že celkový počet parkovacích míst naopak ubude, protože zaniknou ne úplně legální (avšak tolerovaná) parkovací místa a plochy budou přebudovány dle parkovací normy. Rovněž očekáváme, že obdobně jako v Praze bude vydáno výrazně více parkovacích oprávnění než bude k dispozici parkovacích míst. Oproti tomu se předkladatelé rezidentního parkování holedbají, že počet míst bude navýšen díky zavedení zón 30 km/h, protože budou moct rozšířit rozhledové trojúhelníky. Tyto zbytečné zóny budou zavedeny po celé městské části Brno-střed. Manipulaci s rozhledovými trojúhelníky ovšem považujeme za kouřovou clonu, nárůst nových míst je na základě tohoto zásahu marginální a z praxe naopak dobře známe, že parkovací místa po rekonstrukcích ulic citelně ubývají. Rozhledové trojúhelníky přidají na ulici jedno, dvě místa, ale nalajnování vozovky či „zkrášlení veřejného prostoru“ jich sebere deset. Jako typický příklad poslouží naše dokumentace probíhajících změn v okolí filozofické fakulty. Proto jsem byl překvapen, když na prezentaci Radka Matuszková z Brněnských komunikací (BKOM) prezentovala, že ve třech prvních zónách po zavedení rezidentního parkování zanikne pouze 28 parkovacích stání z celkem 3731. Toto číslo nedávalo smysl, zejména proto, že v parkovací oblasti 1-02, která se má nacházet v blízkosti...

Pokračovat ve čtení

První zóny rezidentního parkování v Brně-středu

V úterý 22. května 2018 jsem se zúčastnil jakožto zástupce spolku Brno autem veřejného setkání k první etapě zavedení rezidentního parkování pro městskou část Brno-střed. Stejně jako minulé setkání, i toto organizovala Jasna Flamiková (místostarostka Brna-středu za Zelené) a tentokrát pozvala náměstka Richarda Mrázka (ANO 2011), Radku Matuszkovou z Brněnských komunikací a Petra Váverku z České parkovací asociace. Pokud jste úterní termín promeškali, nevadí. Naštěstí se bude konat ještě jedno veřejné setkání, a to 12. června 2018 od 17:30 v zastupitelském (společenském) sále na Dominikánské 2. Přijďte prosím vyjádřit svůj názor, po spuštění projektu už bude pozdě. Účast byla viditelně nižší než na předchozím setkání, což přikládáme tomu, že tato schůzka byla inzerována pouze ve zpravodaji městské části. Ten, kdo zpravodaj pozorně nečte, se o této informaci jinak těžko dozví. Snažili jsme se ji nalézt na oficiálních stránkách městské části, ale nepodařilo se. Pokud se tam ta zpráva někde nachází, zapadla mezi prioritnějšími sděleními, jako je například gender audit radnice nebo lavička Dominika. Kromě toho jsme oslovili dva náhodné zastupitele Brna-středu a zjistili, že ani jeden o schůzce nevěděl. Tolik k organizaci. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, část jich již byla zveřejněna v tiskové zprávě. Rezidentní parkování tedy bude zavedeno 1. září tohoto roku v historickém jádru města, kde je parkování regulováno dlouhodobě. Poté pravděpodobně v říjnu proběhnou komunální volby a od 1. listopadu mají být postupně vyhrazovány pro rezidenty první tři...

Pokračovat ve čtení

Proč nebude rezidentní parkování fungovat?

Argumentů proti jeho zavedení je mnoho. Jeden z těch zásadních je, že při instalaci vodorovného dopravního značení zanikne cca 30% stávajících parkovacích míst (odhad ze sídliště Vinohrady). Pokud má rezidentní parkování vyřešit nedostatek parkovacích míst pro rezidenty, tak tento problém naopak spíše prohloubí. Zóny můžete nakreslit jen tam, kde to normy dovolí. Takže zaniknou dosud využívaná místa, kde se bez modrých čar parkuje (zatím) bez problémů. Vybral jsem pro ilustraci příklad ulice Studánka (Brno-střed). Před pár dny tam nainstalovali nové vodorovné a svislé dopravní značení. Pominu zónu 30. Zavádět ji v místě, kde můžete jet maximálně krokem, je poněkud úsměvné. Méně úsměvný je zákaz stání mimo vyznačená místa. Svoje auto už legálně nepostavíte mimo bílé čáry. Výsledkem bude, hrubým odhadem, zánik tak poloviny parkovacích míst v této lokalitě. Původní stav: Nynější stav: A stejným způsobem se bude “kreslit” rezidentní parkování. Opravdu ho někteří chcete? Jan Mandát, předseda...

Pokračovat ve čtení

Stížnost na rušení parkovacích míst pro rezidenty

Obdrželi jsme kopii stížnosti, která byla podána dne 10.4.2018 v souvislosti s rušením parkovacích stání v centru Brna. Celý text si můžete přečíst níže. Podání zveřejňujeme v původní podobě bez redakční úpravy.   Městská část Brno-střed Odbor dopravy a majetku   V Brně 10.dubna 2018   Stížnost na rušení parkovacích míst pro rezidenty, majitele R a RP karet   V souvislosti se započatou rekonstrukcí Dominikánského náměstí a ulice Veselá, a v jejím důsledku zrušených parkovacích míst, došlo ke katastrofální situaci s parkováním pro nás rezidenty. Nejprve si dovolíme uvést rekapitulaci vývoje počtu parkovacích míst v „horní oblasti“ Brna střed, tedy mezi ulicí Českou, náměstím Svobody a ulicí Masarykovou na jedné straně a ulicí Husovou na straně druhé, v posledních cca 20 letech. Zrušená parkovací místa: Šilingrovo náměstí – nyní jen vyhrazená stání, zrušeno cca 15 parkovacích míst. Parkoviště u Petrova – zrušeno cca 15 parkovacích míst. Biskupská, malé náměstí – 50% vyhrazená stání, zrušeno cca 5 parkovacích míst. Zelný trh – po rekonstrukci zmizelo 50% parkovacích míst, zbylá parkovací místa jsou vyhrazená stání. Jen v dolní části je cca 10 parkovacích míst, která jsou ale mimo zimního období většinově obsazena dodávkami prodejců. Tedy reálně místo desítek parkovacích míst nezbylo téměř žádné. Zrušeno cca 65 parkovacích míst. Horní část Zelného trhu, nad sloupem Nejsvětější Trojice – úplný zákaz parkovaní, zrušeno cca 20 parkovacích míst. Ulice Panská – zde se parkovalo po...

Pokračovat ve čtení

Facebook