Archiv autora: Brno autem

Anketa: Brňané o rezidentní parkování nemají zájem

Od politiků z koalice na brněnském magistrátu a Brně-středu pořád dokola posloucháme, že všechny kandidující strany měly rezidentní parkování v programu a že občané zavedení parkovacích zón požadují. S prvním tvrzením se nedokážeme plně ztotožnit a druhé tvrzení nám dlouho vrtalo hlavou. Tak jsme se rozhodli ve spolupráci s ODS zeptat obyvatel Brna, jaký mají na parkování v Brně názor. Nám se podařilo oslovit 1127 respondentů prostřednictvím internetového formuláře a ODS se podařilo přesvědčit v ulicích Brna celkem 165 kolemjdoucích k vyplnění anketního lístku. Zajímaly nás odpovědi na pět otázek. Otázka 1: Souhlasíte s tím, aby bylo zpoplatněno parkování na většině území města Brna? U první otázky jsme chtěli znát postoj k plošnému placení za parkování. Mezi odpověďmi jasně převážilo proti: 76,08 % dotázaných nechce, aby se platilo na většině území Brna, pouze 23,76 % ano. Otázka 2: Mají být řidiči s místem trvalého pobytu v určité lokalitě zvýhodněni oproti ostatním? Zde je potřeba zdůraznit, že pod pojmem „zvýhodnění“ si nemusíme představit pouze zavedení modrých parkovacích zón. Může to být například nějaká sleva na parkování nebo rozšířený servis pro místní. Zde byly odpovědi rozdělené: 54,72 % bylo pro zvýhodňování a 45,20 % proti němu. Otázka 3: Dává vám smysl rozdělit Brno na parkovací zóny, podobně jako to mají v Praze? Jasně vidíme, že respondenti jednoznačně odmítli chystaný systém parkovacích zón. Celým 77,17 % dotázaných zóny nedávají smysl, oproti tomu pouze 22,76 % ano. Otázka 4:...

Pokračovat ve čtení

Otevřený dopis ministrovi dopravy

Velký městský okruh je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb v Jihomoravském kraji. Na dokončení okruhu závisí zlepšení dopravní obslužnosti Brna a odklonění tranzitní dopravy z centra. Dostavba okruhu by v Brně nepochybně zlepšila životní prostředí. I přesto je však trnem v oku ekologistickým aktivistům, kteří ze zásady blokují jakoukoliv stavbu. Dostavbu úseku VMO Žabovřeská napadl odvoláním kverulantský spolek Voda z Tetčič, známý účelovým napadáním dopravních staveb. Vyzvali jsme proto otevřeným dopisem ministra dopravy k legislativnímu zásahu, který z projednávání dopravních staveb vyloučí taková aktivistická podání. Celý dopis si můžete přečíst...

Pokračovat ve čtení

Rezidentní parkování a invalidé s průkazem ZTP

Ve článku o absurditách rezidentního parkování jsme zmiňovali, že držitelé kartičky ZTP (vozíčkáři a další zdravotně postižení) budou nuceni v systému využívat parkovací automaty. Jeden z našich příznivců, který se podepsal jako jistý anonymní invalida, kterému auto dává svobodu pohybu, této absurditě nemohl uvěřit, proto se dotázal na magistrátu, zdali tomu je opravdu tak: „Nikde jsem v materiálech nenašel, jak rezidentní parkování ovlivní invalidní občany s parkovacím průkazem pro osobu zdravotně postiženou. Budou moci parkovat v modrých zónách, nebo se na ně zapomnělo a budou muset fungovat jako jakýkoli jiný návštěvník?“ Následně mu přišla odpověď v tomto znění: „Pro držitele ZTP budou určena vyhrazená stání pro invalidy, kterých oproti současnému stavu přibude a držitele karty zde budou parkovat zdarma (registrační značku auta budou muset zadat do systému prostřednictvím Osobních stránek uživatele, aby byla možná kontrola). Na ostatních místech budou platit parkovné dle běžného ceníku.“ Náš příznivec k tomu uvádí, že parkovací průkaz pro zdravotně postižené je přenosný mezi vozidly a vázán na osobu s průkazem ZTP. Jakékoliv vázání parkovacího průkazu na registrační značku vozidla odporuje jeho smyslu a je vidět, že tvůrce předpisu pravděpodobně nerozumí (nebo nechce rozumět) tomu, jak průkaz funguje. Dále v současnosti platí, že osoba s průkazem ZTP s vozidlem s parkovacím průkazem může bezplatně stát na jakémkoliv parkovacím místě či parkovišti, pokud toto neprovozuje soukromá firma, která tuto možnost (ve většině případů) nenabízí. Rezidentní parkování...

Pokračovat ve čtení

Absurdity rezidentního parkování

Z květnové diskuze o zavádění rezidentního parkování na Brně-středu jsme si odnesli několik nových poznatků, některé z nich jsou vyloženě absurdní. Dříve, než si je představíme, připomínáme, že dnes 12. června 2018 od 17:30 se v zastupitelském (společenském) sále na Dominikánské 2 koná opětovné setkání s občany k zavádění prvních zón. Prosím, přijďte dát najevo svůj názor. Pokud se nás nezúčastní dostatek, přijde opět pouze několik spřízněných podporovatelů rezidentního parkování, a pak mluvčí magistrátu budou prohlašovat, že většina zúčastněných byla pro zavedení systému a naopak ještě říkala, že by ho udělala přísnější. Kladli jsme si otázku, proč se první zóna zavádí těsně před říjnovými komunálními volbami a tři další hned po nich. Přece jen nebývá zvykem k natolik velkým projektům zavazovat nové zastupitelstvo, které ponese odpovědnost, i když s tímto projektem jeho členové nemusí souhlasit. Podle náměstka za ANO Richarda Mrázka za to může předchozí náměstek Matěj Hollan, který byl dle jeho slov nekonstruktivní a nedokázal projekt realizovat včas. Tou nekonstruktivností měl zřejmě na mysli hlasování Rady města Brna dva dny před loňskými Vánoci, kdy ANO společně s KDU-ČSL a Zelenými protlačilo silou tu nejpřísnější variantu rezidentního parkování, zatímco se bývalý náměstek Hollan opovážil navrhnout kompromisní variantu jedné parkovací oblasti pro celé město. Pro místostarostku ze Zelených Jasnu Flamikovou je hlavní, že všechny zvolené strany měly rezidentní parkování v programu, takže nevidí důvod, proč by nemohly být parkovací zóny na konci...

Pokračovat ve čtení

Fond mobility – motoristé zaplatí propagaci cyklistiky a chůze

O Fondu mobility jsme se zmiňovali před více jak rokem. Nyní se k nám dostal aktuální materiál, na jehož základě má tento fond zřídit Rada města Brna na schůzi konané 12. června 2018. Kromě organizace dopravy v klidu (tj. budování a provoz parkovacích stání) má fond sloužit pro pokrytí nákladů na realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility vycházející z Plánu mobility (známého též jako „snůška nesmyslů a zlomyslný blábol“) v těchto oblastech: opatření pro pěší a cyklistickou dopravu; BESIP (pěší doprava – bezpečné přechody, bezpečná cesta do školy, K+R u ZŠ a MŠ, bezbariérové řešení, kampaně pro zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu; zlepšení přístupnosti zastávek MHD; propagace udržitelných druhů dopravy (veřejná doprava, pěší a cyklistická doprava, bikesharing, carsharing). Příjmy fondu se budou skládat zejména z příjmů z rezidentního parkování a příjmů za porušení pravidel provozovatele vozidla, která byla zjištěna prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v oblastech neoprávněného zastavení nebo stání, příjmů z neoprávněného vjezdu do vymezených oblastí upravených vyhláškou č. 13/2015 v platném znění, příjmů z přestupků za překročení rychlosti projíždějících vozidel na území obce – úsekové měření rychlosti, příjmů z kontrolního vážení vozidel a příjmů za povolení užívání stanovišť TAXI služby a příjmy z vyhrazených parkovacích stání na základě uzavřených smluv. Jinými slovy – řidiči z nesystémových (stávající podoba rezidentního parkování) a represivních (úsekové měření) opatření zaplatí financování propagace „udržitelných“ druhů dopravy. Tato formulace je poněkud komická, přihlédneme-li...

Pokračovat ve čtení

Facebook