Archiv autora: Brno autem

Omezení provozu kolem Hlavního nádraží

Nedávno Česká televize zveřejnila reportáž o omezení provozu v oblasti přednádražního prostoru (ulice Nádražní a Benešova), kde se komicky vyjadřoval pan náměstek Hollan. O této plánované změně informoval i Brněnský deník. O co přesně se jedná? Již dlouho se mluví o „zklidnění“ dopravy v lokalitě brněnského Hlavního nádraží. Zklidňování dopravy je módní termín využívaný ekoaktivisty a zelenými, jenž ve skutečnosti znamená její výrazné zkomplikování a omezení. Na Hlavním nádraží mělo ke „zklidnění“ dojít zakázáním automobilové dopravy v jednom směru na základě studie s pochybným zadáním. Proti tomu jsme loni protestovali v rámci Dne bez aut a vytvořili jsme petici, na níž reagoval magistrát. Naše snaha byla částečně úspěšná. Aktuální návrh „zklidnění“ dopravy před Hlavním nádražím nepočítá s úplným zrušením provozu v jednom směru, dojde ale k významným omezením. Podle veřejné vyhlášky má dojít k následujícím opatřením: z Masarykovy nebude možné odbočit doleva směrem Benešova/Koliště, respektive k budově Hlavního nádraží; z Nádražní nebude možné odbočit směrem na Benešovu (ke Grandhotelu), směr bude přikázán směr Koliště; po odbočení z Koliště doprava pod viadukt nebude možné odbočení doleva směr Nádražní, ale bude možné jet pouze doprava směr autobusové nádraží; přidání dopravních značek snižující nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h. (zdroj grafiky: Brněnský deník) O těchto opatřeních magistrát tvrdí, že mají zvýšit bezpečnost dopravního prostoru u Hlavního nádraží a mají být přínosem pro plynulost provozu a všechny jeho účastníky. Plánovaná změna dopravního značení nám vůbec...

Pokračovat ve čtení

Jak to bylo s “autobazary” v centru?

Vzpomínáte si na nedávnou kauzu “autobazaru” na Moravském náměstí a náměstí Svobody? Celou záležitost prošetřil Kontrolní výbor Zastupitelstva města. Jeho zprávu by mělo projednávat zastupitelstvo v úterý 3.10.2017. Zpráva je velmi detailní a doporučujeme ji přečíst celou. Pro ilustraci ocitujeme jen krátkou pasáž týkající se “výstavy ordinérních automobilů”:  Snahou spolku Meeting Brno bylo, s tichým souhlasem TIC Brno, jehož pracovník Jiří Mottl vyřizoval veškeré náležitosti záboru, realizovat komerční prodejní akce společnosti Mototechna nazvané „Výstava ordinérních automobilů” na Moravském náměstí a náměstí Svobody bez povinnosti hradit vysoké poplatky za zábor veřejného prostranství. Automaticky se očekávalo osvobození od poplatku, protože výstavy měly souviset s festivalem Meeting Brno a Léto v centru. S ohledem na nepatřičnost takovýchto prodejních akcí na centrálních náměstích je pravděpodobné, že by něco takového přímo Mototechně nebylo ze strany městské části Brno-střed vůbec povoleno ani při úhradě poplatku 60 Kč/m2 /den. Celý dokument je ke stažení na našem webu nebo na stránkách magistrátu.    ...

Pokračovat ve čtení

Ohlédnutí za uzavřením ulice Nádražní

Minulý týden probíhal Evropský týden mobility, jenž se vyznačoval dlouhými kolonami po celém Brně. Na rozdíl od loňska se to letos naštěstí obešlo bez demonstrativních uzavírek. Určitě si mnozí z vás vzpomínají, jak jsme před rokem stáli s petičním stánkem na ulici Nádražní, kde byl kompletně uzavřen silniční provoz v rámci Dne bez aut. Zájem byl obrovský, tehdy se nám během pár hodin podařilo nasbírat cca 300 podpisů. Následná reakce magistrátu nás zarazila a navíc zůstalo několik nezodpovězených otázek. Co se bude dít s přednádražním prostorem? Opravdu tam chtějí vybudovat pěší zónu a natrvalo tak zakázat průjezd automobilů? A z jakého důvodu? Když jsme o tom diskutovali s lidmi z Žít Brno, oháněli se studií, podle které jsou čtyři pětiny automobilové dopravy projíždějící ulicí Nádražní tranzitní, což je přece nepřípustné a je nutné to zakázat. Žádali jsme je o zpřístupnění této studie, ta byla po nějaké době zveřejněna. Název dokumentu je Studie technických dopadů dopravně zklidněného prostoru před hlavním nádražím. Přestože si nemyslím, že by její autoři (odborníci z Fakulty stavební Vysokého učení technického) byli nějak zaujatí, už samotný název napovídá, že tu nejde o to navrhnout to nejlepší řešení organizace dopravy, ale zjišťovat, co by se stalo, kdyby se magistrát rozhodl Nádražní ulici automobilistům co nejvíce znepříjemnit. Explicitně to je zmíněno na začátku kapitoly 5: „Snahou města je omezit, nebo zcela vyloučit automobilovou dopravu z prostoru přednádražního prostoru.“...

Pokračovat ve čtení

Kde budovat parkovací místa?

S místostarostou MČ Brno-Židenice Petrem Kuncem (TOP 09) jsem relativně nedávno na sociální síti diskutoval o tom, zda ve městě existuje prostor pro budování nových parkovacích míst. On je toho názoru, že neexistuje. Já jsem toho názoru, že ano. S ohledem na to, že bydlím na Brně-severu, jsem v této městské části vybral několik míst vhodných pro řešení nedostatku parkovacích stání. Lesná Unikátní sídliště projektované v dobách, kdy nebylo vlastnictví osobních automobilů tolik rozšířené jako dnes. Bez zásahů do stávající podoby sídliště se nedostatek parkovacích míst vyřešit nepodaří. Tyto zásahy však nemusí být tak zásadní. Strategie parkování předpokládá v lokalitě Lesné dva parkovací domy. Jeden v ulici Okružní a druhý v ulici Heleny Malířové. Můj osobní tip je ještě Haškova, na stávajícím parkovišti při bytovém domě č. 17. V minulosti zde takový záměr existoval, bohužel nebyl realizován. Tři parkovací domy pro Lesnou by pro začátek stačily, i když si dovedu představit, že si toto sídliště zaslouží mnohem rozsáhlejší a komplexnější řešení. A to i s ohledem na další plánovanou výstavbu (Obzor a aktuálně budovaný objekt v ul. Dusíkova na místě John Silver Taverny). Černá Pole Tato čtvrť nemá tolik volných ploch jako Lesná, přesto je zde možné parkování řešit. Důkazem je parkovací dům ve dvorním traktu bytového domu „Freundschaft“ na adrese Merhautova 13. Ten v rámci rekonstrukce celého objektu vybudovala městská část. V dohledné době by měl rezidentům nabídnout přes...

Pokračovat ve čtení

Facebook