Archiv autora: Brno autem

Proč jsou nízkoemisní zóny v Brně špatný nápad

V médiích se v předchozím týdnu objevily zprávy o hrůzných nálezech ekologistických aktivistů. Podle jejich názoru je Brno nadměrně znečištěno oxidem dusičitým a je potřeba s tím něco udělat, nejlépe zavést nízkoemisní zónu. S tímto závěrem zásadně nesouhlasíme a dovolíme si předložit argumenty proti. Ale nejprve se podívejme na uvedené mediální citace a na jejich autora. „Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v okolí městského okruhu a v širším centru, konkrétně v ulici Otakara Ševčíka, na Zvonařce a dvou místech na Kolišti,“ uvedl lékařský expert v oblasti zdravotních rizik Miroslav Šuta. […] „Může pomoct zavedení nízkoemisních zón, zpoplatnění vjezdu do měst nebo snížení maximální rychlosti. Inspiraci přináší zahraniční státy, třeba Nizozemsko, Švédsko či Německo,“ podotkl Šuta. Postup aktivistů z měsíčního měření extrapolovat situaci za celý rok považujeme za nesprávný, protože měření v určitém období ovlivňuje sezónnost. Ale pojďme přesto vzít do úvahy, že je tomu tak. Místa, kde dle jejich měření k tomu došlo, jsou očekávaná: na Zvonařce probíhají stavební práce týkající se přeložení tramvajové linky na ulici Plotní (komunikace na Zvonařce byla v té době zúžená do jednoho pruhu v obou směrech) a ulice Koliště a Otakara Ševčíka jsou dlouhodobě přetížené, protože nahrazují páteřní trasu Velkému městskému okruhu (o jehož blokování se dlouhodobě snaží právě různí ekologičtí aktivisté). Nic z toho nedokážou ovlivnit nízkoemisní zóny. Samotné tvrzení, že „Brno dusí oxid dusičitý“, je mírně řečeno nepřesné a jde o obvyklé...

Pokračovat ve čtení

Nová parkovací místa ve Vsetínské

Požadavek občanů na úpravu provozu v ulici Vsetínská a přilehlém okolí vyvolal místní šetření. V jeho průběhu jsme narazili na možnost zřídit v této ulici nová parkovací místa. Materiál jsme předložili do dopravní komise a na základě jejího doporučení pak Rada městské části Brno-střed schválila požadavek na realizaci nových parkovacích stání v této ulici. Jedná se o úsek, kde jsou dva chodníky. Jeden podél domu a druhý souběžně se silnicí. Parkování je zamýšleno na chodníku přilehlém k silnici s tím, že chodník podél domu zůstane dál dostupný pro pěší. Efektivně se tak vyřeší nedostatek parkovacích stání a zůstane zachována dopravní obslužnost ve stávajícím rozsahu jak pro pěší, tak pro motoristy. Na fotografii vidíte dotčený úsek ulice, kde má být realizováno stání na chodníku přilehlém k vozovce.   Celé usnesení Rady MČ Brno-střed si můžete přečíst zde.   Jan Mandát předseda spolku, radní MČ Brno-střed  ...

Pokračovat ve čtení

Nová parkovací místa v Hrnčířské

Vytvářet nová parkovací místa není úplně jednoduché. Jednou z efektivních cest však může být změna nevhodného dopravního značení. Rada městské části Brno-střed dne 6.5.2019 schválila požadavek na změnu dopravního značení v ulici Hrnčířská. Smyslem této úpravy je odstranit zákazové značky s dodatkovými tabulkami, které fakticky vytvářejí vyhrazená parkovací stání pro vozidla Armády České republiky. Odstraněním těchto zákazových značek se dosud blokovaná parkovací stání zpřístupní všem řidičům. Celý materiál si můžete přečíst zde: usnesení RMČ BS Hrnčířská Podnět ke zrušení zákazových značek v Hrnčířské jsme podali na základě stížnosti občanů. Ti nás upozornili na vyhrazená, avšak dlouhodbě neužívaná, parkovací stání. Pokud víte o podobně nesmyslném dopravním značení, dejte nám vědět na info@brno-autem.cz   Jan Mandát předseda spolku, radní MČ...

Pokračovat ve čtení

Úsekové měření dopravní bezpečnost v Brně nezvýší

Úsekovým měřením a jeho (ne)smyslností jsme se již zabývali v roce 2017. Na začátku roku toto téma média oprášila a zničehonic jsme kolem sebe slyšeli názory různých lidí na potřebu zavedení úsekového měření. Byla to zejména reportáž pořadu Události z regionů, v níž bylo využito jedné tragické dopravní nehody v loňském roce. Náš spolek s tímto zjednodušeným pohledem na bezpečnost silniční dopravy nesouhlasí a odmítá nutnost zavedení úsekového měření na území města Brna. Jistě, z hlediska bezpečnosti na silnicích máme v Brně stále prostor pro zlepšení, ale tahání peněz z kapes řidičů situaci rozhodně nepomůže. Proto vítáme aktivitu Rady města Brna, která nepodlehla mediálnímu tlaku a namísto zbrklého zavádění projektu úsekového měření navrhovaném předchozí koalicí ustavila v únoru Pracovní skupiny pro bezpečnost v dopravě v Brně, jejíž jsme součástí. Hodláme na prvním zasedání této pracovní skupiny předložit náš plán pro zlepšení dopravní bezpečnosti, který pomůže nalézt skutečnou příčinu dopravních nehod a přinese opatření k jejich snížení. Pavel Mises, spolek Brno...

Pokračovat ve čtení

Na čem právě pracujeme?

Jeden pán nám napsal: “Nevím, zda to není chyba Vašeho redakčního systému, ale nejčerstvější informace na Vaše webu je Čekání na ustavující zastupitelstvo z 1. 11. 2018.” A měl pravdu. Od voleb jsme tady na webu nic nepublikovali a na Facebooku nebo Twitteru to nebylo o moc lepší. Věnujeme se v pozicích zastupitelů a radních spoustě různých projektů a bohužel máme méně času na komunikaci s voliči a podporovateli. Kromě připomínkování změn rezidentního parkování a jednání se zástupci ostatních koaličních stran máme rozpracováno několik projektů legalizace parkovacích stání, pracujeme na řešení dopravní situace u škol a řešíme spousty různých každodenních záležitostí. Například parkování na Údolní. V souvislosti s rekonstrukcemi v oblasti Jaselské, Gorkého, Grohovy, Arne Nováka a okolí bylo dočasně legalizováno parkování na Údolní a to v obou směrech. Dočasné náhradní parkování bylo stanoveno v úseku mezi Marešvou a Úvozem a to v obou směrech. Značení bylo platně stanoveno do konce roku 2018, značky byly ale odstraněny až v průběhu února letošního roku. Na základě mnoha stížností našich podporovatelů jsme situaci na místě ověřili a z úrovně MČ Brno-střed iniciovali obnovu dočasného parkování na Údolní až do konce roku. Doufáme, že bude Odbor dopravy Magistrátu města Brna reagovat promptně. Celé usnesení Rady městské části Brno-střed schválené dne 4.3.2018 si můžete přečíst zde. V brzké době vás budeme informovat o dalších projektech.   Jan Mandát předseda spolku a uvolněný člen Rady MČ...

Pokračovat ve čtení

Facebook