Archiv autora: Brno autem

Rezidentní parkování a invalidé s průkazem ZTP

Ve článku o absurditách rezidentního parkování jsme zmiňovali, že držitelé kartičky ZTP (vozíčkáři a další zdravotně postižení) budou nuceni v systému využívat parkovací automaty. Jeden z našich příznivců, který se podepsal jako jistý anonymní invalida, kterému auto dává svobodu pohybu, této absurditě nemohl uvěřit, proto se dotázal na magistrátu, zdali tomu je opravdu tak: „Nikde jsem v materiálech nenašel, jak rezidentní parkování ovlivní invalidní občany s parkovacím průkazem pro osobu zdravotně postiženou. Budou moci parkovat v modrých zónách, nebo se na ně zapomnělo a budou muset fungovat jako jakýkoli jiný návštěvník?“ Následně mu přišla odpověď v tomto znění: „Pro držitele ZTP budou určena vyhrazená stání pro invalidy, kterých oproti současnému stavu přibude a držitele karty zde budou parkovat zdarma (registrační značku auta budou muset zadat do systému prostřednictvím Osobních stránek uživatele, aby byla možná kontrola). Na ostatních místech budou platit parkovné dle běžného ceníku.“ Náš příznivec k tomu uvádí, že parkovací průkaz pro zdravotně postižené je přenosný mezi vozidly a vázán na osobu s průkazem ZTP. Jakékoliv vázání parkovacího průkazu na registrační značku vozidla odporuje jeho smyslu a je vidět, že tvůrce předpisu pravděpodobně nerozumí (nebo nechce rozumět) tomu, jak průkaz funguje. Dále v současnosti platí, že osoba s průkazem ZTP s vozidlem s parkovacím průkazem může bezplatně stát na jakémkoliv parkovacím místě či parkovišti, pokud toto neprovozuje soukromá firma, která tuto možnost (ve většině případů) nenabízí. Rezidentní parkování...

Pokračovat ve čtení

Absurdity rezidentního parkování

Z květnové diskuze o zavádění rezidentního parkování na Brně-středu jsme si odnesli několik nových poznatků, některé z nich jsou vyloženě absurdní. Dříve, než si je představíme, připomínáme, že dnes 12. června 2018 od 17:30 se v zastupitelském (společenském) sále na Dominikánské 2 koná opětovné setkání s občany k zavádění prvních zón. Prosím, přijďte dát najevo svůj názor. Pokud se nás nezúčastní dostatek, přijde opět pouze několik spřízněných podporovatelů rezidentního parkování, a pak mluvčí magistrátu budou prohlašovat, že většina zúčastněných byla pro zavedení systému a naopak ještě říkala, že by ho udělala přísnější. Kladli jsme si otázku, proč se první zóna zavádí těsně před říjnovými komunálními volbami a tři další hned po nich. Přece jen nebývá zvykem k natolik velkým projektům zavazovat nové zastupitelstvo, které ponese odpovědnost, i když s tímto projektem jeho členové nemusí souhlasit. Podle náměstka za ANO Richarda Mrázka za to může předchozí náměstek Matěj Hollan, který byl dle jeho slov nekonstruktivní a nedokázal projekt realizovat včas. Tou nekonstruktivností měl zřejmě na mysli hlasování Rady města Brna dva dny před loňskými Vánoci, kdy ANO společně s KDU-ČSL a Zelenými protlačilo silou tu nejpřísnější variantu rezidentního parkování, zatímco se bývalý náměstek Hollan opovážil navrhnout kompromisní variantu jedné parkovací oblasti pro celé město. Pro místostarostku ze Zelených Jasnu Flamikovou je hlavní, že všechny zvolené strany měly rezidentní parkování v programu, takže nevidí důvod, proč by nemohly být parkovací zóny na konci...

Pokračovat ve čtení

Fond mobility – motoristé zaplatí propagaci cyklistiky a chůze

O Fondu mobility jsme se zmiňovali před více jak rokem. Nyní se k nám dostal aktuální materiál, na jehož základě má tento fond zřídit Rada města Brna na schůzi konané 12. června 2018. Kromě organizace dopravy v klidu (tj. budování a provoz parkovacích stání) má fond sloužit pro pokrytí nákladů na realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility vycházející z Plánu mobility (známého též jako „snůška nesmyslů a zlomyslný blábol“) v těchto oblastech: opatření pro pěší a cyklistickou dopravu; BESIP (pěší doprava – bezpečné přechody, bezpečná cesta do školy, K+R u ZŠ a MŠ, bezbariérové řešení, kampaně pro zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu; zlepšení přístupnosti zastávek MHD; propagace udržitelných druhů dopravy (veřejná doprava, pěší a cyklistická doprava, bikesharing, carsharing). Příjmy fondu se budou skládat zejména z příjmů z rezidentního parkování a příjmů za porušení pravidel provozovatele vozidla, která byla zjištěna prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v oblastech neoprávněného zastavení nebo stání, příjmů z neoprávněného vjezdu do vymezených oblastí upravených vyhláškou č. 13/2015 v platném znění, příjmů z přestupků za překročení rychlosti projíždějících vozidel na území obce – úsekové měření rychlosti, příjmů z kontrolního vážení vozidel a příjmů za povolení užívání stanovišť TAXI služby a příjmy z vyhrazených parkovacích stání na základě uzavřených smluv. Jinými slovy – řidiči z nesystémových (stávající podoba rezidentního parkování) a represivních (úsekové měření) opatření zaplatí financování propagace „udržitelných“ druhů dopravy. Tato formulace je poněkud komická, přihlédneme-li...

Pokračovat ve čtení

Rezidentní parkování sníží počet parkovacích míst

Z úterní prezentace zavádění rezidentního parkování na Brně-středu jsme si odnesli jeden natolik závažný poznatek, že o něm musíme napsat do zvláštního článku. O rezidentním parkování politici a úředníci tvrdí, že vyřeší nedostatek míst k zaparkování. S tím nemůžeme souhlasit. Na základě zkušeností z Prahy víme, že celkový počet parkovacích míst naopak ubude, protože zaniknou ne úplně legální (avšak tolerovaná) parkovací místa a plochy budou přebudovány dle parkovací normy. Rovněž očekáváme, že obdobně jako v Praze bude vydáno výrazně více parkovacích oprávnění než bude k dispozici parkovacích míst. Oproti tomu se předkladatelé rezidentního parkování holedbají, že počet míst bude navýšen díky zavedení zón 30 km/h, protože budou moct rozšířit rozhledové trojúhelníky. Tyto zbytečné zóny budou zavedeny po celé městské části Brno-střed. Manipulaci s rozhledovými trojúhelníky ovšem považujeme za kouřovou clonu, nárůst nových míst je na základě tohoto zásahu marginální a z praxe naopak dobře známe, že parkovací místa po rekonstrukcích ulic citelně ubývají. Rozhledové trojúhelníky přidají na ulici jedno, dvě místa, ale nalajnování vozovky či „zkrášlení veřejného prostoru“ jich sebere deset. Jako typický příklad poslouží naše dokumentace probíhajících změn v okolí filozofické fakulty. Proto jsem byl překvapen, když na prezentaci Radka Matuszková z Brněnských komunikací (BKOM) prezentovala, že ve třech prvních zónách po zavedení rezidentního parkování zanikne pouze 28 parkovacích stání z celkem 3731. Toto číslo nedávalo smysl, zejména proto, že v parkovací oblasti 1-02, která se má nacházet v blízkosti...

Pokračovat ve čtení

První zóny rezidentního parkování v Brně-středu

V úterý 22. května 2018 jsem se zúčastnil jakožto zástupce spolku Brno autem veřejného setkání k první etapě zavedení rezidentního parkování pro městskou část Brno-střed. Stejně jako minulé setkání, i toto organizovala Jasna Flamiková (místostarostka Brna-středu za Zelené) a tentokrát pozvala náměstka Richarda Mrázka (ANO 2011), Radku Matuszkovou z Brněnských komunikací a Petra Váverku z České parkovací asociace. Pokud jste úterní termín promeškali, nevadí. Naštěstí se bude konat ještě jedno veřejné setkání, a to 12. června 2018 od 17:30 v zastupitelském (společenském) sále na Dominikánské 2. Přijďte prosím vyjádřit svůj názor, po spuštění projektu už bude pozdě. Účast byla viditelně nižší než na předchozím setkání, což přikládáme tomu, že tato schůzka byla inzerována pouze ve zpravodaji městské části. Ten, kdo zpravodaj pozorně nečte, se o této informaci jinak těžko dozví. Snažili jsme se ji nalézt na oficiálních stránkách městské části, ale nepodařilo se. Pokud se tam ta zpráva někde nachází, zapadla mezi prioritnějšími sděleními, jako je například gender audit radnice nebo lavička Dominika. Kromě toho jsme oslovili dva náhodné zastupitele Brna-středu a zjistili, že ani jeden o schůzce nevěděl. Tolik k organizaci. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, část jich již byla zveřejněna v tiskové zprávě. Rezidentní parkování tedy bude zavedeno 1. září tohoto roku v historickém jádru města, kde je parkování regulováno dlouhodobě. Poté pravděpodobně v říjnu proběhnou komunální volby a od 1. listopadu mají být postupně vyhrazovány pro rezidenty první tři...

Pokračovat ve čtení

Facebook