Archiv autora: Brno autem

Revoluční rozhodnutí: Vyhrazená místa pro instituce se uvolní občanům

Od roku 2011 byla v Brně pronajímána vyhrazená parkovací stání pro instituce jako policie, soudy, státní zastupitelství apod. za symbolickou částku 100,- Kč za místo a rok. Takto nízká cena pronájmu (běžný nájemce platí desítky tisíc ročně za jedno místo) pak vedla k nadužívání velkého množství míst těmito institucemi. Parkovací stání pak byla mimo pracovní dobu zpravidla prázdná.   Za symbolickou stovku ročně si parkovací místa místa dosud pronajímaly tyto instituce: Jihomoravský kraj Nejvyšší soud Ústavní soud Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje Zdravotnická záchranná služba JMK Hasičský záchranný sbor JMK Nejvyšší státní zastupitelství Správa železnic Moravská galerie Krajské státní zastupitelství v Brně   Roky setrvalý stav, kdy občané nemohli o večerech a víkendech zaparkovat na desítkách prázdných vyhrazených míst, jsme se letos rozhodli změnit. Napříč politickými stranami schválila náš záměr dopravní komise a následně i rada městské části Brno-střed. Materiál z Komise dopravy MČ BS si můžete přečíst zde. Kladné stanovisko zaujala i porada vedení magistrátu a nedávno záměr schválila i Rada města Brna. Konečná podoba všech změn je následující: Zrušeno v dosavadním režimu bude celkem 10 parkovacích stání (2 Moravské galerii, 8 Krajskému ředitelství PČR JMK). Omezeno na pracovní dny a dobu pouze od 7 do 17 hodin bude 127 stání.     Uvolnění více než stovky parkovacích stání pomůže všem, kteří bydlí v historickém centrum Brna a přilehlém okolí. Spolek Brno autem jsme zakládali právě za tímto...

Pokračovat ve čtení

Parkovací místa na Moravském náměstí jsou zpět

Pamatujete si na kauzu bezdůvodně zrušených parkovacích míst na Moravském náměstí? Po více než roce od schválení požadavku městské části Brno-střed na jejich obnovení je v dotčeném místě opět možné parkovat. Pokud víte o dalších podobně zrušených místech, napište nám přes e-mail nebo na sociálních sítích.   Jan Mandát, předseda...

Pokračovat ve čtení

Legalizace parkování v Uhelné

Občany hojně využívaný prostor k parkování v ulici Uhelná jsme navrhovali legalizovat již v roce 2017 v rámci participativního rozpočtu. Tehdy projekt v hlasování bohužel neprošel. (foto: Google street view) Nyní jsme záměr oživili s kolegou ze spolku Pavlem Misesem jako zastupitelé Brna-středu. Rada městské části náš záměr podpořila a 2.12.2019 schválila usnesením požadavek na vytvoření zpevněné parkovací plochy. Nyní bude záležet na Radě města Brna, zda náš záměr podpoří, protože realizace akcí tohoto druhu není v kompetenci městské části. > celé usnesení si můžete přečíst zde < Pokud znáte podobné místo, kde by bylo možné parkování legalizovat, napište nám na e-mail nebo na sociálních sítích.   Jan Mandát, předseda spolku a radní MČ...

Pokračovat ve čtení

Rok poté

Přesně před rokem proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed. Ze zvolených zástupců jednotlivých stran se zformovala koalice ODS (s podporou Svobodných a Brno autem), ANO 2011 a KDU-ČSL. Výsledkem koaličního jednání bylo mé zvolení do funkce radního s odpovědností za dopravu a bydlení. Nově ustavená rada pak vzápětí zvolila odborné komise, kde kolega Pavel Mises zastává post předsedy Komise dopravy. V rukou členů našeho spolku se tak ocitly dvě funkce pro dopravu velmi zásadní. Brno-střed je z hlediska dynamické i statické dopravy nepochybně nejvytíženější městskou částí, takže projednávaná agenda je poměrně obsáhlá. Od počátku jsme se zaměřili na několik zásadních problémů. Po volbách měla městská část jediného referenta na pozici dopravního specialisty, navíc pouze na částečný úvazek. Navíc jeho předchůdce byl vysoce postaveným funkcionářem Strany zelených (v tandemu se zelenou místostarostkou pro dopravu Jasnou Flamikovou), takže jsme agendu dopravy přebírali v dost děsivém stavu. S ohledem na omezené možnosti zaměstnat na referentské pozici osobu s vhodnou kvalifikací jsme vysoutěžili dopravního specialistu v režimu externí spolupráce, což se ukázalo z hlediska pracovních výsledků jako velmi efektivní. Agenda dopravy je v největší městské části dosti široká, proto zmíním jen ty nejzásadnější otázky a úkoly. Prvním velkým úkolem byla revize systému rezidentního parkování. S ohledem na složení magistrátní koalice a koalice v městské části nebylo možné uvažovat o zrušení nebo zastavení šíření modrých zón. V rámci složitých jednání se zástupci magistrátní koalice i se zástupci politických stran na městské části se...

Pokračovat ve čtení

Záměr obnovení zrušených stání na Moravském náměstí

V souvislosti se zaváděním oblastí placeného stání (modrých zón) zrušil OD MMB několik parkovacích míst na Moravském náměstí. K rušení parkovacích stání by nemělo docházet bez dostatečného odůvodnění a adekvátní náhrady. Dotčená místa bývala hojně využívaná a s ohledem na šířku chodníku nedocházelo při parkování ani k ohrožení chodců, ani k omezování projíždějících vozidel. Po konzultaci s dopravními specialisty jsme se pokusili nalézt pro obnovení zrušených míst vhodné řešení. Výsledkem je návrh na vyznačení čtyřech stání zahrnutých do režimu OPS. Zpracovaný záměr byl kladně posouzen Komisí dopravy městské části Brno-střed a schválen i Radou městské části Brno-střed. Celé usnesení si můžete přečíst zde. Nyní bude celá věc v rukou OD MMB, který bude (doufejme) respektovat požadavek městské části a zrušená stání obnoví. V případě, že víte o dalších podobně zrušených místech, napište nám přes e-mail nebo na sociálních sítích.   Jan Mandát, předseda spolku              ...

Pokračovat ve čtení

Facebook