Archiv autora: Brno autem

Parkovací místa na Moravském náměstí jsou zpět

Pamatujete si na kauzu bezdůvodně zrušených parkovacích míst na Moravském náměstí? Po více než roce od schválení požadavku městské části Brno-střed na jejich obnovení je v dotčeném místě opět možné parkovat. Pokud víte o dalších podobně zrušených místech, napište nám přes e-mail nebo na sociálních sítích.   Jan Mandát, předseda...

Pokračovat ve čtení

Legalizace parkování v Uhelné

Občany hojně využívaný prostor k parkování v ulici Uhelná jsme navrhovali legalizovat již v roce 2017 v rámci participativního rozpočtu. Tehdy projekt v hlasování bohužel neprošel. (foto: Google street view) Nyní jsme záměr oživili s kolegou ze spolku Pavlem Misesem jako zastupitelé Brna-středu. Rada městské části náš záměr podpořila a 2.12.2019 schválila usnesením požadavek na vytvoření zpevněné parkovací plochy. Nyní bude záležet na Radě města Brna, zda náš záměr podpoří, protože realizace akcí tohoto druhu není v kompetenci městské části. > celé usnesení si můžete přečíst zde < Pokud znáte podobné místo, kde by bylo možné parkování legalizovat, napište nám na e-mail nebo na sociálních sítích.   Jan Mandát, předseda spolku a radní MČ...

Pokračovat ve čtení

Rok poté

Přesně před rokem proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed. Ze zvolených zástupců jednotlivých stran se zformovala koalice ODS (s podporou Svobodných a Brno autem), ANO 2011 a KDU-ČSL. Výsledkem koaličního jednání bylo mé zvolení do funkce radního s odpovědností za dopravu a bydlení. Nově ustavená rada pak vzápětí zvolila odborné komise, kde kolega Pavel Mises zastává post předsedy Komise dopravy. V rukou členů našeho spolku se tak ocitly dvě funkce pro dopravu velmi zásadní. Brno-střed je z hlediska dynamické i statické dopravy nepochybně nejvytíženější městskou částí, takže projednávaná agenda je poměrně obsáhlá. Od počátku jsme se zaměřili na několik zásadních problémů. Po volbách měla městská část jediného referenta na pozici dopravního specialisty, navíc pouze na částečný úvazek. Navíc jeho předchůdce byl vysoce postaveným funkcionářem Strany zelených (v tandemu se zelenou místostarostkou pro dopravu Jasnou Flamikovou), takže jsme agendu dopravy přebírali v dost děsivém stavu. S ohledem na omezené možnosti zaměstnat na referentské pozici osobu s vhodnou kvalifikací jsme vysoutěžili dopravního specialistu v režimu externí spolupráce, což se ukázalo z hlediska pracovních výsledků jako velmi efektivní. Agenda dopravy je v největší městské části dosti široká, proto zmíním jen ty nejzásadnější otázky a úkoly. Prvním velkým úkolem byla revize systému rezidentního parkování. S ohledem na složení magistrátní koalice a koalice v městské části nebylo možné uvažovat o zrušení nebo zastavení šíření modrých zón. V rámci složitých jednání se zástupci magistrátní koalice i se zástupci politických stran na městské části se...

Pokračovat ve čtení

Záměr obnovení zrušených stání na Moravském náměstí

V souvislosti se zaváděním oblastí placeného stání (modrých zón) zrušil OD MMB několik parkovacích míst na Moravském náměstí. K rušení parkovacích stání by nemělo docházet bez dostatečného odůvodnění a adekvátní náhrady. Dotčená místa bývala hojně využívaná a s ohledem na šířku chodníku nedocházelo při parkování ani k ohrožení chodců, ani k omezování projíždějících vozidel. Po konzultaci s dopravními specialisty jsme se pokusili nalézt pro obnovení zrušených míst vhodné řešení. Výsledkem je návrh na vyznačení čtyřech stání zahrnutých do režimu OPS. Zpracovaný záměr byl kladně posouzen Komisí dopravy městské části Brno-střed a schválen i Radou městské části Brno-střed. Celé usnesení si můžete přečíst zde. Nyní bude celá věc v rukou OD MMB, který bude (doufejme) respektovat požadavek městské části a zrušená stání obnoví. V případě, že víte o dalších podobně zrušených místech, napište nám přes e-mail nebo na sociálních sítích.   Jan Mandát, předseda spolku              ...

Pokračovat ve čtení

Dojednáno: Úsekové měření v Husovickém tunelu nebude

Nepříjemné překvapení přinesla probíhající rekonstrukce Husovického tunelu. Ředitelství silnic a dálnic zde totiž nechalo naistalovat kamery sloužící pro sledování nebezpečného nákladu, které se dají velmi jednoduše využít i pro úsekové měření rychlosti. Vedení města zpočátku jejich využití nevylučovalo, a dokonce zmiňovalo plánované zavedení měření na několika dalších úsecích. Tyto úseky vytipovala již minulá koalice na základě, dle jejich slov, bezpečnostní analýzy. Že se o žádnou bezpečnostní analýzu nejedná nám došlo hned po přečtení prvních stran. Celá studie se zabývala maximalizací výběru z pokut, zde idylicky nazvaných odpustky. Tomu mimo jiné nasvědčoval už výběr daných úseků – Ostravská, Olomoucká, Jihlavská nebo Sportovní. Všechno přehledné úseky bez zvýšené nehodovosti. Naprosto minimální nehodovost je mimo jiné i v Husovickém tunelu. Průměrně se zde za rok nestanou více jak tři nehody. Podle oficiální policejních statistik je navíc v Brně pouze 0,04 % nehod způsobených překročením maximální povolené rychlosti, což je jediná příčina, které by mohlo případné úsekové měření zabránit. Nebojíme se říct, že úsekové měření slouží pouze jako kasička pro město. Z výše uvedených důvodů nevěříme, že může mít na těchto úsecích blahodárný vliv na bezpečnost. S radostí ovšem můžeme oznámit, že se nakonec ve městě žádné měření zavádět nebude. Po vzájemné debatě a vyjasnění si jednotlivých argumentů, jsme se na tom shodli s brněnským radním pro dopravu Petrem Kratochvílem. Souhlasíme s ním, že v současné době nedává smysl řidičům ještě více komplikovat cestu. Musíme ovšem zůstat i nadále ve...

Pokračovat ve čtení

Facebook