Archiv autora: Brno autem

Jak to bylo s “autobazary” v centru?

Vzpomínáte si na nedávnou kauzu “autobazaru” na Moravském náměstí a náměstí Svobody? Celou záležitost prošetřil Kontrolní výbor Zastupitelstva města. Jeho zprávu by mělo projednávat zastupitelstvo v úterý 3.10.2017. Zpráva je velmi detailní a doporučujeme ji přečíst celou. Pro ilustraci ocitujeme jen krátkou pasáž týkající se “výstavy ordinérních automobilů”:  Snahou spolku Meeting Brno bylo, s tichým souhlasem TIC Brno, jehož pracovník Jiří Mottl vyřizoval veškeré náležitosti záboru, realizovat komerční prodejní akce společnosti Mototechna nazvané „Výstava ordinérních automobilů” na Moravském náměstí a náměstí Svobody bez povinnosti hradit vysoké poplatky za zábor veřejného prostranství. Automaticky se očekávalo osvobození od poplatku, protože výstavy měly souviset s festivalem Meeting Brno a Léto v centru. S ohledem na nepatřičnost takovýchto prodejních akcí na centrálních náměstích je pravděpodobné, že by něco takového přímo Mototechně nebylo ze strany městské části Brno-střed vůbec povoleno ani při úhradě poplatku 60 Kč/m2 /den. Celý dokument je ke stažení na našem webu nebo na stránkách magistrátu.    ...

Pokračovat ve čtení

Ohlédnutí za uzavřením ulice Nádražní

Minulý týden probíhal Evropský týden mobility, jenž se vyznačoval dlouhými kolonami po celém Brně. Na rozdíl od loňska se to letos naštěstí obešlo bez demonstrativních uzavírek. Určitě si mnozí z vás vzpomínají, jak jsme před rokem stáli s petičním stánkem na ulici Nádražní, kde byl kompletně uzavřen silniční provoz v rámci Dne bez aut. Zájem byl obrovský, tehdy se nám během pár hodin podařilo nasbírat cca 300 podpisů. Následná reakce magistrátu nás zarazila a navíc zůstalo několik nezodpovězených otázek. Co se bude dít s přednádražním prostorem? Opravdu tam chtějí vybudovat pěší zónu a natrvalo tak zakázat průjezd automobilů? A z jakého důvodu? Když jsme o tom diskutovali s lidmi z Žít Brno, oháněli se studií, podle které jsou čtyři pětiny automobilové dopravy projíždějící ulicí Nádražní tranzitní, což je přece nepřípustné a je nutné to zakázat. Žádali jsme je o zpřístupnění této studie, ta byla po nějaké době zveřejněna. Název dokumentu je Studie technických dopadů dopravně zklidněného prostoru před hlavním nádražím. Přestože si nemyslím, že by její autoři (odborníci z Fakulty stavební Vysokého učení technického) byli nějak zaujatí, už samotný název napovídá, že tu nejde o to navrhnout to nejlepší řešení organizace dopravy, ale zjišťovat, co by se stalo, kdyby se magistrát rozhodl Nádražní ulici automobilistům co nejvíce znepříjemnit. Explicitně to je zmíněno na začátku kapitoly 5: „Snahou města je omezit, nebo zcela vyloučit automobilovou dopravu z prostoru přednádražního prostoru.“...

Pokračovat ve čtení

Kde budovat parkovací místa?

S místostarostou MČ Brno-Židenice Petrem Kuncem (TOP 09) jsem relativně nedávno na sociální síti diskutoval o tom, zda ve městě existuje prostor pro budování nových parkovacích míst. On je toho názoru, že neexistuje. Já jsem toho názoru, že ano. S ohledem na to, že bydlím na Brně-severu, jsem v této městské části vybral několik míst vhodných pro řešení nedostatku parkovacích stání. Lesná Unikátní sídliště projektované v dobách, kdy nebylo vlastnictví osobních automobilů tolik rozšířené jako dnes. Bez zásahů do stávající podoby sídliště se nedostatek parkovacích míst vyřešit nepodaří. Tyto zásahy však nemusí být tak zásadní. Strategie parkování předpokládá v lokalitě Lesné dva parkovací domy. Jeden v ulici Okružní a druhý v ulici Heleny Malířové. Můj osobní tip je ještě Haškova, na stávajícím parkovišti při bytovém domě č. 17. V minulosti zde takový záměr existoval, bohužel nebyl realizován. Tři parkovací domy pro Lesnou by pro začátek stačily, i když si dovedu představit, že si toto sídliště zaslouží mnohem rozsáhlejší a komplexnější řešení. A to i s ohledem na další plánovanou výstavbu (Obzor a aktuálně budovaný objekt v ul. Dusíkova na místě John Silver Taverny). Černá Pole Tato čtvrť nemá tolik volných ploch jako Lesná, přesto je zde možné parkování řešit. Důkazem je parkovací dům ve dvorním traktu bytového domu „Freundschaft“ na adrese Merhautova 13. Ten v rámci rekonstrukce celého objektu vybudovala městská část. V dohledné době by měl rezidentům nabídnout přes...

Pokračovat ve čtení

Jak magistrátu neschválili dotaci na parkovací systém

Na připravovaný systém parkovacích zón, který má z obyvatel Brna vytáhnout peníze, nejsou peníze. Magistrátu se nepodařilo zajistit dotaci, takže projekt posouvají až na další volební období. Požádali jsme ministerstvo dopravy o podklady k rozhodnutí žádosti o dotaci a přinášíme vám výběr nejdůležitějších dokumentů. Dotace měla zřejmě zabít dvě mouchy jednou ranou: byla určena na parkovací systém, což v sobě zahrnuje jak informační systém organizace a bezpečnosti dopravy včetně informačních webových stránek (které byly slibovány před rokem), tak kamerový dohled v historickém jádru města. Ten měl být zaveden jako náhrada závor v centru Brna. Nejprve se podíváme na harmonogram projektu: Projekt se evidentně vůbec nedařil stihnout podle plánu, webové stránky měly být hotové v době, kdy teprve zasedla hodnotící komise ministerstva. Další důležitou součástí projektu je rozpočet: Namísto 90 milionů Kč za závory to máme 50 milionů Kč za informační systém, kamery za 4,6 milionu Kč a webové stránky za 400 tisíc Kč. Cena softwarové stránky věci (10 milionů Kč) i kamer nám přijde přiměřená, cena hardware k informačnímu systému vůbec – 40 milionů Kč a k němu dalších 20 milionů Kč za údržbu a provoz na dalších 5 let je opravdu hodně. Navržené hardwarové řešení obsahující redundantní serverovou infrastrukturu, diskové pole, virtualizační blade servery, zálohovací server a síťové prvky se nám jeví jako zbytečně robustní, slovy projektu „masivní serverové řešení“. Bavíme se tu o vylepšeném parkovacím automatu pro řádově desítky tisíc uživatelů denně, ne o výpočetním clusteru. Ta cena by...

Pokračovat ve čtení

Priority pana náměstka Hollana

Náměstek dopravy Matěj Hollan a vlastně i celé Žít Brno nám často oponují, že jsme vůči nim zaujatí a že nejsou žádní podporovatelé cyklistiky na úkor automobilismu. My jim věříme, že autem jezdí rádi, otázkou však je, zdali oni dopřejí tuto možnost i ostatním. Dostal se nám do rukou e-mail, který byl primárně adresován projektantovi přestavby Štefánikovy. Pan náměstek mu v něm vysvětluje, jaké jsou jeho priority. V textu je uvedeno, že přednost mají nejprve stromy, chodci, MHD, zásobování, cyklisté, a pak teprve parkování a průjezdnost ulice automobily. Stejně tak pan náměstek jasně píše, že nelze preferovat řadící [sic] pruhy pro IAD [individuální automobilovou dopravu] na úkor cyklodopravy. Rekonstrukce je v přípravě. Až proběhne a vy tam pak nebudete moct kde zaparkovat, nebo zůstanete stát v koloně, vzpomeňte si, kdo určil priority a kdo zadal práci projektantovi. Ten někdo bude nejspíše v té době už politická mrtvola, avšak stále se bude považovat za někoho, kdo proti automobilismu nic nemá. I když jeho činy z dob náměstkování tomu...

Pokračovat ve čtení

Facebook