Od roku 2011 byla v Brně pronajímána vyhrazená parkovací stání pro instituce jako policie, soudy, státní zastupitelství apod. za symbolickou částku 100,- Kč za místo a rok. Takto nízká cena pronájmu (běžný nájemce platí desítky tisíc ročně za jedno místo) pak vedla k nadužívání velkého množství míst těmito institucemi. Parkovací stání pak byla mimo pracovní dobu zpravidla prázdná.  

Za symbolickou stovku ročně si parkovací místa místa dosud pronajímaly tyto instituce:

 • Jihomoravský kraj
 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • Krajské ředitelství Policie ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Zdravotnická záchranná služba JMK
 • Hasičský záchranný sbor JMK
 • Nejvyšší státní zastupitelství
 • Správa železnic
 • Moravská galerie
 • Krajské státní zastupitelství v Brně

 

Roky setrvalý stav, kdy občané nemohli o večerech a víkendech zaparkovat na desítkách prázdných vyhrazených míst, jsme se letos rozhodli změnit. Napříč politickými stranami schválila náš záměr dopravní komise a následně i rada městské části Brno-střed.

Materiál z Komise dopravy MČ BS si můžete přečíst zde.

Kladné stanovisko zaujala i porada vedení magistrátu a nedávno záměr schválila i Rada města Brna.

Konečná podoba všech změn je následující:

Zrušeno v dosavadním režimu bude celkem 10 parkovacích stání (2 Moravské galerii, 8 Krajskému ředitelství PČR JMK).

Omezeno na pracovní dny a dobu pouze od 7 do 17 hodin bude 127 stání.

 

 

Uvolnění více než stovky parkovacích stání pomůže všem, kteří bydlí v historickém centrum Brna a přilehlém okolí. Spolek Brno autem jsme zakládali právě za tímto účelem – zrušit zbytečná omezení a pomáhat občanům, pro které je užívání automobilu běžnou denní potřebou.

 

Jan Mandát, předseda spolku