Jak jsme vás intenzivně informovali v předchozích týdnech, rezidenční parkování je dopravní opatření, které se bude v Brně zavádět v průběhu příštího roku v centru města a postupně se rozšíří do několika městských částí.

Po zkušenostech z Prahy je jasné, že nejhůře dopadnou ti, kteří bydlí na okraji rezidenční parkovací zóny. Ti, kteří nebudou moct z nejrůznějších důvodů zaparkovat na rezidentních stáních, se budou pokoušet zaparkovat jinde, na což doplatí zejména obyvatelé okolních ulic. Proto i když bydlíte ve čtvrti, kde se podařilo rezidenční parkování zamítnout nebo minimalizovat jeho rozsah, je dobré si zjistit, jak to bude probíhat ve vašem nejbližším okolí.

 

rezidencni-parkovani-mc

 

Zeptali jsme se tedy starostů dotčených městských částí na to, jak se jejich městská část staví k problematice rezidenčního parkování.

Brno-střed

Starosta: Martin Landa (ŽTB)

Tady jsme se ani nemuseli ptát, starosta za recesistickou skupinu Žít Brno je zárukou, že rezidenční parkování bude. Na jaře 2017 bude historické centrum Brna pilotním projektem rezidenční zóny, postupně se přidají závory pro vjezd, případně nízkoemisní zóny, no, prostě to bude úžasná legrace. Poté se přidají další oblasti a z celého Brna-střed se během cca dvou let stane jedna velká zóna. Žít Brno po volbách v roce 2014 hrdě oznamovalo, že si máme nachystat popkorn. Napadá nás několik věcí, které bychom s ním mohli provést, nesluší se však něco takového psát veřejně.

Brno-sever

Starosta: Mgr. Martin Maleček (SOL)

Pan starosta sice na e-mailovou zprávu neodepsal, avšak dostal se nám do ruky dokument, v němž se píše, že městská část má zájem o rezidenční parkování v oblasti Černých Polí. Zkusíme zjistit podrobnosti.

img_20160905_200912

Brno-Královo Pole

Starostka: Ing. Karin Karasová (ANO)

„V městské části Královo Pole plánujeme zavádět systém rezidenčního parkování. Jestli to bude celoplošně, nebo jenom v některých ulicích, na tom teď pracuje pracovní skupina složena ze zastupitelů ve spolupráci s BKOMem. Vše je teprve v začátcích, termín realizace zatím nejsem schopna napsat. Celý projekt musí také projít ještě veřejným projednáváním.“

Brno-Líšeň

Starosta: Mgr. Břetislav Štefan (ČSSD)

V Líšni dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Bystrc

Starosta: JUDr. Tomáš Kratochvíl (ČSSD)

V Bystrci dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Židenice

Starosta: Mgr. René Novotný (ANO)

„Naše městská část má platné usnesení Rady městské části, které zjednodušeně říká: ‚…městská část souhlasí se zpracováním projektu rezidentního parkování, vyhrazuje si však právo se k němu nepřipojit.‘ Dle mých znalostí bude nejdříve spuštěn projekt rezidentního parkování v MČ Brno-střed, následně bude řešeno v MČ Starý Lískovec, MČ Královo Pole a teprve následně bude přistoupeno ke zpracování projektů pro další městské části.“

Brno-Žabovřesky

Starosta: Ing. Pavel Tyralík (ČSSD)

„Rada městské části Brno-Žabovřesky, na svém 10. zasedání dne 30. 03. 2015, projednala písemnou výzvu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, k vyjádření se k realizaci Rezidentního parkování na území města Brna a požaduje zařazení MČ Brno-Žabovřesky do realizace rezidentního parkování.“

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Starosta: Marek Viskot (ČSSD)

V Řečkovicích dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Bohunice

Starosta: Ing. Antonín Crha (KDU-ČSL)

„K systému RP jsme se jako obec přihlásili za předchozího vedení. Nové vedení toto neměnilo, protože před zavedením budeme dotázáni, jestli je skutečně chceme. Pak se rozhodne. Pokud RP zavedeme, bude v celých Bohunicích. Termín realizace neznám. Nebude dříve jak za 2- 3 roky. Spíše později. Žádné podklady, mimo obecný dokument, nemáme.“

Brno-Vinohrady

Starosta: PhDr. Jiří Čejka (ČSSD)

Na Vinohradech rozhodně nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Starý Lískovec

Starosta: Mgr. Vladan Krásný (ODS)

Pan starosta si telefonicky postesknul, že se Starým Lískovcem se z magistrátu nikdo pořádně nebavil a nedostali žádné konkrétní podklady, pouze obecný dokument. S rezidenčním parkováním souhlasí za předpokladu, že si budou moct určit místa (pouze v okolí panelových sídlišť), časy (vyhovuje jim neděle–čtvrtek od 19 do 7 hodin) a ceny (pražských 1200 Kč ročně se jim zdá jako příliš vysoký poplatek). Slibují si od toho zejména odsun dodávkových aut a vozů studentů. V mezičase řešili s odborem dopravy legalizaci určitých stání, a předpokládají, že jim to zvýší parkovací kapacitu.

Brno-Kohoutovice

Starosta: Petr Šafařík (ČSSD)

„Kohoutovice se k projektu rezidentního parkování zatím nepřipojily. V celém projektu je plno nejasností, které mají zakrýt jediný důvod celé akce. Tím je navýšit rozpočet města Brna z kapes občanů.“

Brno-Nový Lískovec

Starostka: Ing. Jana Drápalová (SZ)

„Ano, na přípravě rezidenčního parkování s magistrátem a Bkomem spolupracujeme, komunikace probíhá velmi intenzivně. Co se týče podkladů, je třeba rozlišit dvě věci. Samotný systém rezidenčního parkování a jeho organizační nastavení, o tom jsme informování dostatečně a s řešením souhlasíme. Dále konkrétní projekty změn vodorovného a svislého značení, které zpracovává Bkom, zde probíhá čilá diskuse o konkrétních ulicích a o možnostech legalizace míst nyní k parkování již využívaných, která ale nyní nesplňují požadavky, například na šířku komunikace. . Předpokládáme, že v naší čtvrti se vzhledem k malé rozloze zavede rezidenční parkování celoplošně, s výjimkou vybraných úseků místních komunikací, kde není tlak na parkování tak velký a budou tedy bez regulace, například úsek Petra Křivky od Koniklecové po Slunečnou. Navíc u nás plánujeme režim regulaci pouze v nočních hodinách, protože ve dne není potřeba. Rovněž plánujeme před zavedením regulace dobudování významného počtu parkovacích míst v lokalitách, kde je největší nedostatek parkovacích kapacit. Připravujeme výstavbu parkovacího domu v lokalitě u sběrného střediska u ulice Jihlavská a úpravu účelové komunikace za ulicí Kamínky. Zvažujeme rovněž vybudování podzemního parkování před radnici, kde máme dokumentaci pro územní řízení, ale zatím byla další příprava pozastavena kvůli vysokým investičním nákladům. Rovněž připravujeme vyhrazení míst na účelových komunikacích, které si budu moci zájemci pronajmout od městské části (na základě změn statutu města Brna mohou jsou nyní účelové komunikace ve správě městských částí). Prostředky vybrané z těchto pronájmů budeme nadále investovat do úprav veřejných prostranství a budování parkovacích míst. Konkrétní termín zavedení zatím neznáme, předpokládáme během roku 2018. Předtím chceme všechny návrhy řádně projednat s občany jednotlivých ulic, to předpokládáme proběhne v roce 2017.“

Brno-jih

Starosta: Mgr. Daniel Kypr (ANO)

Na jihu dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Slatina

Starosta: Jiří Ides (ČSSD)

Ve Slatině dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Černovice

Starosta: Mgr. Pavel Blažík (ČSSD)

V Černovicích dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Komín

Starostka: Mgr. Milada Blatná (SZ)

„MČ Brno-Komín musí nutně řešit systém parkování. Nepředpokládáme, že by se systém týkal celé městské části. O termínu realizace představu nemáme. Na výzvu, zda se zapojíme do rezidentního parkování, kterou poslal Odbor dopravy MMB, jsme kladně reagovali už v březnu 2015. Doufali jsme, že projekty budou připravovány rychleji. Sami jsme si připravili studii parkování u hřbitova, momentálně připomínkujeme projektovou dokumentaci. Je to bohužel jenom malá část z celku, který je nutné řešit. O podkladech poskytnutých zastupitelstvu přehled nemám.“

Brno-Medlánky

Starosta: JUDr. Michal Marek (NK)

V Medlánkách dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Tuřany

Starosta: Radomír Vondra (Žijeme zde)

V Tuřanech dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Maloměřice a Obřany

Starosta: Vlastimil Břicháček (KDU-ČSL)

V Maloměřicích a Obřanech dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Jundrov

Starostka: Ivana Fajnorová (SZ)

Bez odpovědi. Dle informací z magistrátu zájem mají.

Aktualizace 12.9.2016: Paní starostka nám odpověděla: „Souhlasili jsme se zařazením do realizace rezidentního parkování jen za podmínek vybudování rezidentního parkovacího domu v lokalitě, kde je nedostatek parkovacích míst nejzřetelnější.“

Brno-Chrlice

Starosta: Ing. Bc. Lukáš Fila (ANO)

V Chrlicích dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Žebětín

Starosta: Ing. Vít Beran (KDU-ČSL)

V Žebětíně dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Bosonohy

Starosta: Miroslav Sojka (ČSSD)

„Ano, městská část se zatím k rezidentnímu parkování nevyjádřila. Dopravní komise městské části dne 5.3. 2015 zaujala stanovisko a předložila zastupitelstvu usnesení: ‚MČ – Bosonohy nepožaduje zařazení do realizace parkování, žádá o realizaci zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými ve Strategii parkování ve městě Brně.‘“

Brno-Ivanovice

Starostka: Jana Bohuňovská (ODS)

V Ivanovicích dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Jehnice

Starosta: Václav Šicha (SOS)

V Jehnicích dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Kníničky

Starosta: Bc. Martin Žák (NK)

V Kníničkách dle informací z magistrátu nemají zájem o zavedení rezidenčního parkování.

Brno-Útěchov

Starosta: PhDr. Zdeněk Drahoš (STAN)

„My v naší obci o rezidenčním parkování skutečně neuvažujeme…“

Brno-Ořešín

Starosta: Mgr. Jan Levíček (STAN)

„1) Rezidenční parkování (RP) je u nás podmíněno vznikem odstavných parkovišť před MČ (jsme nejmenší MČ co do počtu obyvatel). Jsme na konečné MHD a fungujeme jako výchozí místo pro výlety na sever Brna.

2) RP bude skutečně zahrnovat celý katastr MČ

3) Parkování v rámci naší obce bude povoleno pouze residentům. Návštěvy pokud nebudou moci parkovat na pozemku navštívené osoby budou muset parkovat na záchytném parkovišti před obcí. Pro řemeslníky aj. bude možno na úřadě vyzvednout dočasné povolenky.

4) Termín realizace je podmíněn změnou ÚP a vybudováním oněch záchytných parkovišť.

5) To, co jsme zatím obdrželi od MMB tak bylo korektní a přesné. S novým náměstkem pro dopravu jsme zatím neměli příležitost jednat ani se o náš názor nezajímal. Informace se kterými pracuje, jsou z doby nám. Kotziana.“

 

za spolek Brno autem zpracoval Pavel Mises