Bývalo kdysi železným pravidlem, že co člen či podporovatel Strany zelených nebo podobných ekologických a ekologistických stran, hnutí a sdružení (pro zjednodušení dále jen „zelení“) to odpůrce velkých developerských a investičních projektů. Každý, kdo chtěl zastavět jen metr jakékoliv plochy, byl úhlavním nepřítelem. Doba se ale mění a názory s ní a tak zelení začínají samotné developery podporovat.

V únoru byla zelená podpora developerům oficiálně vyhlášena náměstkem primátora Statutárního města Brna, Martinem Anderem. Brněnský deník ho v článku ze dne 16.2.2016 cituje následovně:

„Možností, kde umístit parkovací místa, moc není a investoři tak raději staví na zelené louce někde za městem a na ulicích, které chceme opravovat a prezentovat jako městské třídy, zejí v zástavbě zbytečné proluky,” vysvětlil náměstek primátora Martin Ander. [1]

Detailnější informace je možné najít v oficiální tiskové zprávě brněnského magistrátu. Z té cituji tu nejpodstatnější část: Dostavbě domů na městských třídách či v centru města často brání přemrštěné požadavky na výstavbu parkovacích míst, přestože v daných lokalitách je velmi dobrá dostupnost všech potřebných služeb pěšky či veřejnou dopravou. Proto magistrát připraví návrh, který tzv. součinitel stupně automobilizace nastaví tak, aby nebyl plošně stejný pro celé město, ale reagoval na podmínky a stav jednotlivých městských čtvrtí a lokalit. Ve spojení s postupným zavedením rezidentního parkování se tato regulace může stát účinným nástrojem na podporu udržitelného rozvoje města. K obdobné formě regulace už přistoupila Praha i řada úspěšných měst západní Evropy. [2]

Co je to součinitel stupně automobilizace? Ve velmi obecné rovině se jedná o regulativ, podle kterého se musí při výstavbě nových obytných ploch stavět i adekvátní množství parkovacích stání. Stručně řečeno – zahušťuje-li se zástavba, musí investor rovněž budovat i adekvátní množství parkovacích míst. Detailní vysvětlení naleznete například zde: http://dfens-cz.com/jak-je-to-sakra-s-tim-parkovanim-1-cast-uvod/

Současný brněnských součinitel stupně automobilizace (SSA) je 1,25. Developer tedy k nové bytové jednotce musí vybudovat 1,25 parkovacího místa. I tak je to relativně nízké číslo, když v jednom bytě často bydlí několik lidí s vice auty nebo jedna rodina, která má dvě až tři auta. Ač obecně státní regulaci soukromého podnikání odmítám, tak tento regulativ považuji za velmi důležitý. Pokud někdo zahušťuje výstavbu, pak musí nést svůj díl odpovědnosti ve vztahu k veřejnému prostoru. A povinnost stavět parkovací místa je vůči investorům zcela legitimním požadavkem. A to zejména v Brně, kde jak podle Strategie parkování [3] tak zamýšleného Plánu mobility [4] schází tisíce parkovacích míst.

Nedostatek parkovacích míst ale zeleným nevadí. V citované tiskové zprávě si všimněte dvou zajímavých formulací: „Dostavbě domů … často brání přemrštěné požadavky na výstavbu parkovacích míst“ a „přestože .. je velmi dobrá dostupnost všech potřebných služeb pěšky či veřejnou dopravou“. Omezení developerů je najednou podle zelených přemrštěné a v centru města vlastně auto vůbec nepotřebujete, protože si všude zajdete pěšky nebo dojedete MHD. Co na tom, že lidé prostě auta potřebují bez ohledu na to, zda bydlí v centru nebo v Bystrci.

Je požadavek na 1,25 parkovacího místa přemrštěný? Domnívám se, že je ve stávající situaci naopak poddimenzovaný. Ale proč by se tím zabývali zelení, kteří automobilovou dopravu z duše nenávidí. A protože se tažení proti motoristům bojí zelení vést přímo, našli si záminku. Stížnosti developerů nad nákladností budování parkovacích míst zelená lobby obratem využila a začala tvrdit, jak jsou proluky a nezastavěná místa v Brně velkým nedostatkem a že tedy bude fajn, když je někdo zastaví. A to za každou cenu. I za cenu toho, že noví obyvatelé se svými auty zhorší parkování všem stávajícím rezidentům.

Náklady na parkovací místa si investor může promítnout do ceny nabízené nemovitosti. S ohledem na stabilní růst cen v oblasti realit jistě není problém ceny bytů v centru města navýšit o investice do parkovacích míst. Zájemci o nemovitosti ostatně mají často podmínkou dostupnost parkování. Není podle mého názoru na místě, aby orgán samosprávy finančně podporoval vybrané skupiny podnikatelů tak, že jim umožní vyšší zisk díky výjimce z omezení nebo přímo zrušení omezení. Developerům samozřejmě zisky z jejich projektů neberu, vadí mi jiná věc. Vadí mi bezbřehá bezohlednost těch zastupitelů, kterým je naprosto jedno, že se lidem nejen v centru, ale i okrajových částech města, špatně parkuje. A jejich situaci chtějí zhoršit ještě tím, že developerům zruší povinnost budovat nová parkovací místa.

Na závěr si zodpovězte jednu jednoduchou otázku. Co je pro obyvatele města horší?

Pár nezastavěných a nevyužitých ploch nebo kritický nedostatek parkování, který město postupně vylidní?

Jan Mandát, spoluzakladatel spolku Brno autem

 

[1] http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mesto-vyjde-vstric-developerum-postavi-min-parkovacich-mist-20160216.html

[2] https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-vice-podpori-projekty-bydleni-v-centru-nez-na-okrajich-mesta/

[3] https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy/oddeleni-koncepce-dopravy/strategie-parkovani-ve-meste-brne-navrhova-cast/

[4] http://www.mobilitabrno.cz