Město Brno připravuje rekonstrukci Štefánikovy ulice. V rámci tohoto stavebního zásahu má zaniknout velké množství parkovacích stání, což zhorší život obyvatel nejen této ulice, ale i celého přilehlého okolí. Zapojte se s námi do sběru podpisů pod petici, která je určena přimo k rukám primátora. Petice je určena nejen pro obyvatele Králova Pole, ale také pro všechny občany, kterém vadí současná politika vedení města, zaměřená proti řidičům.