AKTUALIZACE 18.5.2016 – LHŮTA PRO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ JE PRODLOUŽENA DO 31. 5. 2016!

Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy plánuje změny v bodovém systému a v systému trestání řidičů všeobecně. V ministerském návrhu bylo zcela rezignováno na prevenci přestupků v silniční dopravě a cílem je zjevně pouze zvýšit pokuty a tvrdě trestat přestupce. Za zakladatele spolku Brno autem jsme již přípomníky odeslali.

Informace k připravovaným změnám naleznete zde: http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Ministr_Dan_Tok_Mate_pripominky_k_fungovan_bodoveho_systemu_nebo_k_pripravovane_legislative.htm

Lhůta končí zítra, tj. 13.5.2016 a proto je potřeba reagovat rychle. Připravili jsme vzorové připomínky, které si můžete případně doupravit a svým jménem odeslat na e-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz.

Bodový systém jistě potřebuje změny. V podání nynějšího vedení ministerstva se však bohužel jedná pouze o jakési příslovečné utahování šroubů, které rezignuje na prevenci a pouze tvrdě trestá. Přitom vysoké pokuty bezpečnost na silnicích nezvýší, na rozdíl od dostatečné prevence a investic do vyšší přehlednosti a sjízdnosti silnic.

Zapojte se i vy do připomínkování ministerského návrhu. Jedná se zatím pouze o záměr, nikoliv návrh zákona a doufejme tedy, že bude dostatek prostoru pro změnu. Text připomínek uvádíme níže, ke stažení formátu .pdf nebo .docx využijte  tyto odkazy:

Připomínky ve formátu Word

Připomínky ve formátu PDF

Ministerstvo dopravy České republiky

nábř. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

prostřednictvím pripominky@mdcr.cz

 

Vážení,

na základě výzvy zveřejněné na stránkách ministerstva zasílám připomínky k navrhovaným změnám postihování a bodování řidičů.

V úvodu musím uvést, že vítám snahu na změnu bodového systému. Ministerstvem připravovaná změna se bohužel místo konstruktivních změn nese v duchu zpřísnění represe, zatímco na silnicích je mnohem potřebnější prevence. Sankce mnohonásobně převyšující průměrné příjmy v České republice jako odstrašující příklad působit nebudou a škody na majetku a zničené životy nikdo poškozeným nevrátí. Zpřísnění postihů je důsledkem rezignace na prevenci a zjevnou snahou vynutit u řidičů poslušnost tvrdými postihy. Takový přístup však nikdy v historii nefungoval a s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude fungovat ani v budoucnu.

Jako první sporný bod vnímám, jak je již výše popsáno, zvýšení horní hranice peněžitých sankcí (pokut) až na 75.000,- Kč (dosud 50.000,- Kč). Takto vysoké sankce neodpovídají průměrným příjmům v České republice ani judikaturou ustáleným požadavkům na přiměřenost správního trestání. Příslovečný bič v podobě vysokých pokut neodradí řidiče od páchání přestupků a je zjevně pouze populistickou snahou ukázat, že na pachatele bude přísný trest. Přitom ani tresty nejvyšší v zemích, kde jsou zavedeny, neznamenají nižší počty závažných zločinů.

Dalším sporným bodem je zjevná snaha přinutit domnělé pachatele přestupků využít levnějšího institutu blokového projednání pokuty. Autoři návrhu zjevně chtějí, aby se domnělí pachatelé raději přiznali i k tomu, co nespáchali, protože snaha o obranu ve správním řízení bude v konečném důsledku nepoměrně dražší.

Sporné je rovněž zavedení minimální sazby u některých pokut. Zatímco dosud jsou u všech pokut stanoveny pouze horní sazby, měly by podle návrhu být u většiny pokut stanoveny i sazby dolní. Omezuje se tak možnost uvážení ze strany policisty projednávajícího přestupek na místě a individualizaci projednání přestupku. Zjevně se také jedná o snahu zvýšit příjem z pokut do státního rozpočtu.

Z návrhu jako celku je zjevná snaha řešit problémy s přestupky v silničním provozu přísnějšími sankcemi a výrazně zvýšenou represí. Podle mého názoru by se však mělo ministerstvo zaměřit na prevenci a nikoliv řešení následků. Počty nehod a mrtvých účastníků provozu se nesníží, i kdyby se horní hranice pokut zvýšila na 100.000,- Kč. Počty nehod a mrtvých se mohou snížit tehdy, pokud se místo „utahování šroubů“ bude věnovat patřičný prostor prevenci, na kterou se zjevně bohužel rezignuje.

K bezpečnosti na silnici může významně přispět odstraňování kolizních a nepřehledných míst na vozovkách a zlepšení dopravního značení. Sankce by pak měly být zaměřeny hlavně na opakovaná a hrubá porušení předpisů, nikoliv na běžné slušné občany, kterým se občas běžný přestupek může stát.