Přesně před rokem proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed.

Ze zvolených zástupců jednotlivých stran se zformovala koalice ODS (s podporou Svobodných a Brno autem), ANO 2011 a KDU-ČSL. Výsledkem koaličního jednání bylo mé zvolení do funkce radního s odpovědností za dopravu a bydlení. Nově ustavená rada pak vzápětí zvolila odborné komise, kde kolega Pavel Mises zastává post předsedy Komise dopravy.

V rukou členů našeho spolku se tak ocitly dvě funkce pro dopravu velmi zásadní. Brno-střed je z hlediska dynamické i statické dopravy nepochybně nejvytíženější městskou částí, takže projednávaná agenda je poměrně obsáhlá.

Od počátku jsme se zaměřili na několik zásadních problémů. Po volbách měla městská část jediného referenta na pozici dopravního specialisty, navíc pouze na částečný úvazek. Navíc jeho předchůdce byl vysoce postaveným funkcionářem Strany zelených (v tandemu se zelenou místostarostkou pro dopravu Jasnou Flamikovou), takže jsme agendu dopravy přebírali v dost děsivém stavu. S ohledem na omezené možnosti zaměstnat na referentské pozici osobu s vhodnou kvalifikací jsme vysoutěžili dopravního specialistu v režimu externí spolupráce, což se ukázalo z hlediska pracovních výsledků jako velmi efektivní.

Agenda dopravy je v největší městské části dosti široká, proto zmíním jen ty nejzásadnější otázky a úkoly.

Prvním velkým úkolem byla revize systému rezidentního parkování. S ohledem na složení magistrátní koalice a koalice v městské části nebylo možné uvažovat o zrušení nebo zastavení šíření modrých zón. V rámci složitých jednání se zástupci magistrátní koalice i se zástupci politických stran na městské části se podařilo celý systém upravit do výrazně efektivnější a lidštější podoby (viz např. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/brno-rezidentni-parkovani-zony_1909301236_pj). Bohužel se nepodařilo prosadit původní variantu jedné nebo dvou zón pro celé Brno, ve většině uvažovaných zón však bude platit regulace zóny C, tzn. zpoplatnění po sedmnácté hodině. Ve většině oblastí placeného stání tak zůstane během dne režim bez zpoplatnění. Za významný úspěch je možné považovat úpravu režimu vjezdů do centra města, což s revizí rezidentního parkování nedílně souvisí. Díky naší aktivitě se podařilo schválit zpřísnění režimu vjezdů do pěší zóny jakožto nejužšího centra města a současně vrátit auta do ulic jako Jezuitská, Novobranská a další, kde bylo před 1.9.2018 možné bez problémů zajíždět (viz např. https://www.idnes.cz/brno/zpravy/vjezd-centrum-brno-omezeni-zasobovani-rano-doprava.A190919_502726_brno-zpravy_mos1). Nová regulace bude platit již v příštím roce.

Za podstatný úspěch považujeme rovněž zrušení plánů na zřízení pěší zóny v ulici Veveří. Bývalé vedení města zde plánovalo odpočinkovou zónu a ulice by byla v jednom úseku zcela neprůjezdná. Tento zcela iracionální, avšak zcela vážně míněný záměr se podařilo zastavit (viz např. https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/veveri-bez-aut-a-rozdelena-pesi-zonou-nechceme-rozhodli-radni-mestske-casti-20190425.html) a z aktuálních jednání vyplývá, že ulice bude v jednom úseku rekonstruována a v dalším opravena s tím, že k omezení provozu automobilů nedojde.

Mezi pochybné záměry bývalého vedení města a městské části patřilo třeba omezení průjezdu kolem hlavního nádraží. Díky naší iniciativě naštěstí padl i tento podivný projekt (viz např. https://www.idnes.cz/brno/zpravy/auta-omezeni-zakaz-nadrazi-zmena-povoleni-brno.A190615_482582_brno-zpravy_mos1).

Na území městské části se nachází poměrně velké množství vnitrobloků. Tamní obyvatelé se důvodně obávají, že příchod modrých zón zhorší parkování uvnitř vnitrobloků. Tamní plochy jsou totiž účelovými komunikacemi a vyznačení oblastí placeného stání tak není možné. Na základě iniciativy městské části se již v první polovině roku podařilo s OD MMB vyjednat stanovení úpravy, díky které budou vnitrobloky regulovány obdobně jako oblasti placeného stání s tím rozdílem, že parkování na místních komunikacích bude umožněno všem uživatelům bez ohledu na oprávnění, vnitrobloky však budou přístupné jen tamním rezidentům (viz např. https://www.idnes.cz/brno/zpravy/modre-zony-brno-rezidentni-parkovani-centrum.A191118_514912_brno-zpravy_vh).

Kromě výše popsaného jsme prosadili také množství různých podnětů na revizi dopravního značení, otevřeli jsme téma parkovaní vojáků na Hrnčířské (viz např. https://brno.rozhlas.cz/brno-stred-chce-zrusit-parkovaci-vyjimku-pro-ceskou-armadu-spor-bude-resit-8089098) a na několika místech jsme navrhli obnovení zrušených nebo vytvoření nových parkovacích stání (viz např. https://www.brno-autem.cz/zamer-obnoveni-zrusenych-stani-na-moravskem-namesti/).

Podařilo se zlegalizovat parkování Čechyňské a Gorazdově a máme rozpracovaných několik dalších projektů na legalizaci parkovacích míst, která dosud není možné legálně využívat.

Průběžně komunikujeme se školami a školkami a řešíme otázky bezpečné dopravy u těchto objektů. Neplatíme nadaci Partnerství jako bývalé vedení městské části, ale tyto projekty řešíme sami.

V posledních dnech procházíme s projektanty ulice v rámci přípravy nových zón, aby nedošlo ke zbytečnému úbytku míst. V rámci těchto šetření navrhujeme vyznačení nových míst všude, kde je to možné.

Aktivně jednáme se státní i městskou policií a zadali jsme také audit bezpečnosti provozu v pěší zóně. Aktivně vystupujeme proti nízkoemisním zónám (viz např. https://www.brno-autem.cz/proc-jsou-nizkoemisni-zony-v-brne-spatny-napad/) a úsekovému měření (viz např. https://www.brno-autem.cz/usekove-mereni-dopravni-bezpecnost-v-brne-nezvysi/) a na náš podnět zrušila městská část záměr nabýt radary k měření rychlosti v ulici Preslova.

Závěrem je nutné připomenout, že kompetence městské části jsou v oblasti dopravy poněkud omezené. O stanovení dopravního značení rozhoduje OD MMB a městská část je povětšinou pouze v pozici toho, kdo může pouze navrhovat a připomínkovat. Přesto se snažíme být aktivní a řešit problémy hned, jak se o nich dozvíme. A i když je to někdy boj s větrnými mlýny, tak naději neztrácíme.

 

Jan Mandát

předseda spolku Brno autem a radní MČ Brno-střed