V souvislosti se zaváděním oblastí placeného stání (modrých zón) zrušil OD MMB několik parkovacích míst na Moravském náměstí. K rušení parkovacích stání by nemělo docházet bez dostatečného odůvodnění a adekvátní náhrady. Dotčená místa bývala hojně využívaná a s ohledem na šířku chodníku nedocházelo při parkování ani k ohrožení chodců, ani k omezování projíždějících vozidel.

Po konzultaci s dopravními specialisty jsme se pokusili nalézt pro obnovení zrušených míst vhodné řešení. Výsledkem je návrh na vyznačení čtyřech stání zahrnutých do režimu OPS.

Zpracovaný záměr byl kladně posouzen Komisí dopravy městské části Brno-střed a schválen i Radou městské části Brno-střed.

Celé usnesení si můžete přečíst zde.

Nyní bude celá věc v rukou OD MMB, který bude (doufejme) respektovat požadavek městské části a zrušená stání obnoví.

V případě, že víte o dalších podobně zrušených místech, napište nám přes e-mail nebo na sociálních sítích.

 

Jan Mandát, předseda spolku