Nepříjemné překvapení přinesla probíhající rekonstrukce Husovického tunelu. Ředitelství silnic a dálnic zde totiž nechalo naistalovat kamery sloužící pro sledování nebezpečného nákladu, které se dají velmi jednoduše využít i pro úsekové měření rychlosti.

Vedení města zpočátku jejich využití nevylučovalo, a dokonce zmiňovalo plánované zavedení měření na několika dalších úsecích. Tyto úseky vytipovala již minulá koalice na základě, dle jejich slov, bezpečnostní analýzy.

Že se o žádnou bezpečnostní analýzu nejedná nám došlo hned po přečtení prvních stran. Celá studie se zabývala maximalizací výběru z pokut, zde idylicky nazvaných odpustky. Tomu mimo jiné nasvědčoval už výběr daných úseků – Ostravská, Olomoucká, Jihlavská nebo Sportovní. Všechno přehledné úseky bez zvýšené nehodovosti.

Naprosto minimální nehodovost je mimo jiné i v Husovickém tunelu. Průměrně se zde za rok nestanou více jak tři nehody. Podle oficiální policejních statistik je navíc v Brně pouze 0,04 % nehod způsobených překročením maximální povolené rychlosti, což je jediná příčina, které by mohlo případné úsekové měření zabránit. Nebojíme se říct, že úsekové měření slouží pouze jako kasička pro město. Z výše uvedených důvodů nevěříme, že může mít na těchto úsecích blahodárný vliv na bezpečnost.

S radostí ovšem můžeme oznámit, že se nakonec ve městě žádné měření zavádět nebude. Po vzájemné debatě a vyjasnění si jednotlivých argumentů, jsme se na tom shodli s brněnským radním pro dopravu Petrem Kratochvílem. Souhlasíme s ním, že v současné době nedává smysl řidičům ještě více komplikovat cestu. Musíme ovšem zůstat i nadále ve střehu, hlavně co se týče ostatních zmiňovaných úseků.