V úterý 22. května 2018 jsem se zúčastnil jakožto zástupce spolku Brno autem veřejného setkání k první etapě zavedení rezidentního parkování pro městskou část Brno-střed. Stejně jako minulé setkání, i toto organizovala Jasna Flamiková (místostarostka Brna-středu za Zelené) a tentokrát pozvala náměstka Richarda Mrázka (ANO 2011), Radku Matuszkovou z Brněnských komunikací a Petra Váverku z České parkovací asociace.

Pokud jste úterní termín promeškali, nevadí. Naštěstí se bude konat ještě jedno veřejné setkání, a to 12. června 2018 od 17:30 v zastupitelském (společenském) sále na Dominikánské 2. Přijďte prosím vyjádřit svůj názor, po spuštění projektu už bude pozdě.

Účast byla viditelně nižší než na předchozím setkání, což přikládáme tomu, že tato schůzka byla inzerována pouze ve zpravodaji městské části. Ten, kdo zpravodaj pozorně nečte, se o této informaci jinak těžko dozví. Snažili jsme se ji nalézt na oficiálních stránkách městské části, ale nepodařilo se. Pokud se tam ta zpráva někde nachází, zapadla mezi prioritnějšími sděleními, jako je například gender audit radnice nebo lavička Dominika. Kromě toho jsme oslovili dva náhodné zastupitele Brna-středu a zjistili, že ani jeden o schůzce nevěděl. Tolik k organizaci.

Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, část jich již byla zveřejněna v tiskové zprávě. Rezidentní parkování tedy bude zavedeno 1. září tohoto roku v historickém jádru města, kde je parkování regulováno dlouhodobě. Poté pravděpodobně v říjnu proběhnou komunální volby a od 1. listopadu mají být postupně vyhrazovány pro rezidenty první tři nové parkovací zóny. V přiložené mapce jsou označeny jako 1-02, 1-13 a 1-14. Ohraničují je ulice Údolní, Úvoz, Kotlářská, Pionýrská, Drobného, Traubova, Milady Horákové, Koliště a Husova.

pilotni-projekt

Prezentované náčrtky nejsou úplně přehledné, proto jsme vytvořili interaktivní mapu na Google Maps, kterou budeme průběžně doplňovat.

Je jasné, že parkovací zóny nevyrostou za den, natož v listopadu, kdy počasí nebude přát zakreslování dopravního značení. Budou proto budovány postupně v průběhu dalšího roku. Plán je ten, že na konci roku 2019 budou tyto tři pilotní zóny hotové a na základě jejich fungování budou navrhovány a budovány další.

Samotné dopravní značení bude vypadat podobně jako v Praze: každá ulice bude pomalována modrými čarami, které budou ohraničovat oblast parkovacího stání. Zároveň budou přítomny i svislé značky Vyhrazené parkoviště (IP 12) doplněné různými dodatkovými tabulkami v závislosti na stanoveném režimu.

dodatkove-tabulky

Tím pádem v podstatě každá ulice bude mít vlastní regulaci parkování a budou tam moct legálně parkovat v určeném čase pouze ti, kteří zaplatí za parkování. Ti, kteří nezaplatí, budou pokutováni. Předpoklad je ten, že v centru Brna bude parkování regulováno ve všední dny neustále, v okrajových částech pouze ve večerních hodinách. Dále bylo v prezentaci zmíněno, že mezi 6. a 8. hodinou ranní a pravděpodobně o víkendech bude ve všech zónách umožněno bezplatné stání.

Rozdělení na rezidenty (osoby s místem trvalého pobytu spolu s vlastníky nemovitostí v dané lokalitě), abonenty (firmy mající sídlo či provozovnu v dané lokalitě) a návštěvníky (všichni ostatní) zůstává. Nestačí na daném místě bydlet, řidič musí prokázat, že má k parkovací oblasti a ke svému vozidlu zákonný vztah. Navíc přibylo tzv. přenosné abonentní parkovací oprávnění, které umožňuje například lékaři zřídit parkovací stání před ordinací. Jak bude v praxi probíhat využívání tohoto místa, to netušíme, ale je jasné, že uživatelé tohoto stání budou muset nahlásit zřizovateli registrační značku svého vozidla.

Návštěvníci (nerezidenti) budou platit mincemi nebo platební kartou v parkovacích automatech či prostřednictvím mobilní aplikace. Řidič bude muset zadat registrační značku svého automobilu, takže očekáváme, že bude postupně docházet k rušení klasických parkovacích automatů, v nichž stačí zaplatit a následně umístit lísteček za sklo. Cena závisí na cenovém pásmu. Historické jádro bude první pásmo, kde se bude platit 40 Kč na hodinu. Druhé pásmo bude širší střed města s 20 Kč za hodinu. Zbylé oblasti budou spadat do třetího pásma, kde se bude platit 10 Kč na hodinu. Kromě toho má být prvních 30 minut (první a druhé cenové pásmo), respektive 60 minut (třetí cenové pásmo) parkování bezplatných, zadání registrační značky se však řidič nevyhne.

Rezidenti a abonenti budou platit ročně v závislosti na tom, do které parkovací zóny spadají. Budou moct zaparkovat i ve vedlejší zóně (tzv. princip „parkovacích květinek“) vyjma historického jádra. Magistrát určil cenová rozmezí, v rámci kterých si každá městská část určí cenu za vydání parkovacího oprávnění. Tato rozmezí jsou stanovena následovně:

  • rezident: první oprávnění 300–900 Kč, každé další 3 000–30 000 Kč na rok;
  • abonent: první oprávnění 3 000–12 000 Kč, každé další 9 000–40 000 Kč na rok;
  • přenosné abonentní parkovací oprávnění: 15 000–50 000 Kč na rok.

Městská část Brno-střed své ceny určila takto:

  • rezident: první oprávnění 600 Kč, druhé oprávnění 15 000 Kč, každé další 30 000 Kč na rok;
  • abonent: první oprávnění 6 000 Kč, druhé oprávnění 30 000 Kč, každé další 40 000 Kč na rok;
  • přenosné abonentní parkovací oprávnění: 24 000 Kč na rok.

Toto ale není konečná cena. Ta se může v budoucnosti měnit v závislosti na tom, jaký bude o parkovací oprávnění zájem. Totéž se týká i parkovacích režimů v jednotlivých lokalitách. Je možné, že tam, kde předtím bylo regulováno parkování pouze v noci, dojde ke změně na celodenní režim, a podobně.

Zbývá ještě dodat, že každý rezident bude mít možnost využít 100 parkovacích hodin ročně (tj. něco málo přes 4 parkovací dny) k tomu, aby pomocí aplikace umožnil parkování někoho jiného ve své zóně. Za poplatek 100 Kč lze počet těchto hodin navýšit o polovinu. Jak bude vypadat proces zadávání registrační značky například vozu řemeslníka do aplikace (a jak on zjistí, že pro něj rezident opravdu zařídil parkování), to zjistíme až v praxi.

V následujícím článku se podíváme na to, jak se v důsledku zavedení rezidentního parkování změní počet parkovacích míst.

Pavel Mises, spolek Brno autem