Za spolek Brno autem jsem se zúčastnil 19. října 2016 diskuze týkající se zejména tématu zavádění rezidenčního parkování v Brně-středu. Organizátoři (v čele s místostarostkou Brna-střed za zelené Jasnou Flamikovou) si určili oblast zasahující do několika ulic, v tomto případě Křídlovická, Nové sady, Hybešova a přilehlé ulice. Shodou okolností mám na Nových sadech živnost a často se tam vyskytuji, proto jsem neváhal a přihlásil se. Přestože byla doporučována rezervace, bylo to nakonec zbytečné; sál se nepodařilo naplnit ani z poloviny.

Kromě místostarostky se dostavila předsedkyně RMB pro územní plánování Hana Kašpaříková (ŽTB), Josef Klepáček z Odboru dopravy MMB a dopravní specialista ÚMČ Jakub Kutílek.

Paní místostarostka zahájila debatu prezentací svých názorů a záměrů magistrátu. Padla tam spousta závažných, ovšem neozdrojovaných tvrzení. Prezentace kupříkladu uváděla, že v Brně máme 580 aut na 1000 obyvatel, což je mnohem více než v jiných městech. Nebo že 80 % znečištění ovzduší má na starosti právě individuální automobilová doprava. Prezentaci jsme si vyžádali a těšíme se, až budeme moct provést její důkladnou analýzu a porovnání s fakty. Paní místostarostka se veřejně zavázala, že ji v dohledné době zveřejní.

Došlo i na argumentaci maminkami s kočárky: ty dle paní Flamikové nemohou kvůli zavazejícím vozidlům ani přejít silnici. Doporučila také webovou aplikaci muzudychat.cz, již vytvořil z fondů EHP zelený spolek Nesehnutí.

Poté došlo na samotnou diskuzi, kterou uváděl člověk z další zelené organizace, pro změnu z Nadace Partnerství. Hned na začátku udělal obrovskou chybu, že oznámil až zpětně záměr celou událost nahrávat, čímž následně rozladil dost účastníků, kteří doufali, že akce proběhne v souladu se zákonem.

V diskuzi padala spousta dotazů, hlavně na parametry připravovaného projektu rezidenčního parkování (informovali jsme jako první) a situaci s parkovacími místy v konkrétních oblastech.

Nejhůře na tom jsou lidé v blízkosti Ronda (či DRFG arény, nebo jak se to teď jmenuje), kteří v době konání akce nemají šanci v okolí zaparkovat. Radní mají záměr donutit parkovat návštěvníky v parkovacích domech a P+R (tedy zatím u Ústředního hřbitova) pomocí zásahů strážníků. V ten okamžik to znělo dost komicky, vzhledem k tomu, že ti stejní občané si stěžovali, že městská policie nezvládne už teď efektivně ohlídat vnitrobloky, kam má povolený vjezd pouze dopravní obsluha. Korunu tomu ale nasadil úředník odboru dopravy Klepáček, který účastníkům diskuze s vážnou tváří oznámil:  „Nemáte právo na parkovací místo.“

Téma vnitrobloků bylo zmiňováno vůbec často. Zúčastnění zástupci městské části slíbili ještě před zavedením rezidenčního parkování ve vnitroblocích vybudovat závory, aby do nich mohli vjíždět pouze místní. Jsme zvědavi, zdali to stihnou. Pokud to bude stejné jako s jejich připravovanou webovou stránkou parkovanivbrne.cz, která měla být původně spuštěna už minulý měsíc, obáváme se, že obyvatelé vnitrobloků budou mít smůlu.

Bylo také nakousnuto téma autovraků. Ty zbytečně zabírají místo celé roky a úředníci ani policie nejsou v jejich odklizení nápomocní. Zatímco v případě blokového čištění město zařídí odtah několika tisíců automobilů ročně, jeden vrak na účelové komunikaci jim dělá nepřekonatelný problém.

Ohledně rezidenčního parkování: na vyhrazených stáních rezidentů má být pro návštěvníky první půlhodina zdarma, plánuje se také určitý „balík parkovacích hodin“, které může rezident věnovat návštěvám. Celý koncept se začíná notně komplikovat.

Ceny zatím pořád stanoveny nejsou, ani není znám rozpočet, pouze víme, že záměrem je, aby rezidenti platili řádově stovky a abonenti (tj. firmy) řádově tisíce korun ročně. S tím, že přihlášení každého dalšího auta bude pro daný subjekt mnohonásobně dražší. Předpokládáme, že na odboru dopravy na Kounicově ulici nastane zvýšené množství případů přehlášení vozidla, jak se domácnosti s více auty budou snažit ušetřit.

Padla rovněž důležitá informace, že u motocyklů se plánuje bezplatné parkování, ať už na něm přijede rezident či kdokoliv jiný. Napadá nás několik možností, jak by toho šlo využít, protože však nikoho nechceme k ničemu navádět, necháme si je pro sebe.

Závěrem musím zmínit, co mě nejvíce potěšilo. Některým obyvatelům středu Brna začíná docházet, co se na ně chystá, včetně všech důsledků. A dali to patřičně najevo, jako rázný pán, který neváhal označit prezentaci Jasny Flamikové za lživou a plnou zeleného fašismu. Vnímám určitou změnu ve vnímání činnosti magistrátu běžnými občany. A to i přes nejrůznější ujištění od jeho představitelů, že to s námi myslí dobře. Jako například opět úředník odboru dopravy Klepáček: „Zavedením rezidenčního parkování chráníme město před stovkou tisíc dojíždějících pracovníků z Jihomoravského kraje.“

Za spolek Brno autem Pavel Mises