Problematikou blokového čištění se zabýváme dlouhodobě a hledáme alternativy k zavedeným postupům. Na toto téma jsme nedávno diskutovali s Mgr. Jiřím Karáskem, místostarostou MČ Brno-Vinohrady.

Vinohrady preferují klasické strojní čištění, které považují za kvalitnější, rychlejší a levnější než například kombinaci ručního a strojního čištění. MČ vybírá jednoho dodavatele na čtyřleté období pro celé území Vinohrad, což aktuálně snížilo konečnou cenu zakázky o 25% oproti minulosti.

Strojní čištění v kombinaci s odtahy se běžně využívá i v jiných městských částech. Vinohrady jsou ale k řidičům ohleduplnější.

Počet odtahů poklesl díky jednoduchému opatření – zhotovitel čištění vylepuje s předstihem papírové oznámení na dveře každého domu v dotčené lokalitě.

Čištění probíhá 3x ročně, pokud možno ve stejných termínech. To se v praxi jeví jako dostatečné, ve srovnáním například s šesti až sedmi termíny v MČ Brno-sever.

Vinohrady čistí nejvýše 2x v jednom týdnu a vždy ve dvou různých lokalitách tak, aby bylo možné v docházkové vzdálenosti přeparkovat vozidlo. Typicky na Brně-severu bývá s přeparkováním problém, když se čistí šest až sedm přilehlých ulic najednou.

Vinohrady mají oproti jiným MČ posunutý začátek čištění. Zákazy platí běžně od 8:00, zde od 8:30 a v navazující lokalitě až od 10:00. Konec čištění je stanoven na 12:00. resp. na 16:00 ve druhé lokalitě, avšak fakticky čištění končí v okamžiku odstranění přenosného dopravního značení. Zákazové značky jsou odstraňovány bezprostředně po závěrečném oplachu komunikace. Nezůstávají na místě zbytečně i několik hodin po dokončení čištění, jak je jinde běžné. V ostatních městských částech se běžně setkáte s tím, že čištění fakticky skončí ale přesto jsou zaparkovaná vozidla odtažena nebo obdrží pozdravný „lísteček“ od městské policie.

Popsaná opatření měla za výsledek výrazné snížení odtahů oproti jiným městským částem. Blokové čištění se tak stalo efektivnějším a občany tolik neomezuje.

Z reakcí občanů víme, že jim na blokovém čištění vadí zejména nízká efektivita, zákazy a odtahy i v době kdy se již nečistí a samozřejmě také přemrštěná cena samotných odtahů. Na příkladu Vinohrad je zřejmé, že se dá zavedený způsob čištění realizovat ohleduplněji k řidičům. Proč to neumí i ostatní městské části?

Jan Mandát, předseda spolku