Z reakcí lídrů oslovených kandidujících stran do krajských voleb nás nejvíce zaujala odpověď Petra Pořízka, který do voleb vede koalici Svobodných a Soukromníků. Jako jediný totiž navrhl přenést stavbu Velkého městského okruhu z ŘSD pod BKOM, aby se co nejvíce urychlila. Chtěli jsme se dozvědět více, proto jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Uvažoval jste už o případném povolebním vyjednávání? Byl byste ochotný jit do koalice se Stranou zelených nebo se Žít Brno?
Nad tím jsem už samozřejmě přemýšlel, ale zatím nevíme, jak lidé rozdají karty ve volbách. Určitě budeme jednat se všemi demokratickými stranami, ovšem koalici se SZ, případně ŽTB, si dovedu představit jen stěží. Obě to jsou velmi levicově orientované strany, tudíž nějaký výrazný názorový průnik je prakticky nemožný.

Co jako krajský zastupitel uděláte pro zlepšení dopravy v JMK?
V Jihomoravském kraji naprosto chybí klíčové dopravní stavby, jako je dálnice na Vídeň, dálnice na Svitavy, Velký městský okruh v Brně nebo třeba obchvat Břeclavi. Jako krajský zastupitel se zasadím o jejich urychlenou dostavbu.

Jak jejich dostavbu chcete urychlit?
Zcela zásadní jsou u těchto staveb Zásady územního rozvoje, které schvalovalo krajské zastupitelstvo v čele s hejtmanem Haškem na poslední chvíli před volbami. Obávám se, že vzhledem k tomu, jak byly ušity horkou jehlou, hrozí napadení od různých aktivistických skupin, což může vést k dalším stavebním prolukám.

Aktivisté se podepsali i na pozastavení stavby obchvatu kolem Břeclavi, a to kvůli byrokratické ochraně přírody. Nemůže se začít stavět, dokud nebudou fungovat opatření na kompenzaci zásahů do oblastí Natura 2000. To bude trvat 5 let, možná více!

Já mám přírodu a krajinu rád a jsem pro rozumnou ochranu krásných kusů našeho kraje. Ale také je potřeba myslet na to, že zde žije 1,2 milionu lidí a ti krajinu a přírodu po léta zemědělsky a jinak využívají. Lidé chtějí podnikat, pracovat, dopravovat se do práce a úkolem kraje je umožnit různé kombinace způsobů dopravy, jak hromadné tak individuální, jak vlakové, tak automobilové.

A jak konkrétně podpoříte dostavbu Velkého městského okruhu?
U Velkého městského okruhu bych se přiklonil k variantě, aby Ředitelství silnic a dálnic přenechalo projekt k realizaci městu Brnu. Je všeobecně známo, že ŘSD přípravu VMO a podobně významných projektů dlouhodobě nezvládá. Myslím si, že by nebyl problém stavbu svěřit Brněnským komunikacím s tím, že financování zůstane v kompetenci státu. To by mohlo projekt výrazně urychlit, a to nejméně o jednotky let. Například v Židenicích, kde bydlím, se stavební práce zastavily někdy v roce 2006 a to je katastrofa, protože termín dokončení se pohybuje v horizontu let 2030–2035. Nesouhlasím s takovým tempem výstavby.

Vy jste kandidoval i v komunálních volbách, ale neuspěl jste. Věříte, že tentokrát bude výsledek lepší?
Do krajských voleb se nám podařilo dát dohromady pravicovou koalici, která lidem nabízí ve volbách příjemnou alternativu. Pevně věřím, že kroky zelených politiků komplikující běžným lidem dopravu po městě Brně jsou dostatečným varováním, že by omezování a blokování pokračovalo i v rámci kraje a že je ve volbách odmítnou.