Náměstek dopravy Matěj Hollan a vlastně i celé Žít Brno nám často oponují, že jsme vůči nim zaujatí a že nejsou žádní podporovatelé cyklistiky na úkor automobilismu. My jim věříme, že autem jezdí rádi, otázkou však je, zdali oni dopřejí tuto možnost i ostatním.

Dostal se nám do rukou e-mail, který byl primárně adresován projektantovi přestavby Štefánikovy. Pan náměstek mu v něm vysvětluje, jaké jsou jeho priority.

hollan-stefanikova

V textu je uvedeno, že přednost mají nejprve stromy, chodci, MHD, zásobování, cyklisté, a pak teprve parkování a průjezdnost ulice automobily. Stejně tak pan náměstek jasně píše, že nelze preferovat řadící [sic] pruhy pro IAD [individuální automobilovou dopravu] na úkor cyklodopravy.

Rekonstrukce je v přípravě. Až proběhne a vy tam pak nebudete moct kde zaparkovat, nebo zůstanete stát v koloně, vzpomeňte si, kdo určil priority a kdo zadal práci projektantovi. Ten někdo bude nejspíše v té době už politická mrtvola, avšak stále se bude považovat za někoho, kdo proti automobilismu nic nemá. I když jeho činy z dob náměstkování tomu neodpovídaly.