Na připravovaný systém parkovacích zón, který má z obyvatel Brna vytáhnout peníze, nejsou peníze. Magistrátu se nepodařilo zajistit dotaci, takže projekt posouvají až na další volební období.

Požádali jsme ministerstvo dopravy o podklady k rozhodnutí žádosti o dotaci a přinášíme vám výběr nejdůležitějších dokumentů.

Dotace měla zřejmě zabít dvě mouchy jednou ranou: byla určena na parkovací systém, což v sobě zahrnuje jak informační systém organizace a bezpečnosti dopravy včetně informačních webových stránek (které byly slibovány před rokem), tak kamerový dohled v historickém jádru města. Ten měl být zaveden jako náhrada závor v centru Brna.

Nejprve se podíváme na harmonogram projektu:

harmonogram projektu parkovaci system

Projekt se evidentně vůbec nedařil stihnout podle plánu, webové stránky měly být hotové v době, kdy teprve zasedla hodnotící komise ministerstva. Další důležitou součástí projektu je rozpočet:

rozpocet projektu parkovaci system

Namísto 90 milionů Kč za závory to máme 50 milionů Kč za informační systém, kamery za 4,6 milionu Kč a webové stránky za 400 tisíc Kč. Cena softwarové stránky věci (10 milionů Kč) i kamer nám přijde přiměřená, cena hardware k informačnímu systému vůbec – 40 milionů Kč a k němu dalších 20 milionů Kč za údržbu a provoz na dalších 5 let je opravdu hodně.

Navržené hardwarové řešení obsahující redundantní serverovou infrastrukturu, diskové pole, virtualizační blade servery, zálohovací server a síťové prvky se nám jeví jako zbytečně robustní, slovy projektu „masivní serverové řešení“. Bavíme se tu o vylepšeném parkovacím automatu pro řádově desítky tisíc uživatelů denně, ne o výpočetním clusteru. Ta cena by mohla být bez problémů čtvrtinová. Ale chápeme, že lidé mimo obor tomuhle moc nerozumí a prostě tu cenu akceptují. Z cizího krev neteče a místní ajťáci přece potřebují drahé hračky.

K hodnocení ekonomické efektivnosti byl sepsán celý dokument:


Hodnoceni ekonomicke efektivnosti_Parkovaci system

V něm nás nejvíce zaujalo, že předpokládaná úspora pro jednoho uživatele je 1 hodina ročně. To je čas, který člověk stráví na úřadě, když jde žádat o vydání parkovacího oprávnění. Toho parkovacího oprávnění, které doteď nebylo potřeba. Bravo.

Informace o kamerovém dohledu v centru města naleznete v dokumentu s názvem Systém regulace parkování v cetrální [sic] části města Brna:

Brno_kamery_etapa1_fin - Technicka zprava

Kamery mají být umístěny na těchto místech:

Tento systém má umožnit automaticky řešit přestupky spáchané neoprávněným vjezdem do pěší zóny nebo dopravně omezené zóny. Nejsme zrovna nadšeni z toho, že se plánuje další sledování občanů na ulici za jejich vlastní peníze, které je poměrně snadno zneužitelné.

A teď se dostáváme k tomu hlavnímu, k popisu záměru projektu:

Zаmer projektu_Parkovaci system

Je v něm objasněno fungování parkovacího systému, včetně nastínění rezidentního parkování. Systém má mít spoustu komponent:

system sobd

Není to tedy pouze parkování, ale i úsekové měření rychlosti, jízda na červenou, vážení vozidel a spousta funkcí, které s parkováním souvisí jen vzdáleně. Megalomanství z projektu přímo čiší.

Žádost o dotaci posuzovala 11. dubna 2017 komise ministerstva:

Souhrn_Hodnotici soubor OPD_SC_2 1.3_mesta_kveten2016_Brno parkovаni

A problém nastal hned ve třech aspektech: projekt podle komise nebyl relevantní a neměl kvalitní dokumentaci a finanční kvalifikaci. Získal pouze 17 bodů ze 42 možných.

  • Relevantnost chyběla z toho důvodu, že projekt sám o sobě nic nezlepší, jenom vytvoří jakýsi „hardwarově náročný backoffice“ pro plánovaný provoz systému rezidentního parkování.
  • Dokumentace nebyla dostatečně kvalitní, protože byla založena na předpokladech, které nejsou projektem řešeny a nejsou ani ošetřeny analýzou rizik. Nebylo také možné z předložených podkladů posoudit celkový socioekonomický dopad zavedení rezidentního systému parkování.
  • Finanční kvalifikace byla zpochybněna, protože aplikace umožňující úhradu parkovného přímo souvisí s provedením platby a tudíž by náklady na její vývoj a provoz měly být zohledněny ve výši ceny parkovného. V takovém případě není důvod, aby byla hrazena z dotací.

Komise navíc uznala, že projekt je vysoce rizikový a že v něm možná dojde ke zpoždění. Jak se ukázalo vzápětí, tato možnost se naplnila.

Stejně jako komise se podivujeme nad tím, že spousta věcí je bráno jako samozřejmost a magistrát se nijak nepokouší argumentovat. V záměru projektu je například uvedeno: „Projekt je zaměřen na podporu zkvalitnění systému organizace dopravy na území města Brna. Přispěje tak i ke snížení dopravního přetížení, zamezení zbytných jízd při hledání parkovacího místa, tím i snížení spotřeby energie a snížení emisí.“ Tato silná tvrzení nejsou nijak doložena, berou se jako fakt. A tak to je u rezidentního parkování se vším.

Nedivíme se, že ministerstvo žádost zamítlo. Přesto došlo dne 16. června 2017 na žádost magistrátu k přezkumu předchozího hodnocení komise:

Zаpis z jednаni Prezkumne komise_16.6.2017 SC 2.3

Přezkumná komise všechny námitky magistrátu zamítla jako nedůvodné. Máme tedy od kamer v centru a rezidentního parkování na nějakou dobu pokoj. To však neznamená, že bylo od těchto projektů upuštěno nadobro. Budeme si muset dávat dobrý pozor na to, koho do příštího vedení města zvolíme, protože je velká šance, že další zastupitelé budou s vidinou snadno získaných peněz do rozpočtu chtít na tyto projekty navázat.