S místostarostou MČ Brno-Židenice Petrem Kuncem (TOP 09) jsem relativně nedávno na sociální síti diskutoval o tom, zda ve městě existuje prostor pro budování nových parkovacích míst. On je toho názoru, že neexistuje. Já jsem toho názoru, že ano.

IMG_1888

S ohledem na to, že bydlím na Brně-severu, jsem v této městské části vybral několik míst vhodných pro řešení nedostatku parkovacích stání.

Lesná

Unikátní sídliště projektované v dobách, kdy nebylo vlastnictví osobních automobilů tolik rozšířené jako dnes. Bez zásahů do stávající podoby sídliště se nedostatek parkovacích míst vyřešit nepodaří. Tyto zásahy však nemusí být tak zásadní. Strategie parkování předpokládá v lokalitě Lesné dva parkovací domy.

Jeden v ulici Okružní a druhý v ulici Heleny Malířové. Můj osobní tip je ještě Haškova, na stávajícím parkovišti při bytovém domě č. 17. V minulosti zde takový záměr existoval, bohužel nebyl realizován.

Snímek obrazovky 2017-09-05 v 22.58.28

Snímek obrazovky 2017-09-05 v 22.58.37

Snímek obrazovky 2017-09-05 v 23.00.52

Tři parkovací domy pro Lesnou by pro začátek stačily, i když si dovedu představit, že si toto sídliště zaslouží mnohem rozsáhlejší a komplexnější řešení. A to i s ohledem na další plánovanou výstavbu (Obzor a aktuálně budovaný objekt v ul. Dusíkova na místě John Silver Taverny).

Černá Pole

Tato čtvrť nemá tolik volných ploch jako Lesná, přesto je zde možné parkování řešit. Důkazem je parkovací dům ve dvorním traktu bytového domu „Freundschaft“ na adrese Merhautova 13. Ten v rámci rekonstrukce celého objektu vybudovala městská část. V dohledné době by měl rezidentům nabídnout přes sto parkovacích míst k dlouhodobému parkování.

Černým Polím doufejme uleví i plánovaný parkovací dům v objektu Dětské nemocnice.

Pro parkování se rovněž jeví jako ideální objekt nevyužitých kasáren.

V minulosti se rovněž pracovalo s myšlenkou podzemního parkování pod parkem Stanislava Krátkého mezi ulicemi Merhautova, Mathonova, Zemědělská a Venhudova.

Husovice

V Husovicích není příliš volných ploch, stejně jako v případě „Freundschaftu“ by ale bylo možné pracovat s dvorními trakty bytových domů ve vlastnictví města. Pro obě čtvrti pak rovněž platí nutnost budovat nová parkovací stání v rámci rekonstrukcí jednotlivých ulic. Typickým příkladem může být Elgartova, kde se v rámci iniciativy tamních obyvatel podařilo upravit projekt a parkování vzniklo po obou stranách ulice.

Co říct závěrem?

Stále existuje dost prostoru pro budování nových parkovacích míst, aniž by se muselo významně měnit stávající využití konkrétního území. Řešení nedostatku parkování není v restrikcích vyplývajících ze zelených ideologií. Řešení je v konstruktivním přístupu, který zohlední reálné potřeby občanů. Během relativně krátké doby věnované tomuto článku jsem našel několik vhodných míst pro řešení nových parkovacích stání. Jistě by jich úředníci a politici našli více, pokud by chtěli. Stačí se dívat kolem sebe. Pouhé konstatování, že není kde parkovací místa stavět, voliče pravděpodobně příliš neuspokojí.

 

Jan Mandát, předseda spolku