Rozkopané město nedráždí jen řidiče. Komplikuje život chodcům, cyklistům i městské hromadné dopravě. Jak se pracuje na Kolišti jsme již psali, podobný poznatek máme z křižovatky Provazníkova/Karlova, kde během víkendu stavební stroje spokojeně odpočívají. Abychom byli spravedliví, zmíníme ještě rekonstrukci kolejí na třídě Generály Píky, kde se pracovalo v pátek (21. července) až do osmé večerní a dělníci se na místě pohybovali i během víkendu. Na některých stavbách se tedy pracuje s potřebných nasazením, na některých nikoliv.

Domníváme se, že je to způsobeno tím, že chybí jednotná koncepce, která by měla pro koordinaci dopravních staveb existovat. Že nic takového zjevně neexistuje, je vidět v letních ulicích města Brna každý den. Chtěli jsme si tuto skutečnost ověřit oficiální cestou. Poslali jsme na Magistrát města Brna žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď nás poněkud překvapila.

koordinace-dopravnich-staveb

V loňském roce se na sociálních sítích vyjádřil náměstek pro dopravu Bc. Matěj Hollan v tom smyslu, že na investičním odboru MMB vznikne pracovní pozice úředníka odpovědného za koordinaci dopravních staveb. Skutečnost je ale taková, že „ve vztahu ke statutárnímu městu Brnu není v pracovním poměru osoba, která by měla v náplni práce koordinaci dopravních staveb a za tuto činnost nesla odpovědnost“. Slibovaný úředník pro koordinaci tedy neexistuje.

Méně překvapivé je už sdělení, že „Statutární město Brno nemá metodiku koordinace dopravních staveb“. To ostatně pociťují na vlastní kůži všichni, kteří se po Brně pohybují.

Kromě toho jsme názoru, že pro koordinaci dopravních staveb nestačí zřídit jedno úřednické místo. Tento úředník by měl vést celou pracovní skupinu složenou ze zástupců města, kraje, ŘSD a Policie ČR, jež by všechny stavby komplikující průjezd městem koordinovala s dostatečným předstihem. Nepotřebujeme více úředníků, potřebujeme mezi nimi lepší spolupráci, aby pravá ruka věděla, co dělá levá. Nesmí docházet k podobným situacím jako k té u Olympie na podzim 2015. Nedávno zveřejněná mapa koordinace výkopových prací je sice úžasná, ale sama o sobě situaci nezlepší.

Nulová snaha na zlepšení pohybu přes rozkopané město se kompenzuje rádoby vtipnými bannery na stavbách. Za zvláštní zmínku pak stojí web Kopeme za Brno, respektive konkrétní citace z tohoto webu: „Dlouhotrvající a komplikované rekonstrukce dokáží lidem ve městech pořádně potrápit život. Je to nutné zlo, které nás učí trpělivosti. S HUMOREM JDE ALE VŠECHNO LÉPE, proto i my se snažíme brát rekonstrukce v našem městě s humorem.“

Brno skutečně bere dopravní stavby s humorem. Nejen, že se občanům na internetu vysmívá, nemá ani úředníka odpovědného za koordinaci a nemá ani příslušnou metodiku.

Takže až se na „příjemnou“ hodinku zdržíte v koloně na Kolišti, opakujte si: S HUMOREM JDE VŠECHNO LÉPE.

Za spolek Brno autem Jan Mandát, předseda