Ve článku o absurditách rezidentního parkování jsme zmiňovali, že držitelé kartičky ZTP (vozíčkáři a další zdravotně postižení) budou nuceni v systému využívat parkovací automaty.

Jeden z našich příznivců, který se podepsal jako jistý anonymní invalida, kterému auto dává svobodu pohybu, této absurditě nemohl uvěřit, proto se dotázal na magistrátu, zdali tomu je opravdu tak:

„Nikde jsem v materiálech nenašel, jak rezidentní parkování ovlivní invalidní občany s parkovacím průkazem pro osobu zdravotně postiženou. Budou moci parkovat v modrých zónách, nebo se na ně zapomnělo a budou muset fungovat jako jakýkoli jiný návštěvník?“

Následně mu přišla odpověď v tomto znění:

„Pro držitele ZTP budou určena vyhrazená stání pro invalidy, kterých oproti současnému stavu přibude a držitele karty zde budou parkovat zdarma (registrační značku auta budou muset zadat do systému prostřednictvím Osobních stránek uživatele, aby byla možná kontrola). Na ostatních místech budou platit parkovné dle běžného ceníku.“

Náš příznivec k tomu uvádí, že parkovací průkaz pro zdravotně postižené je přenosný mezi vozidly a vázán na osobu s průkazem ZTP. Jakékoliv vázání parkovacího průkazu na registrační značku vozidla odporuje jeho smyslu a je vidět, že tvůrce předpisu pravděpodobně nerozumí (nebo nechce rozumět) tomu, jak průkaz funguje.

Dále v současnosti platí, že osoba s průkazem ZTP s vozidlem s parkovacím průkazem může bezplatně stát na jakémkoliv parkovacím místě či parkovišti, pokud toto neprovozuje soukromá firma, která tuto možnost (ve většině případů) nenabízí. Rezidentní parkování tuto zvyklost naruší — parkování na veřejném prostranství invalidům náležitě zpoplatní a zkomplikuje. Co se týče vyhrazených míst pro invalidy, dle jeho zkušeností někde nejsou vůbec, jinde je jich zbytečně mnoho.

Politici a úředníci na brněnském magistrátu, kteří jsou zodpovědní za koncepci rezidentního parkování a kteří mají jindy plná ústa solidarity, se vydali cestou plošného výběru peněz z parkovného a pokut bez ohledu na život lidí s postižením. Záminkou jim je historka o údajném zneužívání parkovacích průkazů v Praze ve velkém. Jak poznamenává závěrem náš příznivec, tak i kdyby to byla pravda, tento nešvar přece nemůže řešit vyhláška města o parkování.