Dnes (19. ledna 2017) jedná Sněm starostů jednotlivých brněnských městských částí. Na pořadu jednání je také návrh harmonogramu projednání základních dokumentů k realizačnímu projektu na rezidentní parkování.

Dostal se nám do rukou podklad jednání.

Zaujal nás zejména uvedený Fond mobility. Na schůzce 5. září 2016 nás náměstek primátora Bc. Matěj Hollan informoval, že v rámci budování rezidentního parkování bude zřízen i tento fond. Prostředky získané z poplatků za rezidentní parkování (a nejspíše i vybraných pokut) podle něj měly být do tohoto fondu převáděny a následně reinvestovány zpět řidičům na parkovací místa a dopravní opatření.

Podle aktuálně dostupných materiálů má být využití prostředků fondu však zcela odlišné:

  • opatření pro pěší a cyklistickou dopravu,
  • BESIP (zkvalitnění zastávek MHD, pěší doprava – bezpečné přechody, bezpečná cesta do školy, K+R u ZŠ a MŠ, apod.),
  • zajištění obslužnosti P+R hromadnou dopravou,
  • k propagaci mobility v souladu s Akčním plánem udržitelné městské mobility pro město Brno,
  • poskytování finančního příspěvku na výstavbu veřejných parkovacích míst statutárního města Brna,
  • finanční zajištění organizace dopravy v klidu a budování, údržby a provozu (aktivit) Městského parkovacího systému (dále jen „MPS“) prostřednictvím Organizátora dopravy v klidu pověřeného Radou města Brna,
  • refundace MČ za nerealizovaná vyhrazená parkovací stání ve smyslu nařízení statutárního města č. xx/2017, kterým se vymezují místní komunikace … (nerealizované příjmy z místních poplatků ve výši nejvyššího příjmu vypočteného za roky 2012-2016).

Investice do parkování jsou v tomto výčtu až na pátém a šestém místě a není úplně jasné, zdali je záměrem skutečně navýšit počet parkovacích míst. Naopak zcela předvídatelně je na prvním místě cyklistická doprava. Magistrát tedy bude po zavedení nešťastného systému rezidentního parkování vybírat peníze od řidičů, aby je investoval do cyklistů.

Sdělil nám pan náměstek Hollan zavádějící informaci o využití Fondu mobility, nebo se priority vedení města během několika měsíců změnily? To nemůžeme s určitostí říct. Co však můžeme konstatovat s naprostou jistotou je, že vedení města v horizontu následujících let plánuje zejména omezovat řidiče (rezidentní zóny, úsekové měření, závory v centru) a reinvestici takto získaných prostředků do cyklodopravy, která se na brněnské přepravní kapacitě podílí (dle Plánu mobility) 2 %.

Proč se vedení města nesnaží ulehčit život řidičům, když individuální automobilová doprava zajišťuje 39 % přepravní kapacity? Proč se stále preferuje cyklistika (což je pro nás v brněnských podmínkách spíše sezónní sport než hromadný způsob přepravy) na úkor ostatních?