Brněnský participativní rozpočet, známý pod marketingovým názvem Dáme na vás, probíhá letos poprvé. A my jsme do něj přihlásili celkem čtyři projekty, z toho se dva dostaly do finálního hlasování a jeden z nich, nazvaný Bezpečný „nekruhový“ objezd na Lesné, má stále šanci uspět. Až do dnešní noci (tedy do středy 22. listopadu 2017, 23:59:59) pro něj můžete hlasovat.

Pokud máte místo trvalého pobytu v Brně, prosím, podpořte nás. Je to jednoduché, hlasování vám nezabere více než pět minut – stačí vyplnit datum narození, číslo občanského průkazu a můžete vyjádřit svůj názor. Konkrétně tento náš projekt je užitečný tím, že zvýší dopravní bezpečnost na Lesné, aniž by došlo k výrazné změně dopravního značení.

A jaký je náš názor na participativní rozpočet?

Předně musíme pochválit organizaci projektu: koordinátorky byly nápomocné a ochotné, webové stránky přehledné a vše proběhlo hladce a bez větších komplikací. Kéž by všechno v Brně fungovalo takto. Přestože se naše názory se zodpovědným politikem, panem Koláčným, v lecčems liší, uznáváme, že tady odvedl dobrý kus práce.

Otázkou je, kolik to celé stálo. Nemáme na mysli realizační náklady jednotlivých projektů ve výši 20 milionů korun, ale režijní náklady. Spolek Brno+ v červenci psal o 1 milionu korun, touto dobou už jistě budou náklady několikanásobně vyšší. Stály tyto vynaložené prostředky za to? To zjistíme až po realizaci vítězných projektů.

Co se týče návrhů, pro které lidé hlasují, v době psaní tohoto textu byly „nad čarou“ duplicitní projekty tanečních altánů a také duplicitní projekty obsahující záchody na Kraví hoře. Možná by stálo za to kontrolovat vložené návrhy, zdali se nepřekrývají s jinými.

Ze všeho nejvíce nás zklamal přístup Odboru dopravy. Při veřejném představování participativního rozpočtu jsme byli ujišťováni, že nebude záležet na názoru úředníků na konkrétní projekt, že budou posuzovat jen a pouze proveditelnost projektu. Dají na nás, jsou totiž Brno.

Realita je taková, že Odbor dopravy zamítne to, co se jeho úředníkům nelíbí. Příklady vyjádření k zamítnutým projektům:

  • Zrcadlo aneb co se skrývá za keřem: „Vzhledem k velikosti křižovatky není zrcadlo vhodným řešením, nicméně problém vzniká nedostatečnou péčí o zeleň, jež by v této poloze neměla být vyšší než 70 cm. Na Brněnské komunikace byl dán podnět na zlepšení správy zeleně.“
  • Parkování na ulici Drobného: „[…] Vzhledem k šířce chodníku (asi 3 m) není vhodné umístit parkování na chodník.“
  • Odbočení u Domini parku: „Odbočující auta by tvořila překážku v provozu a snižovala plynulost provozu na komunikaci. Vzhledem k nedávné rekonstrukci a výstavbě parkovacího domu byla tato možnost prověřována a zamítnuta.“
  • Zelená vlna pro Vinohrady: „Technicky proveditelné, ale systém křižovatek je plně v kompetenci Brněnských komunikací, který nepočítá s koordinací uvedeného tahu. Je to především z popudu Policie ČR ke zvýšení bezpečnosti, zejména chodců.“

Jistě můžete namítnout, že Odbor dopravy má více informací než občané a ví, co je dobré, ale nemá být podstata participativního rozpočtu v tom, že si občané odhlasují, co jim vyhovuje? Pokud je projekt proveditelný (v souladu se zákony a město má prostředky na jeho uskutečnění), proč by měl být zamítnut jenom z toho důvodu, že má úředník na Odboru dopravy jiný názor?