V Brně byla spuštěna služba Uber, kterou jsme jako první vyzkoušeli a popsali v recenzi. Uber je levnou alternativou pro klasické taxi, jízdy se objednávají přes mobilní aplikaci a jsou hrazeny bankovní kartou. Oponenty Uberu jsou provozovatelé klasických taxislužeb, kteří mu vyčítají dumpingové ceny a obcházení zákona. Provoz taxislužby je dnes limitován řadou různých omezení: musí dodržovat podmínky koncese, vyhláškové ceny, používat taxametry apod. Oproti tomu Uber tvrdí, že provozuje pouze spolujízdu (nikoliv taxislužbu), a proto jejich řidiči nemusí dodržovat žádná omezení. O problematice již informoval Brněnský deník a také iDnes. Reportáž byla k vidění v České televizi.

My jsme se v pondělí 6. února 2017 zúčastnili jednání zástupců brněnských taxislužeb a vedení magistrátu. Schůzky se kromě náměstka pro dopravu Matěje Hollana a vedoucího odboru dopravy Vladimíra Bielka zúčastnili také zástupci City Taxi, Impuls Taxi, Ave Taxi a zástupci Cechu brněnských taxikářů. Přijeli také dva pražští taxikáři, kteří referovali o svých zkušenostech s Uberem, který v jejich městě působí již několik let.

Taxikáři upozorňovali zejména na rozpor působení Uberu se zákonem o silniční dopravě a živnostenským zákonem, kdy fakticky provádí taxislužbu, ačkoliv se tváří jako spolujízda. Dále popisovali bezpečnostní riziko — Uber řidiče kontroluje jen podle naskenovaných dokumentů. Vozidlo není označené a nemáte tak jistotu, s kým jedete. Řidiči často neznají město a jízda se tím podle nich neúměrně prodražuje. Navíc uvedli, že Uber dynamicky mění ceny podle poptávky, takže nikdy nevíte, za kolik přesně do cíle dojedete. Domnívají se, že Uber často nasazuje dumpingové ceny a doplácí tak řidičům ze svých peněz s cílem zlikvidovat konkurenci. Taxikáři se obávají, že v důsledku působení Uberu jich může až polovina přijít o obživu. Zástupkyně pražských taxikářů popsala své zkušenosti, kdy tamní magistrát na záležitost Uberu nedokázal vůbec reagovat. Dnes na území Prahy jezdí, podle jejích slov, přes tisíc nelegálních řidičů a magistrát je nezvládá kontrolovat. Mluvila o tom, že auta bývají vedena na schránkové firmy, řidiči jsou často cizího původu a přijímají hotovostní platby, ke kterým nevystavují doklady, a vyhýbají se správnímu řízení.

Taxikáři podle svých slov provedli přes 40 kontrol Uberu za asistence policie, které navíc zdokumentovali. Po vedení magistrátu důrazně požadovali, aby podal návrh na vydání předběžného opatření a tím a zamezil Uberu v podnikání na území města Brna.

Náměstek Hollan ve shodě s vedoucím odboru dopravy Bielkem prohlásil, že celou věc předají právníkům. Taxikáře mají o dalším postupu informovat v pondělí 13. února 2017.

Za náš spolek jsme toho názoru, že není možné na jedné straně striktními pravidly svazovat standardní taxislužby a na druhé straně pak tiše tolerovat podnikání, které tyto předpisy nerespektuje. Jednotná pravidla musí platit pro všechny. Na druhé straně by ale mělo město zvážit zvolnění předpisů tak, aby se osobní přeprava mohla rozvíjet a dynamicky reagovat na požadavky trhu. Celou situaci budeme bedlivě sledovat. Už jen proto, že pan náměstek Hollan je v těžko udržitelné situaci, kdy tvrdí, že je fanoušek Uberu a také podpory minimálního omezení pro podnikatele, přičemž zároveň taxikářům slíbil proti Uberu rázně zakročit.

Jan Mandát, předseda spolku