Zastupitelstvo města Brna včera (13.12.2016) schválilo bod jednání číslo 36 – posouzení projektu “Parkovací systém”.

15554667_10206076697675961_324535564_n

V praxi to znamená další krok směřující k uzavření centra Brna závorovým systémem a to za astronomickou částku 92.227.000,- Kč.

V rámci připomínek občanů vystoupil na jednání zastupitelstva místopředseda našeho spolku David Pokorný s následujícím příspěvkem:

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

jmenuji se David Pokorný a jsem aktivním členem spolku Brno autem.

Poslední dobou jsem bohužel z vašich kroků, a hlavně z kroků Rady v oblasti dopravy velmi rozpačitý. A tou pověstnou poslední kapkou, která mě přiměla veřejně promluvit na dnešním zastupitelstvu je bod číslo 36 ‘Projekt Parkovací systém – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření’, který je součástí doporučeného programu právě probíhajícího jednání.

Z dokumentů, které mám k dispozici, jsem pochopil, že se jedná o zavedení kamerového a závorového systému okolo historického centra Brna. Závory by se měly nově objevit v ulicích Solniční, Dvořákova a Orlí, kamery pak v dalších čtyřech vybraných lokalitách. Projekt já osobně považuji za zbytečný, jelikož vjezd do centra města je již nyní dostatečně regulován systémem pěších zón a zón s dopravním omezením. Například vjezd do části Veselé, potažmo Dominikánského náměstí, dnes intenzivně hlídá městská policie. Na kritických místech by tedy dle mého stačilo zvýšit přítomnost strážníků. Ovšem hlavní důvod, proč s takovýmto řešením zásadně nesouhlasím, je jeho enormní cena. O těchto restrikcích se začalo mluvit už letos v březnu, kdy bylo slíbeno, že náklady nepřesáhnou částku třiceti milionů. To se bohužel nepodařilo splnit, v dnešní podobě projektu je navrhován rozpočet více než třikrát vyšší – konkrétně se jedná o 92 277 000 korun.

Výsledkem má být zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Ale jak zvýší plynulost dopravy závory? Proč je potřeba za desítky milionů regulovat to, co je dnes již regulováno? Argument, že projekt bude z větší části hrazen z dotačních prostředků, neobstojí. Za tyto peníze se mohly například opravit silnice nebo chodníky nebo se z těchto prostředků mohly kofinancovat skutečně účelné projekty.

Já vás žádám, pečlivě si rozmyslete, jestli je další regulace dopravy v centru Brna nutná, jestli je zapotřebí ji provést zrovna pomocí kamer a závor a jestli je cena přes 92 milionů opravdu adekvátní. Já si myslím že ne a pevně věřím, že se zde dnes najde alespoň 28 zastupitelů se stejným názorem. V centru města totiž nejsou jen obchody. V centru města je i množství úřadů a veřejných institucí. Nezhoršujte již tak špatnou dopravní situaci v centru, nevyhazujte naše peníze oknem, dělejte politiku pro lidi. Centrum města potřebuje kompaktní dopravní obslužnost, nikoliv vjezd přes závory pro pár vyvolených.

Děkuji za pozornost.