Křižovatka pod Lesnou je velmi specifická. Svým tvarem připomíná kruhový objezd, avšak ve smyslu osazeného dopravního značení kruhovým objezdem není. Zatímco na kruhovém objezdu má obvykle vozidlo uvnitř kruhu přednost před vozidly vně kruhu, na Lesné to máme přesně naopak. Vozidla uvnitř kruhu totiž dávají vozidlům vně kruhu přednost v jízdě (klasická přednost zprava).

Tvar křižovatky méně pozorné řidiče mate a už jsem byl svědkem několika nehod a situací, kdy nebylo ke srážce daleko. Tuto křižovatku při budování Lesné vymyslel někdo velmi „kreativní“, kdo si následky takto vyprojektované křižovatky nedovedl domyslet. Negativní reakce řidičů si pamatuji již z dob, kdy mne táta ještě jako dítě vozil k lékaři na polikliniku a pokaždé neskrýval své rozhořčení nad tím, jak je tato křižovatka špatně řešená.

Poslední negativní zkušenost mám z dnešního dne, kdy mi řidič jedoucí po vnitřní straně křižovatky nedal přednost a vytlačil mne do druhého pruhu. Po zkušenostech z minula už nerespektování značení na této křižovatce předvídám a preventivně jsem zpomalil a přejel do pravého pruhu, kde naštěstí nic nejelo.

Po této zkušenosti jsem se rozhodl zapátrat, kdy jsem začal na problematiku tohoto dopravního paskvilu upozorňovat a co se vlastně stalo a nestalo.

V diskuzi na sociální síti jsem začátkem letošního roku zachytil velmi pěkný příspěvek pána, jehož jméno si teď nevybavím a omlouvám se, že ho tedy neuvádím jako autora. Tento pán navrhoval velmi zajímavou a jednoduchou úpravu křižovatky pod Lesnou tak, aby se zpřehlednila a omezily se možné kolize. Obrázek s návrhem přikládám:

kruhac-lesna

oddelovaci-znaceni

S průvodním komentářem jsem tento návrh adresoval panu starostovi Malečkovi 30. ledna 2016. Dne 11. února 2016 jsem dostal odpověď, že návrh na přeznačení “rondelu” bude předán do komise dopravy. Další zpráva následuje zcela nečekaně až 26. září 2016 s tím, že komise bezpečnosti a dopravy při Radě MČ Brno-sever schválila dne 19. září 2016 následující usnesení:

Komise bezpečnosti a dopravy doporučuje RMČ předat podnět na OD MMB k posouzení a k doporučení optimálního řešení (minimálně zvýraznění DZ „Dej přednost v jízdě“). Jednomyslně schváleno.

Návrh na přeznačení křižovatky pod Lesnou se tak dostal na jednání po skoro osmi měsících. Značená je k dnešnímu dni (17. listopad 2016) stále stejně špatně. A já až zítra vyjedu, budu dávat pozor, aby mi nějaký zmatený řidič, považující křižovatku pod Lesnou za „kruháč“, nenaboural do auta.

Článek bych uzavřel parafrázováním klasika: „Chcete-li něco ne-vyřešit, předejte to orgánům místní samosprávy.“

Jan Mandát, předseda spolku