Radnice Brna-střed pořádala 10. ledna 2017 odborný workshop s názvem Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025. Obsahem workshopu měla být diskuze nad problémy a příležitostmi v dopravě, které se dotýkají území městské části Brno-střed ve vztahu k přípravě strategického plánu rozvoje.

Workshop Brno-střed

Celé setkání trvalo dvě hodiny, takže se stihla probrat pouze část témat, přesto jsme rádi, že jsme byli pozváni. Měli jsme možnost seznámit se s lidmi, kteří se v Brně zabývají dopravou, a zjistit něco o jejich pohledu na věc.

Úvodem nám zástupci společnosti GaREP, spol. s r.o. představili záměr přípravy strategického plánu pro Brno-střed. Z prezentace se nám líbil zejména slajd popisující napojení na nadřazenou dálniční a silniční síť. To je něco, co chceme dlouhodobě prosazovat a o čem se domníváme, že to ulehčí život nejen řidičům, ale i dalším obyvatelům. Brno potřebuje, aby byl dobudován městský okruh, rozšířena D1, postaveny dlouho připravované rychlostní komunikace D43 a D52 a aby se někdo, kdo pouze projíždí, nezasekl v zácpě v centru. Ušetří se tak kromě času a nervů řidičů i životní prostředí.

Workshop Brno-střed

Účastníci po nastínění témat měli možnost ostatním prozradit, co je na dopravě nejvíce trápí, případně dodat návrh možného řešení. V rámci této debaty zaznělo několik zajímavých názorů, které se zde pokusíme ve zkratce reprodukovat.

Od paní místostarostky za zelené Jasny Flamikové jsme se dozvěděli, že problémem je příliš rozvinutá individuální automobilová doprava. Podle paní místostarostky odrazují auta parkující v ulicích občany od pohybu pěšky a maminky s kočárky tak zakopávají na ulicích o zaparkovaná auta.

Pan Michal Šindelář ze spolku Brno na kole považuje za velký problém špatnou komunikaci s občany. Regulace parkování je podle něj nevyhnutelná a lidé se prý bojí jezdit na kole kvůli bezpečnosti, přičemž rozvoji cyklodopravy v Brně vůbec nevadí kopcovitý terén.

Mile nás překvapily názory paní Zdeňky Šamánkové z Oddělení koncepce dopravy. Prohlásila, že doprava není samoúčelná, ale lidé zpravidla jezdí auty proto, že se potřebují dopravovat. Dopravu generuje způsob využití území, tedy doprava se ve městě odvíjí od potřeb jejich obyvatel. Obává se, že při výraznější regulaci parkování bude docházet k opouštění obyvatel centrum města.

Za Brno autem jsme za největší problém dopravy v centru města označili pomalou výstavbu Velkého městského okruhu. Jeho dokončení by odvedlo značnou část tranzitní dopravy z centra. Prezentovali jsme naše stanovisko, že stavbu okruhu by mělo mít město ve své režii (respektive prostřednictvím Brněnských komunikací), protože by to výrazně zjednodušilo a urychlilo celý proces výstavby. Také jsme nadhodili nápad snížit poplatky ve veřejných parkovacích domech, aby je řidiči začali více využívat.

Pan Miloslav Adam ze speciálního stavebního úřadu Brna-středu se zmínil o nedostatku koncepce v přípravě dopravních staveb, například při řešení dlažeb, kdy je v každé ulici jiný druh a zpravidla nevydrží stávající dopravní zatížení. Dopravní značení různých zón a omezení ve středu města by podle něj mělo být jednoduché a pro řidiče srozumitelné.

Referent Brna-středu Jakub Kutílek se domnívá, že nemá smysl čekat na dokončení výstavby městského okruhu a město by se mělo rozhodnout pro radikální řešení a některé ulice pro auta zavřít. Brno je podle něj v zajetí aut a balancování využití veřejného prostoru se neděje demokraticky.

Místopředseda Komise výstavby, územního rozvoje a strategického plánování Brna-středu Jakub Kořínek (ŽTB) nastínil, že město by mělo vice hlídat placení parkovného v centru. Mělo by dojít k obrácení logiky, kdy se ve středu města parkuje, místo toho, aby se do něj dojíždělo hromadnou dopravou. Smysl podle něj má takzvaný sdílený prostor, kdy dojde ke zrušení dopravního značení a účastníci provozu jsou pak ohleduplnější k sobě navzájem.

Další člen této komise Aleš Stuchlík (také ŽTB) je toho názoru, že náměstí a ulice jsou přítomností zaparkovaných automobilů degradovány na dopravní stoky.

Antonín Havlíček, vedoucí útvaru dopravního inženýrství Brněnských komunikací, a.s. se zmínil o přípravě záměru studie proveditelnosti nízkoemisních zón v centru města. K nízkoemisním zónám publikujeme v blízké době naše stanovisko.

Workshopu se účastnili i další lidé a názorů zaznělo mnohem více, uvádíme jenom to, co nás zaujalo. Uvítali bychom více takových setkání, třeba i úžeji zaměřených, aby z diskuze bylo možné učinit nějaké závěry.

 

za spolek Brno autem Jan Mandát & Pavel Mises