Od politiků z koalice na brněnském magistrátu a Brně-středu pořád dokola posloucháme, že všechny kandidující strany měly rezidentní parkování v programu a že občané zavedení parkovacích zón požadují. S prvním tvrzením se nedokážeme plně ztotožnit a druhé tvrzení nám dlouho vrtalo hlavou. Tak jsme se rozhodli ve spolupráci s ODS zeptat obyvatel Brna, jaký mají na parkování v Brně názor.

Nám se podařilo oslovit 1127 respondentů prostřednictvím internetového formuláře a ODS se podařilo přesvědčit v ulicích Brna celkem 165 kolemjdoucích k vyplnění anketního lístku. Zajímaly nás odpovědi na pět otázek.

Otázka 1: Souhlasíte s tím, aby bylo zpoplatněno parkování na většině území města Brna?

U první otázky jsme chtěli znát postoj k plošnému placení za parkování. Mezi odpověďmi jasně převážilo proti: 76,08 % dotázaných nechce, aby se platilo na většině území Brna, pouze 23,76 % ano.

Otázka 2: Mají být řidiči s místem trvalého pobytu v určité lokalitě zvýhodněni oproti ostatním?

Zde je potřeba zdůraznit, že pod pojmem „zvýhodnění“ si nemusíme představit pouze zavedení modrých parkovacích zón. Může to být například nějaká sleva na parkování nebo rozšířený servis pro místní. Zde byly odpovědi rozdělené: 54,72 % bylo pro zvýhodňování a 45,20 % proti němu.

Otázka 3: Dává vám smysl rozdělit Brno na parkovací zóny, podobně jako to mají v Praze?

Jasně vidíme, že respondenti jednoznačně odmítli chystaný systém parkovacích zón. Celým 77,17 % dotázaných zóny nedávají smysl, oproti tomu pouze 22,76 % ano.

Otázka 4: Informuje město podle vás dostatečně o připravovaném záměru rezidentního parkování, vzhledem k zahájení od 1. 9. 2018?

U této otázky se projevilo, že jsme se ptali v průběhu června 2018, kdy magistrát teprve rozjížděl kampaň o rezidentním parkování. Nyní by určitě dopadli lépe než tehdy: pouze 15,87 % respondentů připadalo, že magistrát informuje dostatečně a 83,59 %, že ne.

Otázka 5: Kolik jste nanejvýše ochotni platit za parkování jednoho vozidla na ulici? [Kč za měsíc]

Formulace poslední otázky se nám moc nepovedla: přestože jsme nikde nepsali o vyhrazeném (garantovaném) stání, někteří to pochopili tak, že se ptáme na ochotu platit právě za vyhrazené místo. Je tedy nutné brát výsledky s rezervou, ve skutečnosti bude ochota platit ještě nižší. V případě, že někdo uvedl rozmezí, zaznamenali jsme střední hodnotu.

Z výsledků plyne, že v průměru jsou Brňané ochotni platit za parkování na ulici nanejvýše cca 450 Kč měsíčně, typicky (tj. medián) však pouze 100 Kč měsíčně. Nejčastěji odpovídali, že odmítají platit za parkování (353 odpovědí), nebo že jsou ochotni platit nanejvýše 100 Kč měsíčně (178 odpovědí).

Rozdělení odpovědí můžeme vidět na grafu; na horizontální ose je maximální částka za měsíc parkování jednoho vozidla, na vertikální je počet respondentů:

Shodou náhod deník MF Dnes před pár dny vydal výsledky jejich vlastního průzkumu, avšak prováděném pouze na vzorku 70 lidí. Jejich zjištění je s naším ve shodě, pouze 30 % občanů souhlasí se zavedením rezidentního parkování:

Závěry obou výzkumů jsou jasné: naprostá většina lidí o rezidentní parkování nemá zájem. Nejhlasitěji tento složitý a nedomyšlený systém prosazují úředníci a politici, protože díky němu získají nové zdroje financování pro jejich aktivity.

Pavel Mises, spolek Brno autem