Přečtete si komunikaci občana Brna-středu s místostarostkou této městské části Jasnou Flamikovou a náměstkem primátora Matějem Hollanem, za kterého odpovídá vedoucí odboru dopravy Vladimír Bielko.

Identitu pána známe, na jeho žádost jsme údaje anonymizovali. Pokud máte k dispozici jakoukoliv komunikaci s vedením města nebo jednotlivých městských částí o rezidenčním parkování, zašlete nám ji prosím na info@brno-autem.cz.

Dopisy náměstku Hollanovi

Dopis místostarostce Flamikové

Reakce vedoucího odboru Bielka

Reakce místostarostky Flamikové

Pro úplnost uvádíme, že avizovaný termín zavedení rezidenčního parkování 1. května 2017 Magistrát města Brna nestíhá. Zavedení rezidenčního parkování se podle náměstka Hollana posouvá až na září 2017. A my doufáme, že se bude tento nesmyslný projekt odkládat tak dlouho, až zcela upadne v zapomnění.