Drazí cyklisté, přišlo jaro a cyklistická sezóna je v plném proudu. Dostali jsme několik požadavků, jestli bychom vám jakožto každodenní řidiči mohli poradit, jak se máte v provozu chovat, abyste předcházeli nežádoucím či přímo nebezpečným situacím. Na rozdíl od propagandy Jezdím pro Brno k tomu přistoupíme konstruktivně a nebudeme nikoho moralizovat. Už jenom proto, že někteří z nás na kole jezdí pravidelně.

1. Buďte předvídatelní

Z pohledu řidiče je naprosto zásadní, aby ostatní účastníci provozu nedělali náhlé, nečekané a zmatené manévry. Tedy aby se chovali předvídatelně.

Pro vás to například znamená, abyste dávali znamení o změně směru jízdy předtím, než se tak stane. To se dělá upažením ruky na tu stranu, na kterou hodláte odbočit. Nebo abyste se vyvarovali střídání chodníku a vozovky podle toho, jak vám to zrovna vyhovuje. Anebo nevjížděli opačnou stranou do jednosměrné ulice, kde to není vyznačeno. Nemluvě o šílenostech typu ježdění po dálnici, tam opravdu nemáte co dělat.

Kromě toho nemůžete být předvídatelní, pokud nejste viditelní. Používejte při snížené viditelnosti přední i zadní osvětlení. Rozhodně nic nezkazíte, pokud se vybavíte reflexními prvky. Pouze sebevrazi jezdí v noci neosvětleni.

2. Buďte ohleduplní

Ať už jedete po silnici, nebo po cyklostezce, snažte se brát ohled na ostatní. Nejste tam obvykle sami. To konkrétně znamená sesednout z kola na přechodu pro chodce (kde není přejezd pro cyklisty), nejezdit po chodníku (kde to není vysloveně povoleno), neproplétat se mezi vozidly, pouštět chodce na přechodu, využívat přednostně vyhrazené pruhy a cyklostezky.

Ano, neustále slýcháme od zástupců spolku Brno na kole, že se cyklisté bojí jezdit po brněnských silnicích, jenže když to vezmete po chodníku, tak jste naopak vy nebezpeční pro chodce. Ježdění po silnici není tak rizikové, když se držíte u krajnice a jste dostatečně vidět.

A bereme za samozřejmé, že jste civilizovaní a že kolo nepoužíváte jako dopravní prostředek pro cestu z hospody, kde jste požili alkohol.

3. Buďte připraveni

V tohle skautském hesle se skrývá poměrně dost moudrosti; přece jenom, polovina úspěchu je důkladná příprava. Pro cyklisty to znamená seznámit se s pravidly a udržovat bicykl ve vyhovujícím technickém stavu. Na rozdíl od automobilistů, kteří mají povinnost absolvovat autoškolu a jednou za čas i technickou kontrolu vozidla, je vám ponechána větší míra volnosti. To vás však nezbavuje odpovědnosti.

Pravidla určuje legislativa. Měli byste si důkladně nastudovat zákon o provozu na pozemních komunikacích a související prováděcí vyhlášku plus relevantní ustanovení z vyhlášky o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, abyste zjistili, jaká máte práva a povinnosti. Ne, opravdu nemůžete jezdit po přechodu a na přejezdu pro cyklisty nemáte přednost. A také na pozemní komunikaci smíte jezdit ve skupině pouze jednotlivě za sebou, ne vedle sebe. Všechno tam je popsáno, přečtěte si to.

Je přinejmenším ve vašem zájmu, aby se kolo nerozpadalo, bylo seřízené a pořádně brzdilo. Proto je vhodné ho alespoň na začátku sezóny prohlédnout a zjistit, zdali je všechno v pořádku. A přizpůsobit tomu svou jízdu. To zejména tehdy, pokud jste si pořídili módní výstřelek typu jednokolka, kolo bez přehazovačky, nebo dokonce s pevným převodem. Stejně tak byste měli mít kolo náležitě vybaveno.

Jsme si jisti, že kdyby všichni cyklisté dodržovali tato tři pravidla, předešlo by se zbytečně vyhroceným situacím a mnohdy i tragickým nehodám.

Za spolek Brno autem Pavel Mises