Archiv autora: Brno autem

Automobilová doprava a parkování v Plzni

Čtvrté největší město v České republice, Plzeň, je známé jako město vědy, techniky a piva. Je sice zhruba poloviční než Brno, avšak v některých ohledech jsou Plzeňané před námi. Jedním z nich je i vztah k automobilismu, který můžeme přičíst úzkému napojení na Německo. V lecčems by se Brno mohlo inspirovat. V Plzni tak například nenajdete nízkoemisní zóny, které byly jednoznačně odmítnuty, na rozdíl od Brna, kde s nimi koketují zelení a které jsou zaneseny v plánu mobility. Silnice jsou, i uprostřed města, dostatečně široké a napojení na nedalekou dálnici D5 příhodné. Silniční značení mi přišlo přehledné. Není problém zajet autem až přímo do historického centra (včetně náměstí Republiky) a zaparkovat takřka kdekoliv. Rozhodně z centra nikdo auta nevyhání. Radní chápou, že automobil k modernímu životu patří a že všichni všude vždy na kole či za pomocí MHD dojíždět nemohou a nebudou. Parkování je v Plzni, podobně jako v jiných městech, velké téma. Pro návštěvníka bylo vše velice pohodlné: placených parkovacích míst je (ve srovnání s Brnem) dostatek a stání ve středu města je rozdělen na několik cenových zón. Obvykle se platí přes všední dny od sedmi do sedmi. Pokud se neubytujete v úplném historickém centru, máte k dispozici parkování za příjemných 60 Kč na den (pokud ne přímo bezplatně). Možnost platby za celodenní parkování je věc, která nám v Brně rozhodně chybí. Stejně tak platba bankovkami či pomocí...

Pokračovat ve čtení

Další jednání o rezidenčním parkování

Včera, tj. 5. září 2016, jsme na MMB jednali na téma rezidenčního parkování. Ze začátku nás nemile zaskočil nesouhlas s naším zveřejňováním informací z jednání o připravovaných dopravních projektech. Vypadá to, že jsme tím dostali úředníky do úzkých, protože náš článek prý novináři považovali za oficiální vyjádření magistrátu a v novinových článcích se objevily nepřesnosti. Odteď tedy odpovědi na naše dotazy nebudou ze strany MMB bohužel zodpovídány napřímo, ale pouze přes oficiální informační kanály. Ohledně připravovaného systému rezidenčního parkování jsme se nedozvěděli nic zásadního. Budeme se proto nadále ptát. Důležitým zdrojem dotazů a připomínek jsou i naši čtenáři. Pokud vás zajímá cokoliv k rezidenčnímu parkování, napište nám do diskuze na facebooku nebo na e-mail info@brno-autem.cz. Pokud již nebudeme znát odpověď, rádi váš dotaz zařadíme do sady dotazů směřovaných magistrátu. Naše další dotazy: Co parkování o víkendech a o svátcích? Bude se taky platit? Proč bylo zvoleno „parkovací okno“ zrovna mezi 6. a 7. hodinou? Bude městská policie z vyhrazených míst pro rezidenty odtahovat nerezidenty nebo jim bude dávat botičky? Plánuje se dražší parkování pro abonenty oproti rezidentům? Pokud ano, o kolik? Co když budu sdílet auto s dalšími lidmi a budeme chtít střídavě (např. obden) parkovat každý v jiné zóně? Bude moct být jedno auto registrováno na více rezidentů či abonentů? Co když rezident využívá firemní flotilu a má tak k dispozici každý týden jiné auto? Nebude omezován limitem na...

Pokračovat ve čtení

Rezidenční parkování – otázky

V návaznosti na jednání na MMB jsme připravili k rezidenčnímu parkování dotazy, které jsme zaslali odpovědným osobám k zodpovězení. Otázky celkem komplexně vystihují naše připomínky k rezidenčnímu parkování. Postupně se objevují další sporné momenty, proto budeme rezidenční parkování připomínkovat průběžně. Další dotazy zveřejníme po jejich odeslání odpovědným osobám. Odpovědi na otázky vypsané níže uveřejníme ihned poté, co budou ze strany MMB vypořádány. Předpokládáme, že zóny bude možné vyznačit pouze na legálních parkovacích stáních. Zaniknou tak nelegální parkovací místa kde se parkování dosud tolerovalo. Máte představu, kolik procent parkovacích míst zanikne? Nebo lépe: kolik parkovacích míst je teď a kolik jich bude po zavedení rezidenčního parkování? Bude se ztráta parkovacích míst kompenzovat zavedením odstavných parkovišť nebo parkovacích domů? Kdo, kde a jak bude vydávat povolení k parkování rezidenta? Jaké mzdové náklady na úředníky to přinese? Jakou administrativní zátěž to bude znamenat pro občany? Jakým způsobem se bude za povolení platit? Kolik se plánuje vyhradit míst pro parkování nerezidentů? (Kolik placených a kolik neplacených?) Budou v oblastech s rezidenčním parkováním i neoznačená „volná“ parkovací místa? Došlo u plánovaných zón ke zjištění stávající poptávky po parkování na základě dopravního průzkumu? Byla zpracována analýza dopravy v klidu, bilance parkování v území a to nejen současného stavu, ale i včetně výhledu v navrhovaném území? Jaká relevantní alternativa bude nabídnuta mimobrněnským studentům a pracujícím? Co cizinci žijící v Brně, kteří nemohou získat místo trvalého pobytu? Kde budou...

Pokračovat ve čtení

Exkluzivní informace o rezidentním parkování v Brně

Spolek Brno autem vám jako první přináší informace k plánovanému zavádění systému rezidentního parkování. Ptali jsme se za vás a máme tak k dispozici některé informace ještě před oficiálním startem informační kampaně 1. září. Něco se tedy brzy dozvíte oficiální cestou. Podle toho, co dosud víme, je záměr rezidentního parkování v mnoha ohledech neurčitý: magistrát veškeré aspekty neprojednal a vyhrazuje si prostor pro změnu. Nejsou zatím ani stanoveny ceníky plateb za parkování, ovšem je jasné, že za parkování v Brně se platit bude ve větší míře, než dosud. Rezidentní parkování se bude zavádět po etapách. V první fázi (1. května 2017) to potká centrum města, ve druhé fázi (1. září 2017) další oblasti Brna-středu a dále se bude šířit do Králova Pole a Nového Lískovce a postupně dál. Rezidentní parkování si všechny městské části nepřejí; dosud není jasné, kde všude bude a v jakém rozsahu: v některých lokalitách se uvažuje pouze o částečném zavedení. Město bude rozděleno na oblasti (zóny). Jedna taková oblast bude pokrývat několik málo ulic a předplatitel bude moct za fixní roční poplatek zaparkovat ve své zóně, nebo v nějaké z navazujících. Výjimkou bude zóna 1-01 (historické centrum Brna), kam bude omezeno parkování (a nejspíše i vjezd) pouze pro místní. Čistě modré zóny (pouze pro rezidenty) jako v Praze se zřizovat nebudou, budou naopak  kombinované – v jedné zóně by přes den ideálně měl zaparkovat rezident (fyzická osoba s místem trvalého pobytu v...

Pokračovat ve čtení

Rezidentní parkování – postřehy občana

Přinášíme vám několik postřehů k rezidentnímu parkování od našeho podporovatele. Autor si nepřeje být jmenován. Před pár měsíci jsem se zúčastnil „veřejné diskuse“, kde vedoucí odboru dopravy magistrátu, Ing. V. Bielko, představoval plán zavádění rezidentních parkovacích zón. V úvodu jsme se mimo jiné dozvěděli, že na magistrátu na tom prý již „dělají“ devět let. Klíčový dojem z celé prezentace je ten, že celý projekt je především výmysl úředníků magistrátu. Pozoruhodné je už jen to, že tak zásadní zásah do života občanů města představoval úředník a ne zvolený politik. Otázka jistě je, proč politici z minulého i současného vedení projekt nijak nerozporují nebo rovnou podporují. Vysvětlení je snadné a nepřímo zaznělo i v zmíněné prezentaci: úředníci totiž slibují, že „vedlejším“ efektem projektu bude výrazný nárůst občanů přihlášených v Brně k trvalému pobytu (Ing. V. Bielko tuším zmínil číslo 10.000 – těžko říct, jak k tomu došel). A co plyne z více přihlášených k trvalému pobytu? Dost peněz navíc do městského rozpočtu. A to je lákadlo, kterému málokterý politik odolá. Bude víc peněz na rozdávání různým kamarádům z neziskovek na rozmanité „projekty“ nebo na uplácení vybraných skupin voličů. Podstata je v tom, že podle zákona může mít rezidentní parkování jen osoba s trvalým pobytem v místě. Takže úředníci tímto projektem zdůvodňují svoji existenci a politici jim jsou na ruku pod vidinou peněz, které budou moci rozházet. Sám Ing. V. Bielko přitom nechtěně přiznal, že klíčovým problémem je samozřejmě málo míst a to se zavedením zón...

Pokračovat ve čtení

Facebook