Archiv autora: Brno autem

Na Vinohradech rezidentní parkování nechtějí

Městská část Brno-Vinohrady se odmítla zapojit do systému rezidenčního parkování. Článek místostarosty Mgr. Jiřího Karáska velice trefně vystihuje proč. Text byl otištěn v květnovém vinohradském Informu, přinášíme část věnovanou právě rezidenčnímu parkování. Rezidentní parkování Stejně jako všechny městské části tak i Vinohrady obdržely v únoru loňského roku magistrátní výzvu k vyjádření se k realizaci zavedení rezidentního parkování přičemž tato výzva již obsahovala i patřičně zformulované (sic!) odpovědi a to ve formátu – m. č. požaduje / nepožaduje zavedení rezidentního parkování. K výzvě byl přiložen dokument Záměr realizačního projektu ke Strategii parkování ve městě Brně. Přiložený dokument je však nazýván dokumentem ze setrvačnosti. Po stránce obsahové jde spíše o kompilaci obecně platných tvrzení často ideologicky silně podbarvených s popisem jinde zavedených systémů (často ovšem nepřenosných) Souhlasem s výzvou na zavedení rezidentního parkovaní by byl podepsán bianco šek bez větších možností dalšího ovlivňování dění v řešení dopravy v klidu na Vinohradech. Otevřelo by to dveře k nejrůznějším experimentům s placeným parkováním (karta rezidenta) a ještě více placeným parkováním (karta abonenta, návštěvníka atp) to vše za současného výrazného snížení !!! počtu parkovacích míst nově vyznačovaných podle dnes platných norem. Navíc se obávám že, platby za pouhé vystavení parkovacích karet by postupně narůstaly až k několika tisícovým částkám a tyto příjmy by dále byly směrovány nikoliv na Vinohrady (kde by snad mohly být přínosem) ale přímo do pokladny magistrátu. Zdůrazňuji, že vlastnictví parkovací...

Pokračovat ve čtení

Cesty brněnských náměstků a realita brněnské dopravy ve srovnání s městy na západě Evropy

Pokud pomineme to, že kauza, která „hýbe Brnem“, je pro zbytek světa banální, můžeme říci, že problém magistrátních vozů a jimi najetých kilometrů momentálně Brnem tak trošku hýbe. Je na ní frapantních několik skutečností: ačkoliv je jasné, že vozy neužívají sami, oba pánové náměstci Hollan a Ander najedou příliš mnoho kilometrů na to, že jinak horují pro ono pověstné „zklidňování dopravy“. Nikdo neví přesně, co takové zklidňování znamená, věta: „Dopravní zklidňování ulic v centrech měst vede k tomu, že se veřejný prostor stává příjemnější…,“ [1] má nulovou informační hodnotu a nepoznáme z ní, co se ve skutečnosti v Brně plánuje. Zdá se ovšem, že z toho do budoucna kouká to, že běžní občané nebudou moci svými vozy jezdit do města tak jako dnes. Otázkou je, proč se má něco takového dít, a kde se pánové Hollan a Ander inspirovali. V zemích západní Evropy jistě ne, protože tam vědí, že životnímu prostředí (a tím pádem i lidskému zdraví, tuto souvislost je třeba brát v potaz) škodí nejméně ta doprava, která v pořádku a rychle dosáhne svého cíle a zaparkuje. V německém městě na francouzském území, citadele to nejevropštější z evropských, ve Štrasburku, zaparkujete hned vedle katedrály. Asi jako kdyby v Brně byly podzemní garáže na Náměstí Svobody. V Heidelbergu můžete parkovat hned pod radnicí, v Mannheimu téměř všude, jen u nádraží čeká přes 600 parkovacích míst. Ve Vídni, pochopitelně, hned pod Operou. Všechno to jsou významná i historická města, v určitých ohledech Brnu podobná....

Pokračovat ve čtení

Jak se v Brně káže voda a pije víno

Abraham Lincoln kdysi řekl: „Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc.“ A tak – vzhledem k tomu, že už máme polovinu volebního období za sebou – jsme se rozhodli charakter našich zvolených zastupitelů trochu prověřit. Nikoho asi nepřekvapí, že nás jako první napadl náměstek pro dopravu Bc. Matěj Hollan z Žít Brno a náměstek pro rozvoj města Mgr. Martin Ander, Ph.D. ze Strany zelených. Za poslední dva roky jsme se díky těmto „kazatelům dobra“ stali svědky masivní podpory tzv. alternativní dopravy na jedné straně a šikaně řidičů na straně druhé. Během debaty o budoucí podobě Štefánikovy ulice pronesl Martin Ander větu, jež krásně odráží jejich představu o budoucnosti cestování v Brně: „Pokud budou všechny zimy tak mírné jako ta letošní, je kolo ideální dopravní prostředek po celý rok.“ Položili jsme si tedy otázku, nakolik mají výše zmínění pánové před vlastním prahem zameteno a odpověď nás poměrně zaskočila. Všichni moc dobře víme, že auto se nahradit nedá. Minimálně tedy v případě, že chcete za den stihnout pár schůzek, větší nákup nebo vyzvednout dítě ze školky a nevypadat u toho jako na konci maratonu. Kdo ale káže vodu, neměl by pít víno – jak tedy zvládají naši náměstci život na kolech? Velmi jednoduše, a to hned na všech čtyřech. Za poslední rok a půl (tj. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016) pánové dohromady najeli 121 719 km. Co je ale horší, tak náklady spojené s provozem...

Pokračovat ve čtení

Pošlete připomínky Ministerstvu dopravy – AKTUALIZACE

AKTUALIZACE 18.5.2016 – LHŮTA PRO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ JE PRODLOUŽENA DO 31. 5. 2016! Jak jsme již informovali, Ministerstvo dopravy plánuje změny v bodovém systému a v systému trestání řidičů všeobecně. V ministerském návrhu bylo zcela rezignováno na prevenci přestupků v silniční dopravě a cílem je zjevně pouze zvýšit pokuty a tvrdě trestat přestupce. Za zakladatele spolku Brno autem jsme již přípomníky odeslali. Informace k připravovaným změnám naleznete zde: http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Ministr_Dan_Tok_Mate_pripominky_k_fungovan_bodoveho_systemu_nebo_k_pripravovane_legislative.htm Lhůta končí zítra, tj. 13.5.2016 a proto je potřeba reagovat rychle. Připravili jsme vzorové připomínky, které si můžete případně doupravit a svým jménem odeslat na e-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz. Bodový systém jistě potřebuje změny. V podání nynějšího vedení ministerstva se však bohužel jedná pouze o jakési příslovečné utahování šroubů, které rezignuje na prevenci a pouze tvrdě trestá. Přitom vysoké pokuty bezpečnost na silnicích nezvýší, na rozdíl od dostatečné prevence a investic do vyšší přehlednosti a sjízdnosti silnic. Zapojte se i vy do připomínkování ministerského návrhu. Jedná se zatím pouze o záměr, nikoliv návrh zákona a doufejme tedy, že bude dostatek prostoru pro změnu. Text připomínek uvádíme níže, ke stažení formátu .pdf nebo .docx využijte  tyto odkazy: Připomínky ve formátu Word Připomínky ve formátu PDF Ministerstvo dopravy České republiky nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 prostřednictvím pripominky@mdcr.cz   Vážení, na základě výzvy zveřejněné na stránkách ministerstva zasílám připomínky k navrhovaným změnám postihování a bodování řidičů. V úvodu musím uvést, že vítám snahu na změnu bodového systému....

Pokračovat ve čtení

Facebook