Náměstek Matěj Hollan mluvil v pátek 18. listopadu 2016 v rozhlasovém pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Na konci rozhovoru se pan náměstek zmínil o našem spolku a jak to bylo s přerušením naší spolupráce. A my považujeme za nutné na toto jeho prohlášení reagovat.

Než se k tomu dostaneme, měli byste znát důležitou novinku ohledně zavádění rezidenčního parkování. Vypadá to, že se původní termín první etapy nestíhá, a tak se v městské části Brno-střed dočkají zavádění parkovacích zón namísto v květnu 2017 až v září téhož roku. Magistrát aktuálně vybírá komunikační agenturu, která bude rezidenční parkování lidem prezentovat. Škoda, že to úředníci brněnského magistrátu nezvládnou sami.

Ale zpátky k tvrzení pana náměstka — podle něj jsme v našem článku „hodně pokrouceně“ informovali o schůzce na magistrátu a také tvrdil, že jsme porušili dohodu ohledně prezentování informací o projektu rezidenčního parkování veřejnosti a útočili na něj. Což má být důvodem, proč s námi přestal odbor dopravy komunikovat a naše dvě várky dotazů prozatím odmítl zodpovědět.

Přenesme se zpátky do srpna 2016, kdy jsme měli s Matějem Hollanem a několika úředníky schůzku ohledně zavádění rezidenčního parkování. Měli jsme (stejně jako veřejnost) velice mlhavé informace o tomto projektu, proto jsme se ptali na konkrétní věci, abychom na jejich základě mohli záměr magistrátu komentovat. Informace jsme zveřejnili přesně tak, jak nám byly prezentovány, nic jsme si nevymysleli, ani nepřekroutili. V rozhlasovém rozhovoru si i přes dotazování moderátorky náměstek Hollan nedokázal vybavit jedinou konkrétní věc, kterou jsme popsali jinak, než nám zástupci magistrátu sdělili.

Co se týče samotného zveřejnění, o tom na schůzce (ani před ní) nepadlo jediné slovo. Avšak vzhledem k tomu, že bez našeho projeveného souhlasu si při schůzce pořídil zástupce Žít Brno fotografii, která byla ještě zatepla vystavena na facebookovou stránku tohoto hnutí a také byla vydána oslavná tisková zpráva (na jejíž autorizaci se nás nikdo neptal), bylo jasné, že druhá strana si s naším souhlasem hlavu nelámala. Nemluvě o tom, že se Matěj Hollan prezentuje jako zastánce „otevřené radnice“ a „otevřených dat“, za což dokonce dostal ocenění.

Schůzka s Hollanem

Tedy v dobré víře jsme napsali o tom, co jsme se dozvěděli. Načež se druhé schůzky účastnila i tisková mluvčí a bylo nám řečeno, že jsme zveřejnili něco, co jsme neměli, a tedy nám další informace tímto způsobem sdělovat nebudou a vše bude oficiálně předávat tiskový odbor magistrátu. Doručili jsme naše další otázky písemně, ty nám stále nebyly zodpovězeny.

Co k tomu dodat? Odbor dopravy pod vedením náměstka Hollana není schopen věcně a včas reagovat na oprávněné dotazy a obavy občanů. Svoji nekompetentnost zodpovědět naše dotazy pan náměstek alibisticky svádí na údajné překrucování a na jakési útoky, které podle něj byly důvodem pro ukončení komunikace. Naše články o rezidenčním parkování magistrát nikdy oficiálně nedementoval, ukončení spolupráce nám bylo oznámeno osobně na druhé schůzce v jeho kanceláři. A až nyní se dozvídáme, že nám dotazy nebyly zodpovězeny kvůli nějakým útokům. (Jaké útoky má pan náměstek na mysli, to také neobjasnil.)

Závěrem jeden postřeh k odbornosti pana náměstka. Dopravě prý rozumí, protože se jí deset let věnoval jako občanský aktivista. Musíme upozornit na velký rozdíl oproti předchozím náměstkům dopravy: všichni ostatní alespoň měli řidičský průkaz a chápali tak přínos automobilové dopravy ve městě. Odbornost pana Hollana se projevila i v nedávné kauze, kdy byl přichycen revizory při jízdě na černo. Je vidět, že se pan náměstek na vlastní pěst věnuje problematice černých pasažérů v hromadné dopravě i přesto, že mezi brněnskými politiky drží smutný rekord v nájezdu služebním vozem.

Za spolek Brno autem Jan Mandát & Pavel Mises